da se utvrdi razlika između ugovorenih i stvarno utrošenih sredstava

Akcija za socijalnu pravdu: Proširiti istragu za auto-put i na valutni dio

Prema riječima Ines Mrdović, početak posla je ozvaničen u maju 2015. godine, ali je CRBC značajno kasnila i počela je da ispostavlja fakture za radove tek septembra 2016. godine, te bi Tužilaštvo trebalo da utvrdi razloge tolikog kašnjenja, zašto cijena radova nije bila vezana samo za eure, te kako je fiksiranje vrijednosti dolara i eura za izvedene radove uticalo na ukupnu cijenu posla

19981 pregleda 20 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Tužilaštvo bi istragom o izgradnji auto-puta Smokovac-Mateševo trebalo da obuhvati i valutne transakcije, ocijenila je Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Ona smatra da bi Tužilaštvo trebalo da utvrdi da li je fiksiranje vrijednosti dolara i eura za izvedene radove direktno pogodovalo kineskoj strani i kako je to uticalo na ukupnu cijenu izvedenih radova.

Tužilaštvo je, kako je podsjetila Mrdović, ranije zatražilo vještačenje poslovne dokumentacije China Road and Bridge Corporation (CRBC), Monteputa i podizvođača radi utvrđenja ugovorenih i izvedenih radova.

Ugovor o projektovanju i izgradnji dionice autoputa sa CRBC, kao izvođačem radova, potpisan je 26. februara 2014. godine, a njime je cijena radova utvrđena na 809 miliona eura.

"Tim ugovorom je definisano da se cijena izvedenih radova isplaćuje po srednjem kursu Rojtersa prema američkom dolaru, utvrđenog na dan potpisivanja ugovora. Tada je jedan euro iznosio 1,37 američkih dolara, odnosno jedan američki dolar je odgovarao vrijednosti od oko 0,72 eura", precizirala je Mrdović.

Ona je kazala da je krajem oktobra 2014. godine potpisan ugovor o kreditu sa kineskom državnom Exim bankom, koji je vrijedan 944 miliona dolara.

Za razliku od ugovora o projektovanju i izgradnji, ovaj ugovor o kreditu, kako je dodala, nije fiksirao odnos eura i dolara.

"U februaru i martu 2015. godine, Crna Gora je CRBC-u isplatila avans za početak radova, od čega oko 188,8 miliona u dolarima. Prema fiksiranom kursu, to je u eurima bilo nepunih 138 miliona. Na međunarodnom tržištu dolar je tada bio jači", rekla je Mrdović.

Prema njenim riječima, početak posla je ozvaničen u maju 2015. godine, ali je CRBC značajno kasnila i počela je da ispostavlja fakture za radove tek septembra 2016. godine, te bi Tužilaštvo trebalo da utvrdi razloge tolikog kašnjenja, zašto cijena radova nije bila vezana samo za eure, te kako je fiksiranje vrijednosti dolara i eura za izvedene radove uticalo na ukupnu cijenu posla.

"Zahtjevi za plaćanjima, odnosno fakture, pokazuju da je CRBC ispostavljala naloge za plaćanja na dva bankarska računa – jedan u Prvoj banci u eurima, a drugi u Kini u Exim banci i u dolarima", saopštila je Mrdović.

Ona je kazala da je nejasno zašto su eurska plaćanja u zemlji išla samo preko Prve banke, odnosno da li su postojale povoljnije banke za transakcije od te banke.

"Ovo je posebno bitno zato što kompletan trošak izgradnje auto-puta pada na teret države", poručila je Mrdović.

Prema informacijama ASP-a, vještačenjem poslovne dokumentacije, koju je naložilo Tužilaštvo, treba da se utvrdi razlika između ugovorenih i stvarno utrošenih sredstava, uz primjenu „klizne skale“, kao i vrijednost novih radova i da li su bili planirani idejnim projektom.