Pažin: Zakon o oduzimanju imovinske biće zahtjevan za svakodnevnu primjenu

"I da našoj djeci neće biti uzor oni koji su se obogatili preko noći i koji su svoju imovinu stekli kriminalom", dodao je Mustafić
120 pregleda 17 komentar(a)
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Ažurirano: 21.09.2015. 19:28h

Zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kriminalnim djelatnostima biće veoma zahtjevan za svakodnevnu primjenu, ali su benefiti koje će društvo imati njegovom valjanom implementacijom izuzetno veliki, poručio je ministar pravde Zoran Pažin.

Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaju o tom aktu koji je, kako je ocijenjeno, jedan od krucijalnih zakona za borbu protiv kriminala i korupcije na visokom nivou.

Pažin je, obrazlažući Predlog zakona, kazao da je to jedan od najsloženijih pravnih tekstova koji se našao u Skupštini.

“On je multidisciplinaran, jer obuhvata ne samo znanja iz oblasti materijalnog i procesnog prava, nego i iz građanskog, upravnog, privrednog i ustavnog prava”, pojasnio je Pažin.

Prema njegovim riječima, predlagač zakona je Predlogom ispoštovao sve međunarodne pravne standarde iz te oblasti.

“Otišli smo i korak dalje u odnosu na naše neposredno okruženje, a uključivanjem odluke Savjeta Evropske unije iz aprila 2014. godine i ispred nekihz država članica Unije koje još nijesu bile u prilici da je uključe svoje pravne sisteme”, kazao je Pažin.

On je ocijenio da će zakon biti veoma zahtjevan za pravnike praktičare u svakodnevnoj primjeni, upravo zbog njegove multidisciplinarnosti.

“Ali su zato benefiti koje može uživati društvo njegovom valjanom implementacijom izuzetno značajni i visoki”, naglasio je Pažin.

On je podsjetio da kriminološka istraživanja pokazuju da sama osuda počinlaca krivičnih djela na zatvorske kazne, pa bile one i stroge, ne rješava suštinski pitanje kriminala, posebno organizovanog, koji krasi korporacijska organizacija.

“Ekonomska dobit, kao najčešći motiv kriminala, posebno organizovanog, koristi se kako katalizator za nove kriminalne aktivnosti, kao žarište korupcije i pokušaj ostvarivanja prohodnosti kroz institucije sistema. Koristi se za jačanje ekonomske osnovice kriminala, kroz nabavku savremene tehničke opreme, koja nekad, nažalost, prevazilazi tehničke kapacitete države”, pojasnio je Pažin.

Sve je to, kako je naveo, razlog više zašto je potrebno donijeti taj zakon, i zašto je on potreban savremenom crnogorskom društvu.

Pažin je kazao da Predlog zakona sadrži uslove i postupak za oduzimanje imovinske koristi.

“Od ključnog značaja je da se pod oduzimanjem movinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću podrazumijeva i privremeno oduzimanje imovine, kao i zapljena pokretne imovine, a sdruge strane i trajno oduzimanje. I to sve one imovine koja je u vremenskoj povezanosti sa vršenjem krivičnih djela i za koju postoje druge okolnosti koje su od pravnog značaja za njeno oduzimanje”, precizirao je on.

To, kako je pojasnio, konkretno znači da se finansijska istraga koja prethodi oduzimanju imovine vodi i prije krivičnog postupka, i tokom i nakon njega, do pravosnažnosti presude.

“Veoma je važno što dajemo snažni mehanizam državnom tužilaštvu koje u ovakvim slučajevima mora djelovati brzo. Zbog toga već tužilaštvo može naredbom da zabrani raspolaganje novcem na bankovnim računima, rapolaganje potraživanjem iz obligacionog odnosa, udjelima ili akcijama u privrednom društvu, kao i pravima koja proističu iz tog udjela, ili raspolaganje hartijama od vrijednosti”, kazao je Pažin.

Poslanica Pozitivne Crne Gore, Azra Jasavić, kazala je da je Zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kriminalnim djelatnostima jedan od krucijalnih zakona za borbu protiv kriminala i korupcije na visokom nivou.

Ona je poručila da će Pozitivna podržati Predlog zakona, uz određene instrukcije, dodajući da će od političke volje zavisiti da li će njegove odredbe biti usavršene.

“Oduzimanje imovine je odlučujući udarac protiv nezakonitog bogaćenja, i danas se smatra jednim od osnovnih mehanizama kojim se garantuje bezbjednost građana”, kazala je Jasavić.

Prema njenim riječima, za efikasno suzbijanje organizovanog kriminala neophodan je udarac u njegovu imovinu.

Jasavić je naglasila da se mafija mora ekonomski poraziti.

“To je imperativ ovog zakona, i to je imperativ Pozitivne, i osiromašenih, obespravljenih i gladnih građana Crne Gore, kojih je dosta”, navela je ona.

Kako je kazala, Crna Gora je na začelju u regionu kada je u pitanju oduzimanje imovine stečene kriminalom.

“Onog časa kad budemo oduzimali imovinu od kriminalaca, neće biti nezaposlenosti, siromaštva i korupcije na visokom nivou”, smatra Jasavić.

Poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder kazao je da Predlog zakona ima punu podršku te stranke.

»Donošenjem ovog zakona ispunjava se još jedna važna obaveza u procesu evropskih integracija, a s druge strane, što je još važnije, stvaraju se zakonske pretpostavke za suzbijanje jednog od najopasnijih poroka dražava u tranziciji«, ocijenio je Rastoder.

On je kazao da je za uvažavanje što je Predlog zakona u potpunosti usaglašen sa evropskim i međunarodnim standardima u toj oblasti.

»Što ne znači da je i definitivno zaključen, i da se ne bi mogao dorađivati«, dodao je Rastoder.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Maida Bešlić kazala je da je zakon jedan od kapitalnih za ispunjenje uslova iz evropske agende Crne Gore.

„Predlogom zakona se ispunjava jedan od postavljenih zahtjeva u okviru procesa pristupanja Crne Gore EU u kojim se ispunjava i obaveza predviđena najvažnijim strateškim dokumentom, Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 i 24“, kazala je Bešlić, navodeći da i sa tog aspekta treba podržati donošenje zakona.

Taj zakon, kako je dodala, trebao bi da pošalje jasnu poruku da se vršenje krivičmog djela ne isplati i da se oduzimanjem imovinske koristi oduzima ekonomska moć kriminalu čime će se država učiniti jačati od svake kriminalne organizacije.

„Kako je jedan pd prioriteta države jačanje vladavine prva i ključni uslov za učlanjenje u EU i NATO, poslanički klub DPS-a će podržatui predlog zakona“, poručila je Bešlić.

Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević rekao je da, dok se u zakonski sistem ne uvede krivično djelo neosnovanog bogaćenja funkcionera, nema uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.

On je kazao da se jasno locira problem kada je riječ o političkoj voliji i spremnosti da se ovaj zakon usvoji.

„Politička volja i spremnost funkcionera glavno je izvorište onog o čemu danas govorimo i ono pritiv čega bi željeli da se borimo“, smatra Knežević.

Nezavisni poslanik Zoran Miljanić kazao je da je predloženi zakon korak naprijed u borbi protiv organizavnog kriminala i korupcije ali je, kako je naveo, pitanje šta će se njime postići.

„I do sada smo imali zakone, ali nijesmo stigli dalje od njihovog usvanjanja“, smatra Miljanić.

Prema njegovim riječima, ostaje da se vidi da li će se zakon primjenjivati selektivno ili će važiti za svakoga.

„Valjda je red da jednom zakon važi jednako za sve građane Crne Gore“, kazao je Miljanić.

On je naveo da, dok ne bude političke volje za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, potpuno je nebitno koji će zakon biti na snazi.

„Vjerujemo da jedino promjena vlasti može dovesti do striktne primjene zakona“, zaključio je Miljanić.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović kazao je da vršioca krivičnog djela nije dovoljno proglasti krivim i osuditi na zatvorsku kaznu, i da oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću ima brojne efekte.

„Oduzimanje imovine vrši prevenciju, jer je imovinska korist razlog i motiv izvršilaca krivičnog djela, sprečava infiltriranje nezakonitog prihoda i korupcije u legalnu ekonomiju, ukida sredstvo za buduće činjenje krivičnog djela, pomaže da se cilja na organizatora kriminalnih organizacija“, kazao je Popović.

On smatra da postoji opasnost da Crna Gora neće imati dovoljno kadarovskih i operativnih kapaciteta da odmah na adekvatan način primijeni zakon.

„Zato bi trebalo da postoje specijalni istraživački timovi za nekretnine i drugu imovinu, koji će moći da provjeravaju ko je i na koji način knjižio imovinu i kako je stekao. Bojim se da će to u Crnoj Gori ići malo teže“, ocijenio je Popović.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić saglasio sa ocjenama da je imovina stečena kriminalom najveći podstrek za jačanje kriminalnih organizacija.

"U tom smislu, ovaj je mehanizam jako važan, jer sprječava širenje kriminalne organizacije na taj način", kazao je Mustafić.

On je rekao da se nada da će implementacija tog zakona biti brža nego što je išlo njegovo donošenje.

"I da našoj djeci neće biti uzor oni koji su se obogatili preko noći i koji su svoju imovinu stekli kriminalom", dodao je Mustafić.

On je ocijenio da će implementacija zakona biće veoma teška.

"I biće veoma teško da njegove rezultate vidimo odmah. To je proces, i u njemu jednaku odgovornost imaju svi koji su zaduženi za njegovo sprovođenje", kazao je Mustafić

Bonus video: