iz ministarstva očekuju da projekat bude otvoren pred sljedeću ljetnju sezonu

Glavni radovi na izgradnji žičare Kotor-Lovćen počinju 13. jula, ako država ispuni obaveze

Iz kompanije “Novi Volvox” kazali da je država u posljednje vrijeme intenzivirala aktivnosti na stvaranju preduslova za početak glavnih radova. Država i koncesionar na projektu za koji je ugovor potpisan u decembru prošle godine intenzivno rade, uz saradnju sa ostalim državnim institucijama, tvrde u Ministarstvu ekonomskog razvoja

37936 pregleda 25 komentar(a)
Projektovana pozicija žičare odakle će se pružati pogled na Boku, Foto: Nema
Projektovana pozicija žičare odakle će se pružati pogled na Boku, Foto: Nema

Država je u posljednje vrijeme intenzivirala aktivnosti na stvaranju preduslova za početak glavnih radova na izgradnji žičare “Kotor-Lovćen” i pod pretpostavkom da ispuni određene obaveze koncesionar će glavne radove na izgradnji ovog projekta početi 13. jula.

To je rečeno “Vijestima” u kompaniji “Novi Volvox” koja zajedno sa italijanskom kompanijom “Leitner” čini konzorcijum sa kojim je Vlada 15. decembra prošle godine potpisala koncesioni ugovor za izgradnju ove žičare. Konzorcijum je dobio koncesiju na 30 godina, uz minimalno ulaganje od 24 miliona i koncesionu naknadu 15 odsto od neto profita.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) za “Vijesti” su kazali da koncedent (država) i koncesionar (konzorcijum) na ovom projektu intenzivno rade, uz saradnju sa ostalim državnim institucijama čiji predstavnici su članovi Operativnog tima za praćenje i realizaciju ovog projekta.

”Očekujemo da ovaj značajan projekat bude otvoren u sljedećoj godini, pred ljetnju turističku sezonu”, kazali su iz MER-a.

Raspisani tenderi

Prema ugovorenim obavezama država se obavezala da za potrebe izgradnje žičare izgradi pristupni put na stanici Kuk (Prijestonica Cetinje), kao i parking na stanici Dub (Opština Kotor). Oba projekta su predviđena ovogodišnjim kapitalnim budžetom i za njih su raspisani tenderi.

”Ugovorom je definisana izgradnja energetskih postrojenja na stanci Kuk i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je već preuzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju realizacije izgradnje nedostajuće infrastrukture. U toku je izrada projektne dokumentacije od strane koncesionara, kao i pribavljanje svi neophodnih saglasnosti od nadležnih organa. Koncesionar je shodno obavezama iz ugovora, osnovao projektnu kompaniju “Žičara Kotor-Lovćen” izvršio geodetska mjerenja kompletne lokacije, uradio geodeziju mikrolokacije stubnih mjesta i krajnjih stanica žičare. Elaborat o eksproprijaciji je urađen i predat Upravi za katastar i državnu imovinu 12. aprila ove godine na dalje postupanje”, kazali su iz ovog Vladinog resora.

Na pitanje “Vijesti” da li je završen period pripremnih radova iz kompanije “Novi Volvox” su objasnili da shodno ugovoru o koncesiji taj period obuhvata značajan broj administrativnih i faktičkih radova posebno u dijelu infrastrukturnog opremanja lokacije.

”U trenutnoj fazi glavne obaveze koncesionara su snimanje i utvrđivanje konačne lokacije i priprema glavnog projekta (uključujući i pribavljanje vezanih saglasnosti). U tom pogledu osnovali smo projektnu kompaniju “Žičara Kotor -Lovćen” preko koje će se realizovati ugovor i o tome uredno obavijestili državu, završena su geodetska mjerenja kompletne lokacije, definisan konačan linijski profil žičare, urađena geodezija stubnih mjesta i stanica, kompletirani geološki radovi, geološki elaborat i elaborati eksproprijacije koji je predat na ovjeru...Pripremamo tehničku i projektnu dokumentaciju, opremu i pogonske stanica, pa završetak glavnog projekta očekujemo ovog mjeseca, do nivoa da smo sa radovima spremni krenuti odmah nakon što država ispoštuje dio svojih obaveza”, kazali su u kompaniji.

Obaveze države

Konzorcijum je angažovao i strane konsultante sa namjerom da ispitaju mogućnost i predlože model kako da se napajanje žičare i projektnih objekata obezbijedi iz održivih izvora energije – vjetra na izlaznoj stanici i sunca na polaznoj stanici.

U “Novom Volvoxu” su naveli da su ugovorene obaveze države koje su im neophodne za brzi početak radova da se izvrši eksproprijacija zemljišta koje je neophodno za stubna mjesta, projektne objekte i pristupne puteve za održavanje, da u saradnji sa CEDIS-om otpočne izgradnju neophodne elektroenergetske infrastrukture, da otpočne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje pristupnog puta sa postoje regionalne saobraćajnice do stanice Kuk i da na polaznoj stanici Dub otpočne aktivnosti na izgradnji parkinga.

”Prve dvije stavke su započete u dijelu inicijalnih administrativnih aktivnosti, dok je na sastanku Operativnog tima i koncesionara 19. aprila konstatovano da će Uprava javnih radova raspisati neophodne tendere za izgradnju saobraćajne i parking infrastrukture, jer su oba projekta ušla u ovogodišnji kapitalni budžet. S obzirom da je početak aktivnosti na realizaciji ove dvije stavke – pristupnog puta i parkinga, od vitalnog značaja i preduslov za bilo kakvo otpočinjanje radova iz djelokruga koncesionara, smatramo da ih je neophodno započeti što prije”, rekli su u kompaniji.

Iz kompanije su kazali da su imali dva sastanka sa predstavnicima Operativnog tima, koji, iako je formiran četiri mjeseca nakon potpisa ugovora, ulaže neophodne napore da se obaveze države sprovedu što prije.

”Ubijeđeni smo da u roku od 12 mjeseci od predaje lokacije i formalnog početka radova možemo završiti izgradnju žičare”, kazali su iz kompanije “Novi Volvox”.

Lokacija koncesije za izgradnju žičare Kotor - Lovćen određena je Prostornim planom posebne namjene za NP Lovćen.

Planirano je da cijene karata budu u rasponu od 10 do 18 eura. Najjeftiniju kartu od 10 eura plaćali bi studenti, za domaće stanovništvo ona će biti 14 eura, a za turiste 18 eura.

Žičara će biti dugačka 3.918 metara, kapaciteta 1.000 putnika po jednom satu i 40 gondola, dok je vrijeme putovanja 11 minuta. Žičara i svi propratni sadržaji nakon isteka perioda zakupa prelaze u vlasništvo države. Početna stanica predviđena je u Kotoru, a završna na lokalitetu Kuk na Lovćenu

Konzorcijum je biznis-planom projektovao da će efekti po državni budžet u periodu od 30 godina biti oko 79,6 miliona eura.

Završetak eksproprijacije, pa revizija glavnog projekta

Iz kompanije “Novi Volvox” su objasnili da se revizija glavnog projekta ne može završiti do okončanja postupka eksproprijacije.

”Potrebno je da se uradi eksproprijacija zemljišta, s tim što je nasuprot inicijalnim očekivanjima i optimizaciji koju smo uradili u procesu snimanja lokacije i utvrđivanja konačne pozicije stubnih mjesta, obim očekivane eksproprijacije višestruko umanjen. Uz to, država je nezavisno od prethodnog dijela eksprorijacije za potrebe same žičare, u postupku izgradnje pristupnog puta na stanici Kuk dužna da izvrši eksproprijaciju zemljišta za potrebe ovog posebnog projekta, za čiju realizaciju je zadužena”, kazali su u kompaniji.