pozvali na pregovore

EPCG: Cijena za Uniprom bi mogla biti oko 120 eura po megavatu

"EPCG je shodno drastično promijenjenim okolnostima na tržistu, ali i velikom rastu cijena aluminijuma, predložila UNIPORM-u novu cijenu koju bi usaglasili na sastanku dvije kompanije"

12359 pregleda 19 komentar(a)
Foto: Elektroprivreda
Foto: Elektroprivreda

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je u ugovornom odnosu sa Unipromom, ne sa Kombinatom aluminijuma Podgorica (KAP), a radi se o Ugovoru o kupoprodaji električne energije, a ne o Ugovoru o snabdijevanju električnom energijom kakav imamo sa Željezarom i Željezicom.

To se navodi u pojašnjenju i demantu EPCG na teksta "Cijena struje gasi KAP".

"Umjesto da se rukovodstvo kompanije UNIPROM ponaša odgovorno i odazove na naše pozive za pregovorima, oni kalkulišu koju bi im cijenu EPCG mogla ponuditi. Ova kalkulacija kroz tekst je plasirana na način kao da je to ponuda EPCG, citiramo: “..zbog čega je KAP-u dala ponudu za narednu godinu od 183 eura za megavat..”, što apsolutno nije tačno, jer EPCG nikada nije uputila ponudu UNIRPOM-u sa cijenom električne energije od 183 eura. U odgovorima na pitanja Vijesti koje smo uputili 30.11. naveli smo i: “Na današnji dan energija za 2022. godinu se može kupiti na Mađarskoj berzi po cijeni od 150 €/MWh, što bi značilo da bi cijena prema kompaniji Uniprom bila na nivou od oko 120 €/MWh. Na ovaj način EPCG pokušava da se obezbjedi od velikih oscilacija na evropskim i svjetskim berzama električne energije, čime smanjuje rizik poslovanja”, ali iz nekog razloga ovaj dio odgovora nije objavljen.

Takođe, navodna kontra ponuda da se cijena veže za cijenu aluminijuma koju mi navodno nismo prihvatili, nikada nam nije upućena. UNIPROM je odbio da se uopšte razmatra izmjena cijene iz postojećeg ugovora i oglušio se o naše pozive za pregovore.

Što se tiče navoda o disktriminaciji u odnosu na druge potrošače, želimo da informišemo javnost da je Odbor direktora EPCG donio odluku koja je u procesu sprovođenja, a to je da se svim potrošačima istog naponskog nivoa uputi istovjetna ponuda kao i UNIPROM-u sa kojima takodje slijede pregovori.

Napominjemo još jednom da se sa Željeznicom i Željezarom radi o snabdjevačkom ugovoru, a to znači da smo odgovorni za energiju za balansiranje sistema. Sa UNIPROM-om je u pitanju trgovački ugovor, a to znači da ako bi postigli Ugovor ispod tržišne cijene to bi značilo da bi UNIPROM mogao da prodaje tu energiju po tžišnoj cijeni trećim licima uz ostvarivanje eksta dobiti. Treba istaći da EPCG skoro sličnu količinu električne energije kao i UNIPROM-u isporučuje kompanijama CEDIS i CGES, za gubitke, i to po tržišnoj cijeni, čak i tokom 2021. godine

Još jednom ponavljamo da je EPCG, shodno drastično promijenjenim okolnostima na tržistu, ali i velikom rastu cijena aluminijuma, predložila UNIPORM-u novu cijenu koju bi usaglasili na sastanku dvije kompanije. Do sastanka još uvijek nije došlo, jer se UNIPROM na pozive EPCG ne odaziva. Cijeneći važnost rada kompanije UNIPROM za ekonomiju Crne Gore i njenu povezanost sa mnogih preduzećima u zemlji, EPCG je ponudila ostvarene tržišne mjesečne cijene elektične energije na referentoj berzi, a ne dnevne koje su veće, ali uz popust od 15 odsto i još dodatih 5 odsto za redovnost u isplati faktura. Svjesni enormno velikih tržišnih cijena energije, upravo smo predložili da fakture budu na mjesečnom nivo uz očekivanje da će u narednom peridu doći od stabilizacije tržišta elektične energije.

Poslednji dopis UNIPROM-u upućen je 29.11.2021., i još uvijek čekamo odgovor. Poručujemo, na koga se odnosi, da EPCG cijenu električne energije nema namjeru da dogovora putem medija, niti da će dozvoliti da je neko putem medija, ili na drugi način, ucjenjuje i na nju vrši pritisak, kako za ovaj, tako i sve druge kupopordajne ugovore. EPCG obavlja posao od javnog interesa, proizvodi i snabdijeva električnom energijom sva domaćinstva i privredu naše države. Da bi odgovorila svom zadatku, sigurnoj i stabilnoj isporuci električnične energije stanovništvu i državi, EPCG mora stabilno i sigurno poslovati, to je naš osnovni cilj. A to nikako ne podrazumijeva da nekom preduzeću električnu energiju prodajemo po 45 eura, a istu kupujemo po npr. 150 eura. Ko će da snosi odgovornost razlike u cijeni?

Povezani članci

01. Decembar 2021.

Cijena struje gasi KAP

Zato još jednom pozivamo UNIPPROM da se odazove našim pozivima za pregovorima oko uslova budućeg Ugovora o kupoprodaji električne energije, jer sadašnji ističe krajem 2021. godine, navodi se u demantu EPCG.