Prolongiranje roka ili planski haos

Rok za izradu Plana generalne regulacije pomjera se za kraj oktobra 2023. godine

7130 pregleda 4 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Poslanici su juče raspravili izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i izgradnji kojim je rok za donošenje plana generalne regulacije (PGR) prolongiran do kraja oktobra naredne godine.

Važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da će se PGR donijeti u roku od 60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, što znači do 14. oktobra 2022. godine. Prvobitni rok za donošenje plana bio je 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović je objasnila da se rok ne može ispoštovati pa je predloženo da se on prolongira za godinu da ne bi došlo i do blokade u radu opština i planskog haosa koji bi se desio u oktobru, a najavila je da se pripremaju izmjene zakona o planiranju prostora.

Dejan Đurović (DF) je kazao da je ovo plan drugi po važnosti nakon Ustava i da je odluka o njegovoj izradi donijeta 2018. godine zajedno sa Prostornim planom, da su određeni nosioci projekat i suma od 2,5 miliona za njihovu izradu.

”Obaveza 41. Vlade je bila da izradi ova dva dokumenta, ali se ni makac nije pomjerilo u njihovoj izradi. U 42. Vladi je resorno ministarstvo lutalo kada je u pitanju izrada ovo dva plana. Resorni ministar je rekao da PGR nije potreban, pa je predložio novog nosioca projekta, ali je 42. Vlada izabrala istog kojeg je 41. Vlada izabrala”, kazao je Đurović.

On je rekao da rok za PGR nije realno da se prolongira za 12 mjeseci već za 18 mjeseci zato što on zavisi od Prostornog plana.

DPS je najavio podršku za izmjene zakona. Poslanik ove partije Predrag Sekulić je rekao da su upozoravali lani da se rokovi neće ispoštovati zašto što je bivši ministar napravio pravnu hajdučiju jer je stavljeno van snage sve što se uradilo u prethodnom periodu i krenulo se iz početka.

Dragan Krapović (Demokrate) je ocijenio da je ovo nastavak loše prakse u planiranju prostora i da je trebalo do oktobra da ministarstvo održi konsultacije sa strukom i vidi koje bi nove planove trebalo da imamo, a ne da se zakucava izrada PGR-a.

Božena Jelušić je istakal da se hitno treba donijeti novi zakon o prostornom planiranju i drugačija razvojna poltika, te da je prolongiranje roka za izradu PGR-a iznuđeno rješenje.