AMM pisao UPCG: Odložiti potpisivanje OKU, obaviti konsultacije sa širom poslovnom zajednicom

"Želim da istaknem da i minimalne izmjene u ovako važnom aktu moraju biti provjerene i usaglašene na način da se izađe u susret opravdanim zahtjevima zaposlenih u ovako kriznim momentima ali isto tako da se bilo koja nova opterećenja na poslodavce moraju kvalitetno iskomunicirati kako bi bila prihvatljiva za obije strane i vodila ka najširem mogućem konsenzusu."

4708 pregleda 3 komentar(a)
Raičković, Foto: Boris Pejović
Raičković, Foto: Boris Pejović

Asocijacija menadžera Crne Gore zatražila je od Unije poslodavaca Crne Groe da odloži potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora.

U pismu predsjednika AMM Budimira Raičkovića upućeno predsjedniku UPCG Predragu Mitroviću navodi se da se traže dodatne konsultacije ne samo sa članicama UPCG nego i sa poslovnim organizacijama.

"Svjesni činjenice da aktuelni OKU važi do kraja godine, a značajan je i za naše pregovore sa EU, odnosno poglavlje 19, ipak apelujemo na Uniju poslodavaca Crne Gore, da kao ovlašćeni predstavnik poslodavaca odloži potpisivanje novog OKU-a i obavi dodatne konsultacije ne samo sa članicama UPCG nego i sa poslovnim organizacijama, kako bi od njih dobila kvalitetan input, nakon čega bi u skladu sa Statutom UPCG nadležni organi donijeli adekvatnu odluku. Siguran sam da je Vama poznato da je pitanje OKU-a važno za svakog poslodavca i da je kvalitetno definisanje OKU-a odnosno obaveza koje imaju poslodavci i zaposleni, značajno kako za male tako i za velike sisteme. Polazeći od toga da OKU pokriva niz pitanja, od definisanja na koga se primjenjuje, disciplinskog postupka, trajanja OKU-a, rokova za usaglašavanje granskih ugovora sa OKU-om, koeficijenata složenosti poslova i osnova za obračun i uvećanje zarade i sl, vjerujemo da bi upoznavanje članstva ali i šire poslovne zajednice sa nacrtom novog OKU-a kao i uporedna analiza sa trenutnim dala kvalitetnu sliku eventualnih izmjena koje se uvode", navodi Raičković.

AMM apeluje da se u novom OKU posebno vodi računa o stanju u kojem se nalaze crnogorska privreda, te da eventualna rješenja kojima bi se uvele dodatne obaveze za poslodavce budu bazirana na ekonomski realnim i uporednim pokazateljima, te da se vodi računa o granskom pristupu, a posebno kod onih poslodavaca čija je priroda posla da rade 24/365, kao što su npr. mediji, proizvođači struje, vode, hrane, uglja, servisne službe, agencije za obezbjeđenja kao i poslodavci u oblasti održavanja važnih sistema bolnice, ambulante itd.

"Želim da istaknem da i minimalne izmjene u ovako važnom aktu moraju biti provjerene i usaglašene na način da se izađe u susret opravdanim zahtjevima zaposlenih u ovako kriznim momentima ali isto tako da se bilo koja nova opterećenja na poslodavce moraju kvalitetno iskomunicirati kako bi bila prihvatljiva za obije strane i vodila ka najširem mogućem konsenzusu. Vjerujem da ćete u interesu crnogorskih poslodavaca, uvažiti ovaj apel i obaviti dodatni krug konsultacija, nakon čega bi u skladu sa pozitivnim propisima i pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima pristupili ili potpisivanju novog ili produženju postojećeg OKU-a", dodaje se u pismu.

Od Mitrovića je traženo i da dostavi nacrt novog OKU kako bi se UPCG upoznala sa komentarima "koji bi mogli biti od koristi za donošenje kvalitetnog rješenja."

"Kao što smo već naveli, stav Asocijacije menadžera je da je neophodno odložiti potpisivanje OKU-a i obaviti dodatni krug konsultacija, sa članicama UPCG ali i širom poslovnom zajednicom, pri čemu bi zainteresovane poslovne organizacije mogle dati stručne i korisne sugestije. U tom smislu ostajemo otvoreni za dalju komunikaciju", zaključuje se u pismu.

Bonus video: