"Budući saziv Skupštine da što prije okonča izbor petog člana Senata i imenovanje predsjednika Senata DRI"

Senator DRI Branislav Radulović je rekao da EK u prethodnih pet godina nije postavila DRI dodatne zahtjeve za ispunjenje u oblasti eksterne revizije

2127 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: DRI
Sa sastanka, Foto: DRI

Ključno je da budući saziv crnogorske Skupštine što prije pristupi okončanju postupka izbora petog člana Senata i imenovanju predsjednika Senata Državne revizorske institucije (DRI).

To je ukazano na sastanku senatora DRI i člana Pregovaračke grupe za Poglavlje 32 "Finansijski nadzor" Branislava Radulovića sa predstavnikom Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i politiku proširenja, Jarijem Hapalom i zamjenicom šefa SIGMA Programa Biankom Bretehe.

U saopštenju DRI piše da su se sagovornici osvrnuli na ocjene DRI date u posljednjem Izvještaju Evropske komisije (EK) za Crnu Goru za 2022. godinu, u kojem se konstatuje da je vrhovna državna revizija ostvarila visok stepen funkcionalne, operativne i finansijske nezavisnosti, profesionalnog razvoja, uticaja revizija i usklađenosti rada sa međunarodnim standardima.

"Takođe konstatovano je da nedavni izvještaji o monitoringu za Crnu Goru nijesu iznijeli nikavu kritiku na pravni okvir ili stvarni revizorski učinak DRI", ističe se u saopštenju.

Radulović je rekao da EK u prethodnih pet godina nije postavila DRI dodatne zahtjeve za ispunjenje u oblasti eksterne revizije i podsjetio na konstataciju da "Državna revizorska institucija ostaje posvećena poštovanju osnovnih međunarodnih principa – nezavisnost, objektivnost, stručnost i transparentnost, kao i daljem usaglašavanju svog rada sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), koji predstavljaju pravnu tekovinu EU za eksternu reviziju u Poglavlju 32 Finansijski nadzor".

"Istovremeno upoznao je sagovornike iz EK i SIGME sa rezultatima revizija i ostvarenim napretkom Državne revizorske institucije u oblasti revizije uspjeha, praćenja i kontrole realizacije revizorskih preporuka, kao i saradnje sa Skupštinom i drugim zainteresovanim stranama. Takođe zajednički je konstatovano da su budući prioriteti rada DRI trasirani u Strateškom planu razvoja DRI za naredni petogodošnji period sa fokusom na sprovođenje relevantnih revizija sa visokim uticajem, povećanje uticaja revizorskih nalaza kroz proaktivnu saradnju sa zainteresovanim stranama, kao i na dalju izgradnju kapaciteta kako bi Institucija bila spremna odgovoriti na savremene izazove i promjene u društvu", poručili su iz DRI.

U saopštenju piše i da su sagovornici apostrofirali značaj jačanja uloge eksterne revizije u Crnoj Gori s ciljem očuvanja javnih finansija i tom prilikom potvrđena je podrška Evropske unije na tom putu.

Bonus video: