TOKOM PROGRAMA "RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA" 2012-13

Purišić: Kroz 20 projekata više od hiljadu nezaposlenih žena i mladih je osposobljeno za preduzetništvo

„Tokom ovog perioda Crna Gora je na raspolaganju imala oko 5,8 miliona eura za realizaciju prioritetnih aktivnosti, definisanih u Programu, koje su od posebnog značaja, jer podržavaju ključne izazove sa kojima se država, ali i cijela Evropa, suočavaju“, rekao je Purišić
5 komentar(a)
Kemal Purišić, Foto: Boris Pejović
Kemal Purišić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 24.10.2017. 10:06h

Crnoj Gori je, tokom trogodišnjeg sprovođenja Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013, više od hiljadu nezaposlenih žena i mladih osposobljeno za pokretanje i razvoj preduzetništva, kao i pisanje biznis plana.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, naveo je da je Program počeo da se realizuje u decembru 2014. godine, a zvanično se završava 31. decembra ove godine.

„Tokom ovog perioda Crna Gora je na raspolaganju imala oko 5,8 miliona eura za realizaciju prioritetnih aktivnosti, definisanih u Programu, koje su od posebnog značaja, jer podržavaju ključne izazove sa kojima se država, ali i cijela Evropa, suočavaju“, rekao je Purišić na konferenciji za medije o rezultatima Programa.

On je pojasnio da se ti izazovi odnose na oblasti zapošljavanja, obrazopvanja, istraživanja i socijalne inkluzije.

„Tu prije svega mislim na uključivanje nezaposlenih lica na tržište rada, poboljšanje njihove zapošljivosti i prilagođavanja kroz obrazovanje i osposobljavanje, na jačanje socijalne inkluzije kroz uključivanje na tržište rada lica sa invaliditetom i romske i egipćanske (RE) populacije, kao i na bolje povezivanje akademske i biznis zajednice i razmjenu znanja“, saopštio je Purišić.

Kako je rekao, tokom posljednje tri godine 40 projekata je dobilo mogućnost finansiranja u okviru Programa, od kojih su neki već realizovani, a neki se privode kraju.

Purišič je ocijenio da je zavidan bvroj postignutih rezultata tokom sprovođenja Programa.

„Kroz 20 različitih projekata više od hiljadu nezaposlenih žena i mladih je, putem obuke kod izabranih poslodavca i kroz mentorstva i praksu, osposobljeno za pokretanje i razvoj preduzetništva, kao i pisanje biznis plana u oblasti socijalnog preduzentištva i upravljanju socijalnim preduzećem za pisanje i sprovođenje projekata“, saopštio je Purišić.

On je naveo da je više od 300 pripadnika RE populacije prošlo obuku i radionice sa ciljem profesionalnog usavršavanja.

„Njih oko 20 zaposleno je u oblasti medija i zanata, a 43 je dobilo mogućnost stažiranja kod odabranih poslodavaca“, precizirao je Purišić.

On je naveo da da je više od 80 lica sa indaliditetom osposobljeno za rad na računarima i u oblastima preduzetništva.

Pomoćnica ministra prosvjete , Mubera Kurpejović, rekla je da je taj resor u okviru ovog Programa realizovao dva projekta, koja su fokusirana na srednje stručno obrazovanje.

Ona je pojasnila da se jedan projekat odnosio na modernizaciju obrazovnih programa i obuku nastavnika, a drugi na na nabavku opreme.

„Sigurno da nije bilo ovih sredstava mi se ne bi u ovako kratkom roku pohvaliti ovakvim rezultatima“, navela je Kurpejović.

Prema njenim riječima, paralelno da tim aktivnostima, intezivno rade na implementaciji dualnog obrazovanja.

Kurpejović je pojasnila da je to je povezano, jer se kroz obje aktivnosti radi na unapređenju vještina kod crnogorskih srednjoškolaca, kako bi oni odgovorili ptrebama društva i tržišta rada.

„Za obrazovanje je u ovom trenutku, kroz IPA IV – Razvoj ljudskih resursa više od milion EUR. To uopšte nije malo i evidentno je da Vlada i resorno Ministarstvo ulaganje u obrazopvanje posmatraju kao investiciju i nešto što će doprinijeti smanjenju njeaposlenosti i generalno ubrzanom ekonomskom rastu države“, saopštila je Kurpejović.

Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, Darko Petrušić, naveo je da je ukupan iznos grant šeme transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije 450 hiljada eura.

„Kroz ovaj program je potpisano 14 grant ugovora sa institucijama koji su vodeći partneri u ovim projektima“, saopštio je Petrušić.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Herman Špic, poručio je da je moto projekta ulaganje u ljude, koji su najvrijedniji resurs.

„Program se bavi raznolokim, ali međusobno povezanim oblastima, u cilju poboljšanja zapošljivosti“, saopštio je Špic.

Kako je rekao, EU je podržala oko 18 grantova, odnosno bespovratnih šema kako bi se radilo na inkluziji ranjivih grupa – mladih, nezaposlenih, ljudi sa invaliditetomn.

„Kroz te grantove je omogućeno da te ranjive grupe na kraju dođu do radnih mjesta kroz ovladavanje nekim vještinama“, dodao je Špic.

On je poručio da kvalitet obrazovnog sistema koji odgovara potrebama tržišta rada kojim se upravlja na racionalan način na osnovu ekonomije zasnovane na znanju, treba da budu na prvom mjestu.

Konferenciju su organizovali ministarstva rada i socijalnog staranja, prosvjete, o nauke i o finansija Crne Gore kao institucije koje čine Operativnu strukturu za IPA komponentu IV.

Nakon konferencije za medije, otvoren je Sajam projekata.