Anketni odbor za Možuru danas nije formiran - nisu mogli da utvrde ko je opozicija, a ko parlamentarna većina

Odlukom propisano da predsjednika bira opozicija, a predlog za to imenovanje dostavili su i DPS i Demokratski front

11431 pregleda 8 komentar(a)
Foto: Vlada Crne Gore
Foto: Vlada Crne Gore

Administrativni odbor na današnjoj sjednici nije izabrao predsjednika, zamjenika predsjednika i deset članova Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura, iako se ta tačka našla na dnevnom redu.

Naime, članom odluke o formiranju parlamentarne istrage je predviđeno da se predsjednik i pet članova Odbora biraju na usaglašeni predlog klubova poslanika parlamentarne opozicije, a zamjenik predsjednika i ostalih pet članova Odbora bira po istom principu parlamentarna većina.

Predsjednik Administrativnog odbora poslanik Dragan Krapović (Demokrate) saopštio je da je klub poslanika Demokratskog fronta predložio Branku Bošnjak za predsjednicu Anketnog odbora, ali i da je na istu funkciju DPS kandidovao Danijela Živkovića.

Prisutni na sjednici nisu mogli da se usaglase ko je u ovom slučaju parlamentarna većina, a ko opozicija, pa su odlučili da ovu nedoumicu razriješi Kolegijum predsjednice Skupštine i odložili razmatranje ove tačke.

Klubovi poslanika su zasada za članove Odbora predložili: Andriju Popovića, Boženu Jelušić, Sulja Mustafića, Moma Koprivicu, Andriju Nikolića i Nikolu Rakočevića, dok je DF najavio da će predložiti i Miluna Zogovića.

Skupština je odluku o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora usvojila 30. jula.

Cilj parlamentarne istrage, između ostalog, kako piše u odluci, bio bi da Skupština na osnovu izvještaja odbora ocijeni da li su u (ne)postupanju nadležnih državnih organa nastupile štetne posljedice po imovinu, i ukupni javni interes Crne Gore i da se nakon toga utvrdi eventualno postojanje političke i krivično-pravne odgovornosti konkretnih osoba.

Povezani članci

25. Januar 2023.

Partije da daju imena za Anketni odbor o "Možuri"