"Sumnja u selektivnost Tužilaštva, zaustaviti svaku dalju moguću prodaju imovine HTP Boka"

"Na sastanku je zaključeno da je neophodno da Privredni sud postupi u skladu sa zaključkom broj 1 sa Šeste sjednice Komisije i u skladu sa odlukom Ustavnog suda, tj da se radnici konačno prebace iz trećeg isplatnog reda u prvi"

4960 pregleda 4 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Skupština Crne Gore
Sa sastanka, Foto: Skupština Crne Gore

Predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Maksim Vučinić, i članovi Komisije, poslanica Zdenka Popović i poslanik Dragan Bojović, sastali su se danas sa radnicima HTP "Boka" AD, Herceg Novi, Đorđem Rajakom i Brankom Nikolićem, zbog kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore neispunjavanja zaključaka koje je Komisija usvojila na Šestoj sjednici Komisije, povodom kontrole privatizacije privrednog društva HTP Boka AD, Herceg Novi.

"Članovi Komisije su u razgovoru sa radnicima konstatovali da nije realizovana većina Zaključaka sa Šeste sjednice Komisije. Izražena je sumnja u selektivnost Tužilaštva, jer je u postupku koji se vodi protiv menadžmenta HTP "Vektra Boka" i sumnje da je država oštećena za 50 miliona eura, ta suma svedena na samo sedam miliona eura. Zaključeno je i da Tužilaštvo još uvijek nije reagovalo na sve krivične prijave u vezi sa radom menadžmenta HTP "Vektra Boka". Konstatovano je da je nastavljeno sa rasprodajom imovine i da direktori koji su doveli HTP "Boka" AD, Herceg Novi u stanje kakvo je danas, nastoje da namire svoja lična potraživanja putem prodaje imovine", ističe se u saopštenju.

Iz Skupštine su dodali da je sa sastanka zahtijevano od Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Vlade Crne Gored i drugih nadležnih organa da zaustave svaku dalju moguću prodaju imovine HTP "Boka" AD, Herceg Novi, u skladu sa zaključkom broj 2 sa Šeste sjednice Komisije.

"Na sastanku je zaključeno da je neophodno da Privredni sud postupi u skladu sa zaključkom broj 1 sa Šeste sjednice Komisije i u skladu sa odlukom Ustavnog suda, tj da se radnici konačno prebace iz trećeg isplatnog reda u prvi. Takođe je od Privrednog suda traženo da urgentno dostavi informaciju Radnici insistiraju da se što prije sprovede odluka Poreske uprave za uvođenje stečaja, koja je usvojena u aprilu mjesecu, jer postoji osnovana sumnja da se namjerno odlaže uvođenje stečajnog postupka, kako bi se imovina rasprodala prije stečaja, i tako radnici ostali bez mogućnosti da naplate potraživanja iz stečajne mase", zaključuje se u saopštenju Skupštine Crne Gore.