NAKNADNA KONTROLA

DRI traži novi izvještaj o realizaciji preporuka za održavanje puteva

Elektonski registar koji će biti dostupan na sajtu DRI će prije svega parlamentu, ali i svim drugim korisnicima omogućiti da u realnom vremenu prate na koji način i kojem stepenu svi subjekti revizije ralizuju svoje obaveze iz revizorskih nalaza vrhovne državne revizije", rekao je Radulović

2369 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Državna revizorska institucija je izvršila naknadnu kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha "Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva".

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu Branislav Radulović i Zoran Jelić je zaključio da su subjekti revizije - Ministarstvo kapitalnih investicija i Uprava za saobraćaj u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno od 7. aprila 2021. godinu od 14 ukupno izdatih preporuka realizovali pet preporuka, da je šest preporuka djelimično realizovano, po jedna preporuka je u fazi jealizacije i nije realizovana, dok se status za jednu preporuku se nije mogao utvrditi.

"Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja o realizaciji preporuka, dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, zaključio da je Uprava za saobraćaj realizovala dvije preporuke, dvije preporuke su djelimično realizovane, jedna preporuka je u fazi realizacije i za jednu preporuku se ne može uvjeriti u status realizacije preporuka. Ministarstvo kapitalnih investicija je realizovalo tri preporuke, četiri preporuke su djelimično realizovane, dok jedna preporuka nije realizovana. Zaključeno je da je potrebno da subjekti revizije dostave nove izvještaje o realizaciji preporuka u utvrđenom roku od 6 mjeseci", navodi se u saopštenju DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

"Novi izvještaj DRI o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha "Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ pokazuje da je došlo do unapređenja u postupku realizacije izdatih preporuka, u odnosu na raniji izvještajni period i kod Ministarstva kapitalnih investicija i kod Uprave za saobraćaj. DRI je upravo zbog potrebe sistemskog praćenja realizacije izdatih preoruka i obezbjeđenja većeg stepana njihove ralizacije inovirala istem i svoja metodološka pravila, koja u konačnom treba da dovedu do uvođenja elektronskog Registra preporuka DRI. Elektonski registar koji će biti dostupan na sajtu DRI će prije svega parlamentu, ali i svim drugim korisnicima omogućiti da u realnom vremenu prate na koji način i kojem stepenu svi subjekti revizije ralizuju svoje obaveze iz revizorskih nalaza vrhovne državne revizije", rekao je Radulović.