RADULOVIĆ I DAMJANOVIĆ O RADU PORESKE I CARINA

Prije eventualnog spajanja Poreske i Uprave carina obezbijediti im samostalnost

Ministarstvo najavilo mogućnost spajanja Poreske i Uprave carina. Te uprave sada imaju problema u radu, jer nisu samostalne
184 pregleda 0 komentar(a)
Branislav Radulović, Aleksandar Damjanović, Foto: Luka Zeković
Branislav Radulović, Aleksandar Damjanović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 06.02.2019. 19:34h

Inicijativa za spajanje Poreske uprave i Uprave carina je složena u organizacionom smislu što zahtijeva ozbiljnu analizu jer je riječ o velikim sistemima. Uz to, važno je prije eventualnog spajanja obezbijediti samostalnost te dvije institucije koje su sada organi u sastavu Ministarstva finansija.

To su za „Vijesti“ kazali član Senata Državne revizorske institucije (DRI) Branislav Radulović i poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović.

„Vrhovna državna revizija je, u okviru revizije poreskog duga 2016. dala preporuku u pogledu položaja PU. DRI je ocijenila da bi Vlada trebalo da razmotri mogućnost izmjene Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, shodno kojoj je PU organ u sastavu Ministarstva finansija, čime je izgubila status samostalnog državnog organa, a time i autonomiju u izvršenju budžeta, upravljanju ljudskim resursima i ovlašćenje da definiše sopstvenu organizacionu strukturu. Ovakvo pozicioniranje PU je u suprotnosti sa trendovima u zemljama OECD-a i 'podriva sposobnost PU da ostvari svoje ciljeve', kako se navodi u dokumentu Svjetske banke iz decembara 2013“, objasnio je Radulović.

Dodaje da PU u izjašnjenju na nalaz DRI ukazuje da veliki problem za nesmetano obavljanje osnovne funkcije predstavlja trenutni organizacioni status, jer i nema svoje službe za materijalno finansijske i računovodstvene poslove, za javne nabavke, za opšte, pravne i tehničke poslove, za unutrašnju reviziju...”.

„Stoga je DRI dala preporuku Vladi da je za kvalitetno obavljanje osnovne funkcije PU i bolje naplate poreskih potraživanja, potrebna izmjena Uredbe, čime bi PU postala samostalan organ, kao što je to bila i do juna 2012. godine. Inicijativa da se PU i  Uprava  carina integrišu je potpuno nova i u organizacionom smislu vrlo zahtjevna. Radi o vrlo velikim i složenim sistemima i jednoj takvoj odluci morala bi da prethodi vrlo temeljna analiza. Integracija PU i  Uprava  carina u Sloveniji trajala je skoro tri godine”, objasnio je Radulović.

On je dodao da takva inicijativa postoji na Kosovu, a većina drugih država u regionu ima dva samostalna organa nad kojima nadzor ima Ministarsvo finansija.

“Međutim, tu su iskustva Mađarske i Poljske koje su izvršile fuziju ta dva organa. Zato treba vrlo oprezno i dobro izmjeriti benefite između ta dva modela”, istakao je Radulović.

Damjanović je rekao da je od mogućeg spajanja dvije uprave, za što prema njegovom mišljenju postoje racionalni razlozi, važnija činjenica da obje uprave trenutno nijesu samostalne već funkcionišu unutar Ministarstva finansija.

„Ta činjenca onemogućava reforme koje su neophodne kako bi se te dvije važne karike u sistemu osposobile da u punom kapacitetu odgovore očekivanjima društva. To, imajuću u vidu veoma visok nivo sive ekonomije, neefikasan obračun i naplatu dažbina, kao i nizak nivo finansijskih i tehničkih kapaciteta dvije institucije, a naročito PU. Zato je prije ujedinjenja ili paralelno sa kreiranjem jedinstvene uprave neophodno izdvajanje te dvije uprave pod direktnu ingerenciju Vlade, kako bi se napori koji čini trenutno rukovodeći kadar kako-tako valorizovali“, istakao je Damjanović.

U PU i Upravi carina nijesu juče željeli da komentarišu ideju o spajanju. U Upravi carina su kazali da se time ne bave, dok su iz PU objasnili da nijesu nadležni za organizacione reforme, već Ministarstvo finansija.

Ministarstvo bi angažovalo konsultante za analizu spajanja

Iz Ministarstva finansija “Vijestima” su kazali da je u toku prikupljanje relevantnih informacija i sagledavanje mogućnosti angažovanja konsultanata na temu integracije dviju uprava, kao i da to podrazumijeva dugotrajan proces i da je u ovoj fazi suviše rano govoriti o pojedinostima. Navode i da je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva u fazi nacrta.

“Ali, s obzirom na razmišljanja o eventualnom spajanju PU i Uprave carina upitno je da li će pravilnik biti usvojen u predloženom obliku”, kazali su u Ministarstvu u odgovoru na pitanje „Vijesti“ da li je završena sistematizacija i da li ona predviđa spajanje dvije uprave. Iz resora kojim rukovodi ministar Darko Radunović su dodali i da prema postojećem pravilniku nije predviđeno formiranje sektora Poreske policije.

Damjanović smatra da je bez odlaganja neophodno formirati odsjek poreske policije za koga bi u sadašnjoj Crnoj Gori bilo dosta posla.

„Svakako i sistem nagrađivanja inspektora mora biti definisan u smislu pune motivacije, a i kao značajna antikoruptivna mjera”, kazao je Damjanović.