Ministarstvo saobraćaja: Država ne krši ugovor i ne strahuje od arbitraže - Vijesti.me
"OCEAN MONTENEGRO IMA DOVOLJNO PRAVNIH MEHANIZAMA"

Ministarstvo saobraćaja: Država ne krši ugovor i ne strahuje od arbitraže

Nurkovićev resor tvrdi da o navodnom ugrožavanju sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe ne može biti govora, jer lučke vlasti vode savjesno i stručno brigu o odvijanju pomorskog saobraćaja i njegovom regulisanju, a posredstvom VTMIS sistema u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama vrši se konstantan nadzor cjelokupnog pomorskog saobraćaja

"Ocean pritiska da sačuva monopolski položaj": Nurković
"Ocean pritiska da sačuva monopolski položaj": Nurković (Foto: Boris Pejović)

Vlada kompletan postupak dodjele druge koncesija za pilotažu, remorkažu i tegljenje u akvatoriju Luke Bar sprovodi u skladu sa zakonom i na transparentan način, a ako postojeći koncesionar firma Ocean Montengro smatra da mu je bilo koje pravo iz ugovora povrijeđeno ima sasvim dovoljno pravnih mehanizama koje može da upotrijebi.

To je danas poručeno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva povodom najave predsjednika Oceana Montenegro Erika Košute da je odluka Vlade da uvede drugog koncesionara suprotna evropskoj praksi i propisima. Košuta je najavio pokretanje arbitraže i tvrdi da je ministar pomorstva i saobraćaja Osman Nurković obmanuo Vladu dajući joj lažne podatke na sjednci kada je kandidovao predlog za uvođenje drugog koncesionara.

"Država ni u kom dijelu ne krši ugovorene obaveze, jer ugovorom o koncesiji nije garantovala nijednom klauzulom ekskluzivno pravo koncesionaru Ocean Montenegro na obavljanje lučkih usluga. Od eventualnog pokretanja međunarodne arbitraže ne treba strahovati", tvrde iz Ministarstva. 

Nije ugrožena sigurnost

"Kompletan postupak koji je prethodio donošenju zaključka Vlade kojim je prihvatila koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje lučke usluge sproveden je u skladu sa zakonima i transparentno. Obaveza poštovanja nacionalnog zakonodavstva nije samo obaveza koncedenta, već i koncesionara. Uz to, obaveza je da svaki postupak za dodjelu koncesije bude sproveden u skladu sa zakonom. U postupku koji Vlada upravo sprovodi, svi zakonski elementi su zadovoljeni i stekli su se svi zakonski uslovi da na zakonit način bude i dodijeljena nova koncesija", kazali su iz Ministarstva.

Poručuju da stav Košute neće komentarisati na način da ulaze u medijsku debatu, jer cijene da Ocean Montenegro ima dovoljno pravnih mehanizama koje može upotrijebiti ako smatra da mu je bilo koje pravo iz ugovora povrijeđeno. 

Vjeruju da bi taj koncesionar da je prekršen ugovor i obaveze na koje se Vlada obavezala "umjesto čestih istupa u javnosti, služio pravnim mehanizmima koje ima na raspolaganju".

"Stiče se utisak da je koncesionar više nego svjestan da njegova prava iz ugovora nisu uskraćena, ali da se radi očuvanja monopolskog položaja (a ne radi sigurnosti pomorske plovidbe, što bi trebao da bude primarni cilj svima) opredijelio na pokušaje vršenja medijskog pritiska na organe vlasti, kako bi spriječio realizaciju zaključka Vlade. Vlada ne šalje nikakvu poruku o pravnoj nesigurnosti za kredibilne investitore, već i na ovaj način pokazuje da niko nije privilegovan i da se nikome, pa makar bio i strani investitor, neće omogućiti uživanje ekskluzivnih prava koja nije nikada ni stekao ugovorom, niti u skladu sa zakonskom procedurom. Za kredibilne investitore ova poruka, uvjereni smo, neće biti problematična. Kredibilni investitori i pored konkurencije opstaju na tržištu, jer ih preporučuje kvalitet usluge koju pružaju" poručuju iz ministarstva.

Nurkovićev resor tvrdi da o navodnom ugrožavanju sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe ne može biti govora, jer lučke vlasti vode savjesno i stručno brigu o odvijanju pomorskog saobraćaja i njegovom regulisanju, a posredstvom VTMIS sistema u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama vrši se konstantan nadzor cjelokupnog pomorskog saobraćaja. 

Poručuju da ne postoji zakonska, niti praktična smetnja da u istom akvatorijumu više subjekata obavlja istu koncesionu djelatnost.

Iz tog resora kažu da je Lučka uprava, shodno zakonu, pokrenula postupak za dodjelu koncesije kojom se želi postići sigurna i bezbjedna plovidba u Luci Bar, vršenje lučkih usluga saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, unapređenje djelatnosti koje su predmet koncesije, ostvarivanje javnog interesa, uvođenje novih tehnologija i veće zaposlenosti, obezbjeđenje prihoda za koncedenta i zaštita i unapređenje životne sredine. 

"Neprimjeren stav"

Stav Košute da je Nurković dao Vladi netačne podatke Ministarstvo ocjenjuje "u najmanju ruku neprimjerenim".

"Ukazaćemo na činjenicu da su svi podaci koji su bili relevantni za donošenje premetnih zaključaka Vlade, sadržani u obimnoj dokumentaciji koja je Vladi bila u cjelosti dostavljena za razmatranje te tačke dnevnog reda. Svi podaci koji su navedeni u dokumentaciji su zvanični podaci nadležnih organa, tako da ministar Nurković nije imao ni potrebu da iznosi bilo kakve dodatne podatke. Uz to, zaključci Vlade nisu donešeni na osnovu usmene informacije ministra Nurkovića na sjednici, nego u redovnoj proceduri na osnovu prethodno dostavljene dokumentacije svim članovima Vlade", istakli su iz ministarstva.

Vlada je 2010. godine privatizovala firmu Pomorski poslovi, sada Ocean Montenegro, koja se bavila pilotažom u barskoj luci i dala joj koncesiju na 30 godina za te poslove. 

Firmu je kupila kompanija Ocean iz Trsta.

Iz Ministarstva objašnjavaju da je u dokumentaciji koja je pratila tu privatizaciju Ocean Montenegro tada kao ponuđač za kupovinu 100% udjela u Pomorski poslovi tokom pregovora pokušao pregovarati i ekskluzivna prava na obavljanje lučnih usluga,ali mu je tada objašnjeno da toga ne može biti. Navode da su članom 12.4. ugovora o koncesiji obaveze u slučaju dodjeljivanja nove koncesije, te da je Ocean Montenegro u vrijeme potpisivanja ugovora bio svjestan da će se tokom koncesionog perioda ukazati potreba za dodjelom novih koncesija za iste lučke usluge i izričito je pristao na ovu mogućnost. 

"Interesantno je da tada nije isticao "argumente" na koje se danas u medijima poziva. Stoga od eventualnog pokretanja međunarodne arbitraže ne treba strahovati. Arbitražni postupak bio bi dobra prilika da se u potpunosti sagledaju sve okolnosti koje su uslovile zaključivanje ugovora o koncesiji "Pomorski poslovi" Bar sa aktuelnim Koncesionarom, kao i okolnosti koje bi se odnosile na eventualni raskid ovog koncesionog ugovora", zaključuju u ministarstvu. 

Zainteresovani: Ovo je da se okonča monopolski položaj 

Ovlašćeni predstavnici dvije barske firme “LP Bar Pilot” i “Jadro pilot and tug services” Slobodan Bajković i Igor Banović javno su saopštili da je dodjela novog ugovora pokrenuta da bi se okončao monopolistički položaj na poslovima pružanja lučkih usluga u Luci Bar.

"Akcenat je i stavljena na otvaranje novih 50 radnih mjesta.U ovom slučaju je riječ o najkvalifikovanijim pomorcima koji će konačno moći da se svojim poslom bave u svojoj zamlji i svom gradu. Kompletan proces je dobio podršku Privredne komore CG i Opštine Bar“, saopštili su Bajković i Banović u ime firme koje planiraju da se jave na tender Ministarstva objavljen u petak.

Bajović i Banović tvrde da se Košuta, „u odsustvu argumenata, koristi jeftinim podvalama“ na njihov račun, ali i „na račun Ministarstva saobraćaja i Vlade".

Ocean Montenegro privatizacijom, je preuzeo 56 zaposlenih, a sada u firmi ih je upola manje od čega opet pola zaposleno uz ugovor na određeno vrijeme”,istakli su, između ostalog, Bajković i Banović. 


Vidi sve komentare