Postoji prostor za poboljšanje Zakona o privrednim društvima

Zakonom o privrednim društvima iz jula 2020. godine, na novi način su uređeni registracija, upravljanje, restrukturiranje, prestanak i druga pitanja od značaja za rad privrednih društava, preduzetnika i dijela stranog društva

1588 pregleda 0 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

U prvom kvartalu biće oformljena radna grupa koja će raditi na pripremi izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima, jer postoji značajan prostor za njegovo unapređenje, ocijenjeno je na okruglom stolu u Privrednoj komori (PKCG).

Zakonom o privrednim društvima iz jula 2020. godine, na novi način su uređeni registracija, upravljanje, restrukturiranje, prestanak i druga pitanja od značaja za rad privrednih društava, preduzetnika i dijela stranog društva.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, je u uvodnom obraćanju kazala da se, od kada je stupio na snagu novi „privredni ustav", crnogorski privrednici susrijeću sa brojnim izazovima u njegovoj primjeni.

„Osluškujući potrebe naših članica, kroz institucionalnu saradnju, ukazali smo da je pojedine odredbe potrebno izmijeniti ili dodatno normirati, u smislu ostvarivanja cilja ovog propisa, uređenjem organizovanja i poslovanja privrednih društava u skladu sa evropskim kompanijskim pravom, na temelju opšteprihvaćenih standarda korporativnog upravljanja i najboljih praksi“, rekla je Drakić.

Ona je na okruglom stolu pod nazivom Zakon o privrednim društvima - izazovi i dileme, koji su organizovali PKCG i i Udruženje pravnika Crne Gore, kao glavne izazove tog pravnog akta navela odredbe o vođenju evidencije o privrednim subjektima, opravdanosti odbora za reviziju, potrebnu dvotrećinsku većinu akcionara za smanjenje osnovnog kapitala, obavezne oragne društva sa ograničenom odgovornošću, te do kraja nedefinisanu shodnu primjenu odredbi koje se odnose na akcionarska i društva sa ograničenom odgovornošću.

Predsjednik Udruženja pravnika, Branislav Radulović, je među glavnim nedoumicama u primjeni Zakona o privrednim društvima, naveo one koje se odnose na pojam javnih preduzeća, kojih u normativnom smislu nema u Crnoj Gori, zatim pravni položaj Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), pitanje pravnog položaja izvršnog direktora i drugo.

Predavač na okruglom stolu je bio redovni profesor privrednog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, Vuk Radović.

Radović je objavio više monografija i članaka iz oblasti kompanijskog prava, korporativnog upravljanja, stečajnog i prava preuzimanja, te učestvovao na brojnim prestižnim domaćim i međunarodnim pravnim savjetovanjima.

On je, kako su naveli iz PKCG, afirmativno govorio o aktuelnom crnogorskom Zakonu o privrednim društvima.

„Riječ je o solidnom, modernom propisu, za razliku od prethodnog iz 2002. godine, koji predstavlja dobar temelj za budući razvoj kompanijskog prava u Crnoj Gori. Na vama, privrednicima je da ovaj solidni zakon u narednih desetak godina učinite sjajnim“, rekao je Radović.

On je nagovjestio da postoji značajan prostor za unapređenje ovog zakona, što uopšte nije loša stvar jer, prema njegovim riječima, i najmodernije države mijenjaju kompanijsko zakonodavstvo, i to vrlo često.

On je ocjenio da Crna Gora treba da ide na fokusirane izmjene zakona u skladu sa zahtjevima poslovne prakse.

Radović je ukazao na izvjesne nedostatke u terminologiji navedenoj u zakonu koja može biti konfuzna - podružnica, pravo prečeg upisa, emisija udjela.

On se posebno osvrnuo na termin "društva od javnog interesa" koji, prema njegovim riječima, u našem zakonu nema izvorno značenje, odnosno ono koje ukazuje na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa, već je riječ o javnim akcionarskim društvima i d.o.o. koji emituju hartije od vrijednosti regulisane na tržištu.

„Drugi najveći problem ovog zakona je podnormiranost. Naime, crnogorski Zakon o privrednim društvima ima 333 člana, dok recimo u Srbiji sadrži 700. U ovom zakonu je mnogo toga ostalo neuređeno“, smatra Radović.

Kako je dodao, Zakon o privrednim društvima je, u nedovoljnoj mjeri, posvećen regulisanju uloge privrednog društva, preduzetnika, dividendama, povezivanju privrednih društava, hijerarhiji među aktima i organima u privrednom društvu, te sadrži "veliki broj unutrašnjih protivrječnosti".

Radović je, između ostalog, problematizovao praksu postojanja otpremnina u menadžerskim ugovorima što, prema njegovim riječima, ne postoji u kompanijskom pravu, kao ni njihovo nagrađivanje iz dijela dobiti akcionarskog društva.

„Kako povjerilac može da sazove obaveznu sjednicu Skupštine privrednog društva. To je pravni nonsens iz ovog zakona“, rekao je Radović.

Tokom diskusije, privrednici i predstavnici institucija su istakli izazove u primjeni zakona i sugerisali rješenja za njegovo unapređenje.

„Stavovi privrednih udruženja o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima će predstavljati osnov Ministarstvu ekonomskog razvoja za dalji rad na pripremi izmjena i dopuna“, zaključili su iz PKCG.

Bonus video: