"turizam i turistička privreda zamajac lokalne ekonomije"

Strategija razvoja turizma Bara osnova za ukupan ekonomski napredak

“Predložena razvojna koncepcija maksimalno uvažava ne samo bitne karakteristike resursno – atrakcijske osnove, već i finansijske, ljudske i organizacijske resurse kojima cijelo ovo područje trenutno raspolaže”, rekao je Direktor TO Bar Emil Kukalj

4665 pregleda 1 komentar(a)
Bar (ilustracija), Foto: Shutterstock
Bar (ilustracija), Foto: Shutterstock

Strategija razvoja turizma Opštine Bar osnova je za ukupan ekonomski napredak tog grada, ali i crnogorskog primorja, poručeno je sa prezentacije tog dokumenta.

Turistička organizacija (TO) Bar danas je održala promociju “Strategije razvoja turizma Opštine Bar”, koja je realizovana u saradnji sa Institutom za turizam iz Zagreba.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević kazao je da je prethodni period bio više nego izazovan, prvenstveno sa apekta sveopšteg očuvanja zdravlja.

“Međutim, želim da istaknem da sam jako zadovoljan kako smo taj izazovni period iskoristili za ostvarivanje velikih stvari, benefita, kako bismo došli do jednog sjajnog dokumenta”, rekao je Raičević.

Taj dokument, kako je naveo, biće jasna smjernica na koji način i u kom pravcu razvijati turizam u Baru, prenosi Mediabiro.

Raičević je istakao da je taj dokument osnova za ukupan ekonomski napredak Bara, ali i crnogorskog primorja.

„Kako smo prepoznali da je turizam i turistička privreda zamajac lokalne ekonomije, htjeli smo da unaprijedimo tu stratešku važnu oblast i osiguramo dugoročno održiviji razvoj naše opštine”, kazao je Raičević.

On je naveo da danas imaju dobar temelj i “odskočnu dasku” da odmah krenu u taj projekat.

Raičević
Raičevićfoto: Mediabiro

Raičević je rekao da je strategija pružila uvid u to da je konkurentnost integralnog turističkog proizvoda u Baru ocijenjena sa 3,3 od maksimalnih šest, i dodao da su najbolje ocijenjeni ljudski resursi i društveno - poslovno okruženje.

“To nas ohrabruje da imamo mnogo neiskorištenih kapaciteta, čijom ćemo valorizacijom dati značajan impuls razvoju i napretku turizma u Baru”, poručio je Raičević.

Direktor TO Bar Emil Kukalj rekao je da je rad na strategiji zahtijevao veliki napor i da je uložen veliki trud kako bi dokument bio urađen na kvalitetan način.

Dokument je, kako je kazao, strukturiran u tri zasebne, ali međusobno povezane i logistički uslovljene cjeline.

“Situaciona i tržišna analiza, koja daje odgovor na pitanja “gdje smo/do kuda smo došl”, strateški okvir turističkog razvoja, koji daje odgovor na pitanje “kuda želimo ići” i smjernice turističkog razvoja sa akcionim planom, koje daju odgovor na pitanje “kako ćemo stići do postavljenog cilja”, kazao je Kukalj.

On je dodao da je situaciona i tržišna analiza objektivno sagledala sve relevantne činitelje od interesa za budući turistički razvoj.

Kukalj
Kukaljfoto: Mediabiro

Kukalj je, kada je u pitanju Swot analiza, rekao da je ona poslužila kao dobra podloga za izradu drugog dijela dokumenta - strateškog okvira turističkog razvoja Opštine, čime su definisana načela željenog turističkog razvoja destinacije.

On je kazao da je na toj osnovi osmišljena ne samo poželjna koncepcija turističkog razvoja Opštine, već i strategija buduće komunikacije sa tržištem.

“Predložena razvojna koncepcija maksimalno uvažava ne samo bitne karakteristike resursno – atrakcijske osnove, već i finansijske, ljudske i organizacijske resurse kojima cijelo ovo područje trenutno raspolaže”, rekao je Kukalj.

Krešić
Krešićfoto: Mediabiro

Treći dio dokumenta, kako je naveo, u cijelni je podređen operacionalizaciji definisane razvojne koncepcije.

Kukalj je pojasnio da to podrazumijeva uvođenje različitih mjera, aktivnosti i programa usmjerenih ne samo na otklanjanje indentifikovanih slabosti, već i stvaranje proizvodnih preduslova za jačanje tržišne konkurentnosti opštine Bar kao turističke destinacije.

Predstavnica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Dušanka Pavićević, kazala je da je veoma zazdovoljna što je bila dio projekta.

“Želim da istaknem dobru saradnju sa predstavnicima lokalne TO. Mislim da je urađen jako dobar posao i da sa ovim dokumentom Bar dobija kvalitetnu osnovu za strateški vođen razvoj turizma i njegovo unapređenje”, rekla je Pavićević.

Vođa projekta Ivo Kunst naveo je da je strategija razvoja turizma jedan od kapitalnih dokumenata koji svaka destinacija, koja se bavi turizmom, treba da ima.

Kunst
Kunstfoto: Mediabiro

Ona, kako je kazao, zapravo ukazuje kako treba raditi i kakve prioritete je potrebno postaviti.

“Na taj način se nekako minimiziraju loši razvojni potezi, lokacije koje su predviđene za razvoj se optimalno mogu razvijati, i na neki način svaki od privatnih preduzetnika može sam zaključiti ima li smisla da se priključi u to privređivanje u turizmu”, rekao je Kunst.

Damir Krešić iz Instituta za turizam Hrvatske naglasio je da Institut iza sebe ima dugačku tradiciju i poručio da i ubuduće stoje na raspolaganju Opštini Bar I lokalnoj TO.

“I dalje ćemo nastaviti da dajemo struču podršku TO Bar, a što se tiče samog projekta, mogu reći da nam je bilo zadovoljstvo dolaziti u Bar, ne samo sa stručnog aspekta, nego i ljudskog”, rekao je Krešić.