Damjanović: Cijena struje ostala na istom nivou, što je gotovo presedan u zemljama regiona i Evrope

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je kazao da će Ministarstvo na čijem je čelu, biti partner u svim poslovima čiji je cilj održiv rast i razvoj energetskog sektora

2412 pregleda 8 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Ministarstvo finansija
Sa sastanka, Foto: Ministarstvo finansija

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je u prethodnom periodu sprovodio odgovornu i racionalnu politiku poslovanja, ulažući u segmete radnog procesa koji su unaprijedili njegovo tržišno pozicioniranje, saopštio je ministar finansja, Aleksandar Damjanović, na sastanku sa predstavnicima te kompanije.

On je kazao da će Ministarstvo na čijem je čelu, biti partner u svim poslovima čiji je cilj održiv rast i razvoj energetskog sektora.

Damjanović je podsjetio da je u toku prošle godine, kao vid podrške građanima, ali i privredi, cijena električne energije ostala na istom nivou, što je gotovo presedan u zemljama regiona i Evrope.

Na sastanku koji je organizovan kako bi se razgovaralo o poslovanju firme i planiranim aktivnostima, predsjednik Odbora direktora Aleksandar Mijušković je saopštio da je uprkos globalnoj nestabilnosti na tržištu energenata, koja je uslovila izuzetno nepovoljan ambijent za poslovanje i u domaćim okvirima, CGES prethodnu godinu završio sa pozitivnim bilansima i dobiti, koja daje prostor za nastavak investiranja u prenosnu mrežu, odnosno kvalitet i modernizaciju usluga.

U tom kontekstu, on je najavio da CGES namjerava da proširi postojeći ugovor o kreditiranju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe projekta ugradnje varijabilne prigušnice u trafostanici Lastva, tako što se postojeći uslovi, u pogledu ročnosti i visine kamate, ne bi mijenjali.

Izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović, kazao je da je kompanija nastavila sa ulaganjima u prenosnu mrežu i da su upravo zahvaljujući investicijama u prenosnu infrastrukturu, koja je dio velikog projekta podmorske interkonekcije između Crne Gore i Italije, ostvareni dobri poslovni rezultati.

Realizacija tog projekta, koji je dijelom finansiran iz EBRD kredita, u kratkom vremenskom periodu je uslovila povrat investicije u nivou iznad 60 odsto ukupne vrijednosti samog projekta.

Asanović je objasnio da je rekordnom pozitivnom poslovanju na kraju prošle godine doprinijela i dobra realizacija interkonektivnih projekata u dijelu mrežne infrastrukture.

On je dodao da je namjera CGES-a da u narednom periodu sprovede i razmjenu preostalih 35 kilovoltnih (kV) postrojenja sa Crnogoskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), kako bi se u potpunosti ispunila Zakonom o energetici definisana obaveza operatora prenosnog i distributivnog sisitema.

„Na sastanku su razmijenjeni stavovi o ostalim tekućim pitanjima i dogovoreno da se na nivou stručnih službi nastavi komunikacija u cilju stvaranja tehničkih pretpostavki za realizaciju planiranih aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

Sastanku je prisustvovao i direktor Sektora za finansijske i ekonomse poslove u CGES-u, Vladimir Bojičić.

Bonus video: