Kršili zakon, pa dobili novu šansu

Poreskim obveznicima, kojih je 544, ukinuta su rješenja o reprogramu po osnovu zakona iz 2017. godine, jer nijesu na vrijeme izmirivali svoje dugove, ali im je država opet omogućila po novom zakonu da reprogramiraju poreski dug

25222 pregleda 2 komentar(a)
Uprava prihoda i carina, Foto: BORIS PEJOVIC
Uprava prihoda i carina, Foto: BORIS PEJOVIC

Poreskim obveznicima, kojih je 544, ukinuta su rješenja o reprogramu po osnovu zakona iz 2017. godine jer nijesu na vrijeme izmirivali svoje dugove, ali im je opet omogućeno da po novom zakonu reprogramiraju svoje poreske obaveze.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” iz Uprave prihoda i carina uz objašnjenje da je po novom zakonu koji je usvojen u parlamentu krajem prošle godine definisano da se može reprogramirati dug onima koji do 20. aprila 2022. godine ima dospjela, a neplaćena poreska potraživanja.

Državna revizorska institucija (DRI je u reviziji prošlogodišnje završnog računa budžeta države navela da UPC nije naplatila 62 miliona po reprogramu na osnovu zakona iz 2017. godine, dok je po podacima UPC lani od ovog duga naplaćeno svega 7,22 miliona eura.

Uz to, zaključno sa prošlom godinom je donijeto 2016 rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu, jer, između ostalog poreski obveznici nijesu uplatili jednokratnu uplatu u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja o reprogramu ili nijesu uplatili tri mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja ili su kasnili više od 30 dana sa plaćanjem tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda. Sve to shodno članu 13 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja br.83/2016).

”Vijesti” su pitale UPC ko garantuje da se opet neće desiti isti scenario da se istim ovim obveznicima piše ukidna rješenje o reprogramu kad već jednom nijesu poštovali zakonske obaveze, dok su u odgovoru citirane zakonske odredbe koje su obaveze obveznika i koje su sankcije za njihvo nepoštovanje.

”Poreski dužnik kojem je donijeto rješenje o odobrenju reprograma dužan jednokratno uplatu 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu u roku od deset dana od dana donošenja rješenja, redovno plaća mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu i u periodu za koji je zaključen reprogram redovno izmiruje tekuće obaveze, u skladu sa članom 9 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. Poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu ako poreski dužnik ne izvrši jednokratnu uplatu od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja, ne plaća redovno mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu i u periodu za koji je odobren reprogram ne izmiruje redovno tekuće obaveze, u skladu sa članom 11 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja”, odgovoreno je iz UPC.

Prema podacima DRI zaključno sa prošlom godinom i po zakonu iz 2017. godine UPC je kroz reprogram naplatila 86,19 miliona od dospjelih 148,46 miliona.

U Ministarstvu finansija je procijenjeno da će primjenom novog zakona koji važi pet godina (kao i zakon iz 2017) minimalni finansijski benefit po budžet biti na godišnjem nivou 15 miliona, a za pet godina 75 miliona eura.

Ovim zakonom je predviđeno da se kroz reprogram može platiti porez na dobit, na dohodak fizičkih lica, PDV, doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obavezno zdravstveno osiguranje, za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, doprinosi Fondu rada, koncesione naknade, porez na promet nepokretnosti i porez na kafu. Prema važećim poreskim propisima, poreski obveznici sa neizmirenim poreskim dugom u obavezi su da osim duga plate i zateznu kamatu, dok se ovim zakonom države odriče naplate zatezne kamate na sve dugove poreskog obveznika.

Do 16. oktobra reprogramirano 122.820 miliona eura

Iz UPC su naveli da su do 16. oktobra ove godine donijeta 4.894 rješenja o reprogramu poreskog potraživanja sa ukupnim iznosom potraživanja 122.820.288,73 eura.

”Od čega je osnovni dug 107.494.698,47 eura, a kamata 15.325.590,26 eura. Po osnovu jednokratne uplate naplaćeno je 6.427.187,64 eura po podacima iz poreskog informacionog sistema”, kazali su u UPC.