NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU

U gradskoj kasi 57.294.700 eura

Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta 24. novembra u 10 časova u KIC-u "Budo Tomović"
0 komentar(a)
Opština Podgorica, Foto: Luka Zeković
Opština Podgorica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 08.02.2019. 02:40h

Budžet Glavnog grada za 2017. godinu planiran je u iznosu od 57.294.700 eura, nešto više od dva miliona veći iznos nego u tekućoj godini. U Nacrtu odluke o budžetu, navodi se da se od tog iznosa za tekuću budžetsku potrošnju raspoređuje 31.446.180 eura, otplatu duga 4.336.000 i za kapitalni budžet 21.512.520 eura.

U dokumentu se navodi da je od poreza planiran prihod od 27,2 miliona eura, taksi 2,2, naknada 12,3 miliona, dok je pod stavkom 'ostali prihodi' planirana zarada od 2,2 miliona eura. Glavni grad je planirao da od prodaje imovine prihoduje 4, 6 miliona eura, a od otplate kredita 65.000 eura. Iz prethodne godine su prenesena sredstva od osam miliona eura, a od donacija i transfera se očekuje primitak od 470.000 eura.

Od poreza na dohodak fizičkih lica planiran je dobitak od 7,7 miliona eura, poreza na nepokretnosti 7,6, poreza na promet nepokretnosti 2,1, a od prireza porezu na dohodak fizičkih lica 9,5 miliona eura.

U Glavnom gradu su planirali da naredne godine od lokalnih administrativnih taksa prihoduju 570.000 eura, a od lokalnih komunalnih taksa 1,6 miliona eura.

Po osnovu naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa planirana ja zarada od 370.000 eura, prirodnih dobara - 245.000, komunalnog opremanja građevinskog zemljišta - 8,5 miliona eura, godišnje naknade pri registraciji drumskih motornih vozila- 590.000, ostale naknade za puteve 1,2 miliona i po osnovu komunalne naknade 1,3 miliona eura.

Od rentiranja Glavni grad predviđa zaradu od 1,1 milion eura.

Od 21,5 miliona eura, koliko je planirano za izdatke za kapitalne projekte, za lokalnu infrastrukturu je predviđeno 14,1 milion eura, za građevinske radove 3,5, izdatke za opremu 2,2 i za investiciono održavanje 1,5 miliona eura.

 Službi Stijepovića 912.150 eura

 Službi  gradonačelnika u narednoj godini biće opredijeljeno 912.150 eura, a  službi  Skupštine 889.250 eura. Za službu glavnog administratora planirano je 144.600, dok je za službu menadžera Glavnog grada opredijeljeno 108.320 eura.Sekretarijat za finansije će naredne godine trošiti nešto više od 37,7 miliona eura.

Upravi lokalnih javnih prihoda je određen iznos od 768.800 eura, Sekretarijatu za rad, mlade i socijalno staranje 2, 2 miliona, Sekretarijatu za kulturu i sport 1,3 miliona eura, a Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj nešto više od dva miliona eura.

Za bruto zarade i doprinose planirano 10,3 miliona eura

Ukupni izdaci za narednu godinu planirani su na iznos od 57.294.700 miliona eura.

Od tog iznosa je za  bruto  zarade zaposlenih i doprinose planirano 10,3 miliona eura, a za ostala lična primanja 949.430 eura.

Za materijal su predviđeni rashodi od 2,6 miliona eura, za usluge 1,8 miliona, a za tekuće održavanje 1.085.710 eura.

Za kamate je predviđeno 894.000 eura, rente - 91.300, a za ostale izdatke, koji uključuju održavanje softvera, osiguranje i slično, 1.068.160 eura.

Iznos za ostale transfere opštinama, državnom budžetu i privrednim društvima predviđen je na 9,1 milion eura, a za pozajmice i kredite 110.000 eura.