finansijske iskaze za 2021. naknadno će predati četiri državne kompanije

Za ŽICG, Plantaže i Aerodrome kasne bilansi zbog imovine

Prema jednoj kompaniji predat nalog za inspekcijski nadzor

6535 pregleda 1 komentar(a)
Zgrada Uprave prihoda i carina, Foto: BORIS PEJOVIC
Zgrada Uprave prihoda i carina, Foto: BORIS PEJOVIC

Od 20 velikih poreskih obveznika u većinskom državnom vlasništvu njih četiri nisu predali finansijske iskaze za prethodnu godinu, od čega su tri, u skladu sa zakonskom mogućnošću podnijeli zahtjev za odlaganje roka za podnošenje prijava poreza na dobit, a u slučaju jednog je predat nalog za inspekcijski nadzor.

To su “Vijestima” kazali iz Uprave prihoda i carina (UPC) nakon što je nevladina oprganizacija (NVO) Institut alternativa (IA) saopštila da pet velikih državnih preduzeća nisu u zakonskom roku predala finansijske iskaze za 2021. godinu, imenujući: Nacionalne parkove (NPCG), Aerodrome Crne Gore (ACG), 13. jul Plantaže, Željezničku infrastrukturu (ŽICG) i Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS). Iz IA su pozvali UPC da protiv ovih kompanija pokrene proceduru.

Od pet kompanija koje je navela IA da nisu predale izvještaje, četiri su “Vijestima” odgovorile da će u dogovoru sa UPC naknadno to uraditi. Jedino iz OŽVS nisu odgovorili na pitanja. Od UPC je traženo pojašnjene koje su to tri kompanije, kako navode, shodno zakonu tražile odlaganje, a u slučaju koje je predat nalog za inspekcijski nadzor, ali odgovor do zaključenja broja nismo dobili.

Iz ŽICG su kazali da finansijski iskazi nisu predati u zakonskom roku iz razloga nedefinisanog statusa imovine te kompanije. Objasnili su da je Uprava za nekretnine (sadašnja Uprava za katastar i državnu imovinu) dopisom od 13. juna 2018. godine dala nalog svojim područnim jedinicama u roku od dva dana od prijema dopisa, upišu imovinu ŽICG “kao svojinu Države Crne Gore, subjekat raspolaganja Vlada, ŽICG upravljanje... “.

”Ovakvim postupanjem, Uprava za nekretnine nije uzela u obzir najvažniju činjenicu, a to je da je ŽICG kompanija koje je u većinskom vlasništvu države (72,44%), ali nije u potpunosti u vlasništvu države i da postoje manjinski akcionari. Zato je ŽICG, kako bi zaštitila kompaniju i akcionare, za najveći dio imovine, na takva rješenja Uprave za nekretnine, više puta ulagala žalbe Ministarstvu finansija, a nakon potvrđivanja tih rješenja od Ministarstva finansija, podnijete su tužbe Upravnom sudu, koji je uglavnom poništio rješenja i vratio na ponovni postupak, u najvećem broju slučajeva”.

Dodali su da je novi menadžment ŽICG detektovao taj problem i više puta se tokom 2021. i 2022. godine, sa molbom za rješavanje ovog problema, obraćao Vladi, Ministarstvu kapitalnih investicija, ali nije dobio pisani odgovor.

”Nailazeći na pomenute probleme, organizovan je sastanak u UPC, nakon kojeg smo podnijeli zahtjev za odlaganje roka za podnošenje prijave poreza na dobit pravnih lica kao i finansijskih iskaza. UPC nam je pozitivno odgovorila i odobrila produženje roka do 25. aprila do kog roka je po odluci odbora direktora, a na predlog revizorskog Odbora, angažovan Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore na reprocjeni imovine ŽICG”, naveli su oni.

Iz kompanije “13. jul-Plantaže” su kazali da im je UPC odobrila odlaganje roka predaje završnih računa na nekoliko sedmica, nakon molbe koja im je u redovnoj proceduri dostavljena.

”Zbog činjenice da su Plantaže u prethodnoj godini odradile reprocjenju stalne imovine kompanije, prvu poslije 30 godina, zahtijevna procedura knjiženja reprocjene i sređivanja baze kojom se kroz poslovno-informacioni sistem evidentra stalna imovine, uzrokovalo je odlaganje predaje završnih računa na kratak rok. Podsjećamo da izvještaj o reprocjeni vrijednosti stalne imovine kompanije, koju je uradila renomirana svjetska revizorska kuća Ernst Young, pokazuje da ukupna stalna imovina Plantaža na kraju prošle godine vrijedi preko 400 miliona eura”, naveli su iz kompanije i dodali da će preliminarni rezultati bilansa uspjeha biti poznati početkom naredne sedmice.

Iz ACG su poručili da privode kraju procjenu vrijednosti imovine preduzeća, zbog čega su tražili i dobili odobrenje UPC za produženje roka za podnošenje prijave poreza na dobit pravnih lica i finansijskih iskaza za prošlu godinu.

”To nam omogućava da u finansijski iskaz budu uključene i promjene u procjeni vrijednosti imovine društva, čime će se izbjeći podnošenje izmijenjenih finansijskih iskaza. Podsjećamo da je posljednja procjena vrijednosti imovine urađena 2012. godine”, saopštili su iz ACG.

Iz NPCG su poručili da je novo rukovodstvo zbog niza finansijskih nepravilnosti uočenih od momenta stupanja na funkciju, do danas, preuzelo akcije utvrđivanja propusta. Oni su objasnili da rukovodstvo nije bilo u poziciji da potpiše, odnosno da garantuje za istinitost i tačnost finansijskih izvještaja dok se ne uradi detaljna analiza i revizija finansijskog poslovanja.

”Preduzeće se u zakonskom roku obratilo UPC, sa molbom za odlaganje predaje finansijkih iskaza, na šta smo dobili produženje roka. Finansijske iskaze menadžment preduzeća će biti u prilici da preda, kada budemo mogli da garantujemo za istinitost i tačnost istih, odnosno, nakon sprovedene eksterne revizije koja će biti izvršena u predstojećem periodu, a u skladu sa novim, odobrenim, produženim rokom”, rekli su iz Nacionalnih parkova.

CEDIS predao izvještaj

Iz CEDIS-a su nam kazali da su finansijski iskazi i prijava poreza za prethodnu godinu postavljeni na sajtu UPC prije dva dana, a da se sa dokumentacijom kasnilo jer se čekao odgovor, odnosno stav Odbora direktora EPCG o načinu realizacije njihove donijete odluke, a u skladu sa zaključkom Vlade o davanju saglasnosti rukovodstvu EPCG, da usljed poremećaja na tržištu električne energije, realizuje izdavanje knjižnog odobrenja CEDIS-u, na ispostavljene fakture za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka.

Vlada je ranije dala saglasnost EPCG da sa 10 miliona eura pokrije prošlogodišnji gubitak CEDIS-a, jer toj državnoj kompaniji prijeti stečaj ako joj se ne pomogne.

Gubitak CEDIS-a u prošlog godini iznosio je deset miliona eura, dok je EPCG ostvarila rekordnu dobit u istoriji kompanije od 45 miliona eura. EPCG je vlasnik CEDIS-a.