Imovina Montenegro bonusa vrijedi 23,35 miliona

Revizorska kuća “HLB Mont Audit” procijenila imovinu državne naftne kompanije, dokument ove sedmice na Vladi

13177 pregleda 1 komentar(a)
Naftna skladiša Montenegro bonusa u Baru, Foto: Vijesti
Naftna skladiša Montenegro bonusa u Baru, Foto: Vijesti

Revizorska kuća “HLB Mont Audit” procijenila je da imovina državne naftne kompanije Montenegro Bonus vrijedi 23,35 miliona eura i ta informacija naći će se na sjednici Vlade ove sedmice, saznaju “Vijesti” od izvora bliskih Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI).

”Vijesti” imaju uvid u tu informaciju u kojoj se navodi da je po Zakonu o privrednim društvima i izmjenama odluke o osnivanju ove državne firme iz januara prošle godine propisana obaveza da Vlada koja je osnivač Montegero bonusa usvoji izvještaj o procjeni imovine.

MKI je u informaciji pojasnio da jes obzirom na neusaglašenost osnovnog kapitala evidentiranog u poslovnim knjigama Montenegro bonusa sa Upravom prihoda - Centralnim registrom privrednih subjekata (CRPS), a u skladu sa preporukom revizorskog odbora od 02.11.2021. godine, kompanija angažovala nezavisnog revizora “MV Konsalt” da sačini Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu i tada je dobio negativno mišljenje.

”Navedeno se odnosi na činjenicu da su ugovorom iz 2003. godine Montenegro bonusu prenesena prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom, osim raspolaganja svojinskim pravima na nepokretnostima, bivše Savezne direkcije za robne rezerve, koja se nalazi na teritoriji Crne Gore. Imovinu predmetnog ugovora Montenegro bonus je upisao u svoje poslovne knjige, kao imovinu u svojini, nakon potpisivanja predmetnog ugovora.

U odluci o osnivanju Montenegro bonusa iz jula 2003. godine i njenim izmjenama iz decembra.2021. godine, osnovni kapital iznosi 50.000 eura, a u poslovnim knjigama Montenegro bonusa, osnovni kapital se vodi u iznosu od 20.166.052,70 eura, dok je u CRPS-u nula eura”, navodi MKI u informaciji za Vladu.

Dalje se navodi da ne postoji usaglašenost novčanog i nenovčanog iznosa kapitala i kapitala upisanog u CRPS i da je Montenegro bonus od CRPS-a dobio obavještenje u decembru 2021. godine, kojim se navodi da ne postoji dokumentacija propisana zakonom na osnovu koje bi CRPS mogao izvršiti upis osnovnog kapitala niti mu o njemu izdati potvrdu.

Nakon toga je Montengro bonus je uz saglasnost Vlade putem javne nabavke izabrao u septembru prošle godine revizorsku kuću “HLB Mont Audit” da im uradi procjenu imovine i taj izvještaj je dostavljen kompaniji u februaru ove godine i potom upućen Vladi na usvajanje.

“Ovlašćeni procjenitelj je, između ostalog, dostavio rekapitulaciju - Procjene vrijednosti imovine Montenegro bonusa sa instrukcijama za knjiženje efekata procjene. Shodno tome potrebno je da računovodstvo Montenegro bonusa izvrši usaglašavanje vlasništva i vrijednosti imovine utvrđenih procjenom sa stanjima u knjigovodstvu firme, kao i da korekcije izvrši u skladu sa zahtjevima MRS 8, a koje su rezultat ranije izvršenih pogrešnih knjiženja”, navodi MKI u informaciji gdje se dodaje da je potrebno da kompanija sva sredstva koja nijesu u svojini isknjiži i istovremeno smanji kapital uz saglasnost Vlade.

Skupštinski Odbor za ekonomiju održao je konsultativno saslušanje u vezi sa stanjem u ovom preduzeću kome je potrebna hitna pomoć Vlade da bi izbjeglo stečaj. Kompanija je opterećena nagomilanim dugovima iz perioda kada je upravljala KAP-om u stečaju i kada je tadašnje rukovostvo kralo struju iz evropske interkonekcije.Uz to, i pored pravosnažne presude u korist državne kompanije, Jugopetrol nije vratio naftne rezervoare što isto vlada treba da riješi i uđe u posjed te imovine.