Provjeravaju zapošljavanje kadra Bošnjačke stranke u Lučkoj kapetaniji

Vladina Komisija za žalbe i Upravna inspekcija provjerava sporni konkurs i angažovanje Sehere Kalender i Ilhana Hasovića

18562 pregleda 72 reakcija 15 komentar(a)
Angažovane osobe bez znanja engleskog jezika i kvalifikacija iz pomorstva: Barska kapetanija
Angažovane osobe bez znanja engleskog jezika i kvalifikacija iz pomorstva: Barska kapetanija

Vladina Komisija za žalbe, ali i Upravna inspekcija preispituju kontroverzno zapošljavanje kadrova Bošnjačke stranke (BS) na novootvorenim radnim pozicijama u Lučkoj kapetaniji Bar.

Potvrđeno je to “Vijestima” nezvanično iz ovih institucija koje u ovom slučaju postupaju po žalbi i prijavi jednog od ukupno četvoro učesnika konkursa za zapošljavanje na dvije pozicije samostalnih savjetnika za prihvat i otpremu brodova u Lučkoj kapetaniji Bar.

Ministarstvo kapitalnih investicija koje kao ministar vodi predsjednik BS Ervin Ibrahimović, krajem prošlog mjeseca je na ove dvije pozicije za stalno zaposlilo visoke funkcionere i članove OO BS iz Bara, Seheru Kalender i Ilhana Hasovića, iako njih dvoje nemaju kvalifikacije iz ove oblasti da bi radili taj posao.

Pozicije samostalnih savjetnika za prihvat i otpremu brodova u lučkim kapetanijama podrazumijevaju da osobe koje su na njima angažovane moraju imati adekvatno znanje engleskog jezika koji je službeni jezik u svjetskom pomorstvu, zato što će po priorodi posla ovi činovnici morati da svakodnevno komuniciraju sa zapovjednicima i posadama brojnih stranih brodova i jahti koje uplovljavaju u akvatorijum pod nadležnošću Lučke kapetanije Bar.

Kalender i Hasović, prema informacijama “Vijesti”, nemaju dokumenta o adekvatnom znanju engleskog jezika. Za pozicije na kojima su njih dvoje zaposleni, MKI je u novembru prošle godine raspisalo javni oglas u kome od kandidata uopšte nije tražilo nikakvo poznavanje engleskog jezika. Uz to, od kandidata se tražilo da što se informatičke pismenosti tiče, oni poznaju samo rad u Word programu za pisanje dokumenata, a generalno se od njih zahtijevalo da imaju položen stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje godinu dana radnog iskustva, te fakultetsku diplomu (VII-1 stepen stručnosti) koja uopšte ne mora biti iz pomorske struke. Naime, da bi radili u Lučkoj kapetaniji, po MKI koje vodi ministar Ibrahimović i propozicijama ovog javnog oglasa, dovoljno je da imate bilo kakvu fakultetsku diplomu “iz oblasti društvenih nauka, fakultet iz oblasti tehnološko-tehnoloških nauka ili fakultet iz oblasti prirodnih nauka.”

”Vijestima” iz MKI ni u novembru prošle godine, a ni sada kada su Kalender i Hasović dobili ova zaposlenja, nisu odgovorili na pitanja u vezi sa izuzetno nisko postavljenim stručnim kriterijumom i netraženjom poznavanja engleskog jezika za činovnike Lučke kapetanije u Baru, kao ni za okolnosti pod kojima su prije dvadesetak dana konačno procijenili da baš ovo dvoje stranačkih funkcionera BS-a treba da dobiju te poslove. To se desilo iako je među ukupno četiri kandidata koji su se prijavili na oglas, bilo i onih sa završenim stručnim pomorskim školama, dugogodišnjim iskustvom plovidbe na stranim trgovačkim brodovima, rada u pomorskoj administraciji, te nadasve, sa adekvatnim poznavanjem engleskog jezika.

Zapošljavanje Kalender i Hasovila pratilo je i nesvakidašnje postupanje sekretarke MKI, Mirsade Bošnjak, takođe kadra Bošnjačke stranke, na čije je traženje Uprava za ljudske resurse koja je sprovodila ovaj javni oglas za potrebe MKI, iz sastava komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata prijavljenih na oglas, izbacila kapetana duge plovidbe Predraga Ratkovića, lučkog kapetana u Baru koji je rukovodilac organa u kojem se zapošljavaju novi činovnici. To je urađeno iako je praksa Uprave za ljudske resurse da upravo rukovodilac organa u kojem se zapošljava bude jedan od članova komisije, jer je sekretarka Bošnjak obrazložila da bi Ratković navodno “bio u konfliktu interesa kada bi propitivao kandidate koji kod njega treba da rade”. Umjesto njega, u sastav komisije je ispred MIK, Bošnjak predložila i postavila samu sebe. Ona je, inače, diplomirana pravnica koja nema nikakvo iskustvo u radu organa pomorske uprave, jer je prije nedavnog zaposlenja za stalno u MKI, radila kao pravnica u mesnoj industriji “Franca” iz Bijelog Polja.

Uz to, Uprava za ljudske resurse ispred koje je u komisiji bila Dina Dobardžić, je za trećeg člana komisije iz reda eksperata za oblast u kojoj se zapošljava, imenovala profesora dr Samira Hadžića iz Bara, umjesto kapetana duge plovidbe Grujice Dudića i Vladana Radonjića koji su po redosljedu trebalo da budu imenovani kao eksperti sa liste iz oblasti pomorstva.

Epilog svega je bio da je ovako izmijenjena komisija, kao navodno najbolje i najstručnije kandidate od prijavljenih na konkursu, izabrala upravo funkcionere i članove BS iz Bara – diplomiranu ekonomistkinju Seheru Kalender i specijalistu menadžmenta javnog sektora Ilhana Hasovića koji su dobili prednost nad na primjer, kandidatom koji je po struci pomorac sa dugogodišnjim stažom na stranim brodovima, ali i radnim iskustvom i renomeom zvaničnog port state control inspektora u Crnoj Gori. Zbog svega toga sada se epilogom ovog konkursa bave Komisija za žalbe i Upravna inspekcija koje razmatraju legalnost zapošljavanja kadrova BS-a na osjetljivim radnim mjestima u Lučkoj kapetaniji Bar.

Bonus video: