Tuzi izgubile spor, pa uvećale porez "Plantažama"

Državna kompanija se žalila na obračun i visinu poreza, Upravni sud poništio rješenje Tuzi, a oni donijeli novo na osnovu nalaza sudskog vještaka, kojim je porez povećan sa 624 na 678 hiljada

24253 pregleda 12 komentar(a)
Administracija Tuzi vrijednost zemljišta procjenila na tri puta veći iznos nego “Ernst & Young”: “Plantaže”, Foto: BORIS PEJOVIC
Administracija Tuzi vrijednost zemljišta procjenila na tri puta veći iznos nego “Ernst & Young”: “Plantaže”, Foto: BORIS PEJOVIC

Kompanija “Plantaže” dobila je tužbu protiv Opštine Tuzi o spornom obračunu poreza na nekretnine za 2020, a Upravni sud je naredio administraciji Tuzi da ponovo obračuna iznos poreza u skladu sa Zakonom.

Međutim, administracija gradonačelnika Tuzi Nika Đeljošaja donijela je novo rješenje u kojem je iznos poreza veći za 53 hiljade od ranije utvrđenog i na taj iznos krajem prošle sedmice uvela novu blokadu računa.

Đeljošaj je juče “Vijestima” kazao da je Upravni sud osporio samo način na koji je određena vrijednost nekretnina za porez.

”Mi smo angažovali sudskog vještaka, dobili nalaz od njega i na osnovu toga usvojili novo rješenje i izdali rješenje koje je bilo nešto veće nego što smo mi bili odredili”, obrazložio je Đeljošaj.

Upravni sud je donio presudu kojom je usvojena tužba “Plantaža” i poništeno rješenje Glavnog administratora opštine Tuzi od 31. decembra 2020. godine koji je odbio žalbu kompanije protiv rješenja Uprave javnih prihoda opštine Tuzi od 4. novembra 2020. godine. Tim osporenim rješenjem iznos poreza je utvrđen na 624.378, a novim, nakon što su Tuzi izgubile spor, je povećan na 678.321 eura.

”Plantaže” su u tužbi, u koju su “Vijesti” imale uvid, navele da tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta nije urađena na zakonit način, da je vrijednost spornog zemljišta određena paušalno i visoko. Upravni sud u obrazloženju presude navodi da su osnovani navodi tužioca - “Plantaža”, da nadležni organ opštine nije pravilno utvrdio tržišnu cijenu poljoprivrednog zemljišta, da nije kao reper uzeo reprezentativni uzorak zemljišta.

Opština je kao uzorak za utvrđivanje vrijednosti navela slučajeve prodaje zemljišnih parcela od 400 do 800 kvadrata, a u jednom slučaju od sedam kvadrata, koje se ne mogu koristiti kao poljoprivredna zemljišta već služe za gradnju i okućnicu. Upravni sud može da obori ili potvrdi neka upravna akta oko kojih se vodi spor, ali ne ispravlja njihov sadržaj odnosno u ovom slučaju nije mogao da odredi visinu poreske obaveze, već samo da konstatuje da je nepravilno utvrđena i da se donese novo rješenje. Sud u samoj presudi nije naveo ni da je iznos utvrđenog poreza visok, ali je prihvatio te argumente “Plantaža” da je porez određen nepravilno - previsoko.

Međutim, nakon presude, Sekretarijat za finansije opštine Tuzi donosi novo rješenje, u ponovnom postupku, te utvrđuje porez na nepokretnost za 2020. godinu u iznosu od 678.321,45 eura. Kako je od “Plantaža” prošle godine naplaćen iznos od 624.378,18 eura, pokrenuta je prinudna naplata za sada uvećani dio od 53.943,27 eura.

”Plantaže” su pred Upravnim sudom pokrenule spor i protiv novog rješenja, ali to ne odlaže izvršenje i prinudnu naplatu.

Dok još traje spor o utvrđivanju poreza za 2020. godinu, Opština Tuzi je krajem prošle godine donijela rješenje o porezu za 2021. u iznosu od 888 hiljada eura. Taj iznos je prinudno naplaćen krajem prošle i početkom juna ove godine. Ova blokada spornog iznosa poreza je oba puta onemogućila isplatu zarada zaposlenima, kojima se duguju tri plate.

”Plantaže” su posljednji put radile procjenu vrijednosti imovine još davne 1992. godine. Ova činjenica Opštini Tuzi je dala pravo da u skladu s Uredbom, samostalno utvrdi “prosječnu tržišnu vrijednost” nepokretnosti.

Međutim, kompanija je prošle godine angažovala renomiranu konsultantsku kuću “Ernst & Young” (EY) da, za potrebe finansijskog izvještavanja, utvrdi realnu vrijednost stalne imovine “Plantaža”. EY je sačinila izvještaj o reprocjeni imovine, koji je usvojio Odbor direktora i Skupština akcionara, tako da će administracija Tuzi ove godine morati da koristi tu zvaničnu procjenu.

U “Plantažama” smatraju da upravo ova procjena vrijednosti imovine, iako je znatno veća od one iz 1992, potvrđuje da Opština Tuzi namjerno “naduvava” vrijednost zemljišta i zloupotrebavlja procesna ovlašćenja. EY je zemljište “Plantaža” na području Tuzi procjenio na 104 miliona eura, a administracija Opštine Tuzi na 382 miliona. Odnosno, kvadrat poljoprivrednog zemljišta prema EY vrijedi oko devet eura, a prema procjeni Tuzi oko 25 eura.

Prema procjeni EY i Uredbi Opštine Tuzi o obračunavanju poreza za nepokretnosti, prema računici iz “Plantaža”, njihov godišnji porez bi iznosio 240 hiljada eura, dok je porez za 2021. “utvrđen” i naplaćen u skoro četiri puta većem iznosu.

Opština Tuzi je od 2020. godine na ime poreza na nekretnine samo odredila i prisilno naplatila od “Plantaža” iznos veći od dva miliona eura. Iz kompanije navode da prema procjeni EY porez bi za sve tri godine iznosio oko 800 hiljada eura, odnosno da su oštećeni za iznos od oko 1,2 miliona eura. Isplata jedne bruto zarade za sve radnike “Plantaža” iznosi 650 hiljada eura.

Kompanija se nalazi u velikim problemima naslijeđenim od bivše uprave, ali i zbog nedavnog nevremena i grada koji je uništio značajan dio vinograda i voćnjaka.

Đeljošaj znao da će porez biti veći i prije nego što je rješenje napisano

Predsjednik opštine Tuzi Nik Đeljošaj je nakon donošenja presude Upravnog suda, u intervjuu Dnevnom listu “Dan”, između ostalog, naveo: “Cijenu (vrijednost zemljišta) ćemo u novom postupku utvrditi i siguran sam da će biti još veća od one koju smo dobili na osnovu zvaničnih podataka Poreske uprave. Slijediće ubrzo novo rješenje, koje će biti vjerujem uvećano i kako stoje stvari sva potraživanja odmah naplatiti, jer nekorektnost “Plantaža” je prešla sve granice dobrog ukusa”.

Međutim, on je ovo kazao i prije nego što je napisano novo rješenje o uvećanom porezu “Plantažama”. Opštinske poreske vlasti u svom radu treba da su nezavisne i od svog gradonačelnika i on ne može da utiče na njihov rad, što bi bilo i krivično djelo.

Bonus video: