KAP BEZ NOVE SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Propao pokušaj dogovora USS i Uniproma: Pustili bi sindikat, ali bez Sandre

Da se formira novi sindikat u KAP-u Kekoviću je prije nekoliko mjeseci predložio direktor Uniprom-KAP-a Nebojša Dožić. Taj predlog je Dožić, kako je potvrdio “Vijestima”, inicirao u susret mogućem skorom okončanju stečaja u KAP-u
66 pregleda 2 komentar(a)
KAP, Kombinat aluminijuma, Foto: Zoran Đurić
KAP, Kombinat aluminijuma, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 10.07.2017. 19:59h

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković odbio je predlog uprave Kombinata aluminijuma da se formira nova sindikalna organizacija u KAP-u koja bi bila dio Unije. Keković je predlog odbio jer je on podrazumijevao da na njenom čelu ne bude predsjednica Sindikata KAP-a Sandra Obradović. Obradović je ranije dobila otkaz iz fabrike.

Da se formira novi sindikat u KAP-u Kekoviću je prije nekoliko mjeseci predložio direktor Uniprom-KAP-a Nebojša Dožić. Taj predlog je Dožić, kako je potvrdio “Vijestima”, inicirao u susret mogućem skorom okončanju stečaja u KAP-u.

Keković “Vijestima” kazao da je razgovarao sa Dožićem i očekivao je da će postići određeni kompromis po pitanju uspostavljanja konstruktivnog socijalnog dijaloga u interesu zaposlenih i vlasnika.

“To prevashodno podrazumijeva da se omogući nesmetan rad reprezentativnom Sindikatu KAP-a, kojem je raznim aktivnostima menadžementa uskraćena sloboda sindikalnog djelovanja unutar kompanije, što je suprotno domaćem zakonodavstvu i međunarodnim dokumentima koje je ratifikovala Crna Gora”, rekao je Keković.

Predsjednica Sindikata KAP-a je Sandra Obradović, koja je u prvoj polovini 2015. dobila otkaz i stekla pravo na prijevremenu penziju. Tokom stečajnog postupka u KAP-u koji traje već četiri godine sindikalno djelovanje je obesmišljeno odredbama Zakona o stečajnom postupku.

“Da je u Uniprom KAP-u na sceni drastično kršenje radnih i sindikalnih prava govori i Preporuka Komiteta Međunarodne organizacije rada, koja je u martu 2016. donijeta po našoj žalbi MOR-u, a kojom se Vlada obavezuje da omogući sindikalno djelovanje u toj kompaniji, kao i da aktuelnu predsjednicu Sindikata KAP-a, koleginicu Obradović, zaštiti od nezakonitog otkaza koji joj je dat zbog sindikalniog djelovanja. Nažalost, Dožić nam je ponudio neprincipijelno rješenje, to jest da formiramo novu sindikalnu organizaciju, ali bez koleginice Obradović”, istakao je Keković.

To je za njih, kako je objasnio, neprihvatljivo.

“Koleginica Obradović je svoj sindikalni aktivizam platila najvećom cijenom, otkazom ugovora o radu, boreći se za pravo na godišnji odmor zaposlenih u Uniprom KAP-u. Njene kolege nijesu smjele stati u njenu zaštitu jer je u toj kompaniji, i tada kao i sada, u toku stečajni postupak, a to podrazumijeva prijeki otkaz ugovora o radu svakome ko zatraži svoja prava ili se bori protiv neke nezakonitosti. Zato kolege u toj kompaniji već četvrtu godinu zaredom nemaju pravo na godišnji odmor i mnoga druga, iako im to pravo garantuju Ustav, Zakona o radu, ali i Konvencija MOR-a, br.132 o pravu na plaćeni godišnji odmor i druga međunarodna dokumenta koja je ratifikovala Crna Gora, a znamo da ratifikovani međunarodni dokumenti imaju primat nad domaćim zakonodavstvom. Važno je napomenuti da sam u tom razgovoru ponudio Dožiću da vrati koleginicu Obradović u kompaniju i napomenuo mu da je to naš jedini uslov da otpočnemo konstruktivni socijalni dijalog, u kom slučaju bismo bili spremni i na druge kompromise, ali to je za njega bilo neprihvatljivo”, zaključio je Keković.

Državne institucije ne poštuju obavezujuće preporuke MOR-a

Informacije o stepenu poštovanja radničkih prava u Uniprom KAP-u koje dobija sa terena, kako tvrdi Keković, su poražavajuće.

“I pored ogromnog napora koji je uložio USS, i uspio, da se izmjenama Zakona o stečaju omogući da zaposleni koji su angažovani u preduzećima koja su u stečaju imaju ista prava koja radno zakonodavstvo garantuje drugim zaposlenima u Crnoj Gori, ta izmjena ne važi i za zaposlene u Uniprom KAP-u. Još više je pražavajuće što su se Inspekcija rada i Inspekcija zaštite na radu oglasile nenadležnim da postupaju po našim zahtjevima za inspekcijski nadzor, tako da su zaposleni u toj kompaniji prepušteni na milost i nemilost menadžmenta. Međutim, USS se ne miri sa takvim stanjem stvari. Preduzimamo kontinuirane aktivnosti prema svim relevantnim međunarodnim institucijama kako bi obezbijedili da Vlada poštuje Preporuku MOR-ovog Komiteta za slobodu udruživanja i da omogući zaposlenima u Uniprom KAP-u pravo na dostojanstvene uslove rada i slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja, što trenutno nije slučaj”, dodao je Keković.

Jedno od obrazloženje iz Vlade bilo je da izmjene zakona važe za preduzeća koja su otišla u stečaj nakon što su te izmjene usvojene.

Preporučujemo za Vas