Završni račun kolašinskog budžeta pred odbornicima za desetak dana

Budžetska rezerva za pomoć ugroženima

Ni euro, prema završnom račnu, nije potrošen za objekte za socijalno stanovanje i spomen obilježja. Za održavanje opštinskih puteva potrošeno je tek 66 odsto planiranog iznosa od 690.000 eura

2699 pregleda 0 komentar(a)
Blizu 30.000 eura isplaćeno “za prevazilaženje teške matrijalne situacije i razne pomoći” (ilustracija), Foto: Shutterstock
Blizu 30.000 eura isplaćeno “za prevazilaženje teške matrijalne situacije i razne pomoći” (ilustracija), Foto: Shutterstock

Opština Kolašin lani je ostvarila prihode od skoro 4,4 milona eura, dok su rashodi bili oko 3,8 miliona, piše u završnom računu budžeta, koji će pred odbornicima biti za 10-ak dana.

Neraspoređeni prihod od blizu 1,5 miliona eura prenosi se kao prihod budžeta za ovu godinu.

Prema završnom računu, kolašinska Opština je najviše - 1,74 milona eura prihodovala od poreza na dohodak fizičkih lica.

Po tom osnovu naplaćeno je 15 odsto više od planiranog.

Porez na promet nepokretnosti takođe više nego dvostruko je premašio očekivanja onih koji su projektovali prihode, pa je ostvareno oko 187.000 eura.

Više od planiranog, odnosno 1,5 miliona eura, lokalna samouprava dobila je od Egalizacionog fonda, ali nije bilo transfera iz budžeta države.

Umjesto, kako je projektovano 200.000, ostvareno je svega 60.000 eura od kapitalnih donacija.

Nešto niži od planiranog, međutim, bio je prihod od poreza na nepokretnosti, pa je naplaćeno 403.000 eura.

Ostvarenje prihoda po osnovu naknada, takođe, je niže od projektovanog. Po tom osnovu naplaćeno je oko 660.000 ili 76 odsto, u odnosu na plan.

Na bruto zarade i doprinos, lani je potrošeno 1,02 milona eura ili 93 odsto planiranog.

Kada je riječ o kapitalnim izdacima, Opština je potrošila tek 60 odsto novca kojeg je imala na raspolaganju za tu namjenu, odnosno, 725.000 eura.

Ni euro, prema završnom račnu, nije potrošen za objekte za socijalno stanovanje i spomen obilježja. Za održavanje opštinskih puteva potrošeno je tek 66 odsto planiranog iznosa od 690.000 eura.

Ostvareni rashodi za usluge su manji za oko 35 odsto od planiranih.

Lokana vlast potrošila je prošle godine gotovo cijeli iznos iz tekuće budžetske rezerve, koja je iznosila oko 40.000 eura.

Najveći dio od tog novca, blizu 30.000 eura, isplaćeno je, kako piše u završnom računu, fizičkim licima “za prevazilaženje teške materijalne situacije i razne pomoći”.

Iz budžetske rezerve sitnijim iznosima podržani su i neki sportski klubovi za organizovanje manifestacija, škole, te udruženje guslara, udruženje slijepih, mjesne zajednice, lovačka društva…