Rok za donošenje do kraja ove godine neće biti ipoštovan

Novi prostorni plan države ni na vidiku

Ministarstvo prostornog planiranja nema ni okvirni datum kada bi jedan od najvažnijih državnih dokumenata mogao biti utvrđen

34331 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Arhiva Vijesti
Foto: Arhiva Vijesti

Novi rok za donošenje Prostornog plana Crne Gore (PPCG) do kraja ove godine neće biti ispoštovan, a Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i uređenja prostora nema ni okvirni datum kada bi jedan od najvažnijih državnih dokumenata mogao biti utvrđen.

”Ministarstvo ulaže napore, ali su rokovi za donošenje ovog dokumenta već probijeni u prethodne dvije godine, zbog čega je dinamika na izradi ovog dokumenta trpjela”, rečeno je “Vijestima” zvanično u ovom resoru.

Vlada premijera Zdravka Krivokapića je na predlog tadašnjeg ministra u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i uređenja prostora Ratka Mitrovića pomjerila izradu Prostornog plana države do kraja ove godine, iako je prvobitni rok bio 7. mart.

Aktuelna ministarka Ana Novaković-Đurović je početkom jula u parlamentu izjavila da je napravljen koncept PPCG-a na koji će Savjet za reviziju dati mišljenje, nakon čega bi se moglo krenuti u pravljenje nacrta.

Skoro tri mjeseca nakon ove izjave “Vijesti” su pitale ovaj resor u kojoj je fazi izrada ovog dokumenta gdje je rečeno da je završen koncept plana koji je u proceduri pribavljanja revizorskog mišljenja.

”Radi stvaranja uslova za uravnoteženi prostorni razvoj, usklađen s potrebama društva, privrede i kapaciteta prostora, kao i racionalnog i efikasnog korišćenja i očuvanja prostornih potencijala i resursa, ministarstvo je inteziviralo aktivnosti na izradi PPCG. U tom cilju završen je koncept plana, kao jedna od faza na izradi planskog dokumenta, koji je u proceduri pribavljanja pozitivnog mišljenja od strane vršioca revizije ovog planskog dokumenta. Osnovnim tekstom odluke o izradi PPCG (2018. godine) bilo je predviđeno da je rok za izradu plana 24 mjeseca od dana imenovanja rukovodioca izrade plana. Ugovorom o izradi plana do 2040. godine od 6. avgusta 2020. godine, koji je zaključen između Ministarstva održivog razvoja i turizma i rukovodioca stručnog tima, definisano je da se ugovor zaključuje na rok od 12 mjeseci”, naveli su iz ovog resora.

Iz ovog resora navode da je izmjenama odluke o izradi PPCG propisano je da je novi rok za izradu 7. 3. 2022. godine i da ministarstvo tri dana po njenom stupanju na snagu treba da uradi aneks ugovora koji je sklopljen 6. avgusta 2020. sa Svetlanom Jovanović.

”Shodno tome, s rukovodiocem je ministarstvo zaključilo aneks ugovora broj od 2. 8. 2021. godine, kojim je 7. 3. 2022. godine, definisan kao rok za izradu plana. Nakon toga, Vlada je 3. marta 2022. godine donijela odluku o izmjeni odluke o izradi PPCG i utvrdila novi rok za 31. decembar 2022. godine. Ministarstvo ulaže napore, ali su rokovi za donošenje ovog dokumenta već probijeni u prethodne dvije godine, zbog čega je dinamika na izradi ovog dokumenta trpjela. Ministarstvo planira inkluzivni proces, i po dobijanju nacrta dokumenta javne rasprave i konsultacije javnosti. S tim u vezi, kao što smo već najavili i prilikom rasprave o PPCG, iako bude potrebno produžiti rad na dokumentu za kraći period, radi kvaliteta i inkluzivnosti, to će biti učinjeno”, kazali su u ovom resoru.

PPCG je polazna osnova za realizaciju brojnih drugih projekata poput projekta izgradnje mosta na Bojani koji treba da spoji Crnu Goru i Albaniju. Ovaj most koji je promovisao aktuelni premijer Dritan Abazović računa se u infrastrukturne projekte i kao takav mora biti prepoznat u ovom strateškom dokumentu.

Premijer je na sjednici Vlade 13. septembra kazao da resor kojim rukovodi Novaković-Đurović treba da radi brže.

Ministarka je pitala premijera Abazovića u kojem to dijelu treba da radi brže, a premijer je odgovorio “u svakom dijelu treba da radi brže, naročito u dijelu koji se odnosi na građevinsku inspekciju. Moramo obezbijediti novac, vi dođite s informacijom, a mi ćemo pokušati da to riješimo”, rekao je Abazović.

Ni okvirnog datuma za izradu zakona o prostornom planiranju

”Vijesti” su pitale ministarstvo u kojoj je fazi izrada novog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i koji je rok za završetak ovog zakona u postojećim planovima ministarstva.

U odgovorima nije dostavljen ni okvirni datum.

”U ministarstvu su u pripremi aktivnosti na izradi nove politike planiranja prostora i izgradnje objekata, kroz izradu novog zakona u ovim oblastima. Pri izradi ovog propisa potrebno je imati u vidu dostignuti stepen razvoja, razvojne resurse i potencijale, kao i komparativne prednosti Crne Gore, kao osnov njene konkurentske sposobnosti, te strateško opredjeljenje države da racionalno i održivo koristi svoje prirodne i stvorene resurse i da se razvija kao ekološka država. Izrada Zakona, a pogotovo ovog kojim se definiše nekoliko oblasti koje se tiču planiranja prostora i izgradnje objekata je veoma kompleksan, multidisciplinarni proces koji zahtijeva inkluzivan pristup izradi, za koje je aktivnosti potreban duži vremenski period. No, ministarstvo će u svakom slučaju, učiniti sve da se ovaj značajni, sistemski propis donese u što kraćem roku”, rekli su u ovom resoru.