PKCG: U što kraćem roku naći adekvatno rješenje i uspostaviti trajektnu liniju Kamenari-Lepetane

"Očigledno je da trenutno rješenje nije održivo i da uzrokuje značajno teže uslove za normalno funkcionisanje saobraćaja, čime se nanosi velika šteta privredi i građanima"

3811 pregleda 3 komentar(a)
PKCG, Foto: PKCG
PKCG, Foto: PKCG

Privredna komora Crne Gore (PKCG) apeluje da se u što kraćem roku nađe adekvatno rješenje i trajektna linija Kamenari-Lepetane uspostavi uz optimalnu funkcionalnost, sa punim kapacitetom prevoza.

"Očigledno je da trenutno rješenje nije održivo i da uzrokuje značajno teže uslove za normalno funkcionisanje saobraćaja, čime se nanosi velika šteta privredi i građanima. Sa druge strane, teretni saobraćaj se u ovom trenutku neminovno odvija preko Kotora, iako je kruzing sezona već otpočela sa najavom dolaska velikih kruzera u Luku Kotor u martu, što će dodatno opteretiti protok saobraćaja kroz Kotor", ističe se u saopštenju PKCG.

Oni su dodali da je u kontekstu pripreme i realizacije aktivnosti na uspješnom odvijanju predstojeće ljetnje sezone, ovakvo stanje neprihvatljivo i uzrokovaće direktnu štetu turističkoj privredi, te stvoriti nova uska grla i satima produžiti vrijeme putovanja, u konačnom udaljavajući turiste i goste od naše ponude.

"Bez namjere da cijenimo uzroke ove situacije, ukazujemo na potencijalne posljedice po ekonomiju Crne Gore i napominjemo da je za adekvatno odvijanje ekonomskih procesa neophodno osposobiti infrastrukturu, a jedna od značajnih tačaka u tom smislu je da se u punom kapacitetu omogući nesmetano odvijanje saobraćaja i trajektnog prevoza putnika i vozila na relaciji Kamenari – Lepetane", zaključuje se u saopštenju PKCG.

Vlada je u petak dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari - Lepetane. U Statutu se navodi da se, pored pretežne djelatnosti preduzeća koja se odnosi na upravljanje nekretninama uz naknadu, Morsko dobro može baviti pomorskim i priobalnim prevozom putnika, kao i prevozom putnika unutrašnjim plovnim putevima.

Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom koje je zvanično preuzelo jedinu trajektnu liniji u državi Kamenare-Lepetane i na kojoj zasada prevoz obavlja sa jednim manjim trajektom “Vasilijem”, računa da će ga Vlada “zbog višeg interesa”, izuzeti od Zakona o javnim nabavkama kako bi nabavilo dodatne trajekte za ovu liniju.

Ovu liniju je od 2004. godine držala kompanija “Pomorski saobraćaj” sa kojom je Morsko dobro prošle nedelje, pozivajući se na zaključak Vlade, raskinulo ugovor, a privatna firma je po dostavljenom raskidu ugovora u petak u ponoć vezala svojih šest trajekata...

Kompanija “Pomorski saobraćaj” u vlasništvu braće Dejana i Dušana Bana i njihovog poslovnog partnera Željka Mihailovića, juče je uputila dopis državnoj firmi koja joj je u četvrtak tražilo da im do utorka dostavi ponudu za kupovinu svih trajekata i opreme tog preduzeća.

U dopisu izvršni direktor “Pomorskog saobraćaja” Dejan Ban je upozorio državnu firmu da je ona obveznik Zakona o javnim nabavkama, te da se po tom zakonu, “pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja javnog poziva za nadmetanje” kakav rukovodstvo Morskog dobra želi sprovesti sa “Pomorskim saobraćajem” “pokreće u slučajevima kada je ispunjen jedan od uslova iz člana 59 Zakona o javnim nabavkama i to na način da se tenderska dokumentacija dostavlja jednom ili za više naručilaca, radi dostavljanja inicijalne ponude”.

”Dostavljanje specifikacije opreme za kojom ste bili potrebiti, bila je i vaša preuzeta obaveza shodno zaključku sa sastanka od 14. februara. Kako uz predmetni zahtjev nismo primili tendersku dokumentaciju koju ste kao obveznik primjene ZJN bili u obavezi da nam dostavite, a niste dostavili ni obećanu specifikaciju, obavještavamo vas da nismo u ovom trenutku u mogućnosti odgovoriti na vaš zahtjev”, naveo je Ban u dopisu Mikijelju.

Državna firma se još nije zvanično registrovala kao firma koja se bavi pomorskim prevozom, a trajekt “Vasilije” nema važeće papire kao “ro-ro brod za prevoz putnika i tereta” već je u upisniku brodova zvanično registrovan kao “ro-ro teretni brod” zato što je kompaniji “Briv” koja ga je ustupila državnoj firmi posljednjih 14 godina služio kao plovilo za prevoz građevinske mehanizacije i podršku izvođenju hidrograđevinskih radova.

Zbog toga je i oprema za spasavanje na “Vasiliju” bila manjkava pa je nakon intervencije Inspekcije sigurnosti plovidbe, da brod ne bi bio zaustavljen, Morsko dobro u ponedeljak kod jedne firme za promet nautičke opreme u Tivtu kupovalo nedostajuću spasilačku opremu u vrijednosti od preko 2.000 eura, kako bi “Vasilije” imao zadovoljen miniimum sigurnosnih standarda koji traže posjedovanje opreme za spasavanje u broju dovoljnom za sve putnike na brodu, plus 10 odsto.

Morsko dobro nema polisu osiguranja koja pokriva putnike i vozila što se sada prevoze “Vasilijem”, niti im izdaje vozne karte koje su, u redovnim okolnostima, ujedno i potvrda korisniku usluge prevoza da je pokriven osiguranjem dok se nalazi na brodu koji ga prevozi.