POGLAVLJA 23 I 24

NVO „4 LIFE“ uputila komentare povodom pregovaračkih poglavlja

"Očigledno je da ni u adaptiranim verzijama akcionih planova za poglavlja 23 i 24 nije uvrštena ni jedna mjera i aktivnost kojom bi se unaprijedila prava zavisnika/ca od droga, kako u poglavlju 23, tako i u poglavlju 24 „Doprinos u oblasti droga“
0 komentar(a)
Evropska unija, Foto: Shutterstock
Evropska unija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.12.2014. 16:29h

NVO „4 LIFE“ danas je Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija uputila svoje komentare povodom adaptacije akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

"Očigledno je da ni u adaptiranim verzijama akcionih planova za poglavlja 23 i 24 nije uvrštena ni jedna mjera i aktivnost kojom bi se unaprijedila prava zavisnika/ca od droga, kako u poglavlju 23, tako i u poglavlju 24 „Doprinos u oblasti droga“.

Napominjemo da su zavisnici/ce od droga jedina marginalizovana grupa koja se u poglavljima ne spominje, niti je za unapređenje njihovih prava i poboljšanje stanja predviđena ni jedna mjera ili aktivnost. I ne samo za zavisnike/ce od droga, već i za djecu i roditelje koji su takođe naša ciljna grupa, a koja je obuhvaćena preventivnim aktivnostima.

Takođe je očigledno da u oblasti „Doprinos u oblasti droga“ u ni u jednoj mjeri ili aktivnosti nije predviđeno učešće predstavnika civilnog sektora. Više je nego jasno da je ciljna grupa koju predstavljamo grubo diskriminisana, kako pri kreiranju samih akcionih planova, tako i pri njihovim adaptacijama. Na sledećem linku http://www.nvo4life.me/files/file/NVO%204%20Life%20-%20komentari%20na%20Nacrt%20akcionih%20planova%20za%20poglavlja%2023%20i%2024%20-%2017_%2011_%202013.pdf su naše preporuke i mjere koje smo uputili šefovima pregovaračkih poglavlja prilikom izrade akcionih planova, a koji tada nijesu uvršteni u iste", stoji u saopštenju ove organizacije.

Oni su naveli da su do sada uputili iste komentare i preporuke, sa namjerom da će se sada uvrstiti u adaptirane akcione planove.

"Tim prije smatramo da ih treba uvrstiti zato što je ove godine u Izvještaju o napretku u pregovorima Crne Gore konstatovano da treba raditi na unapređenju položaja zavisnika/ca od droga, i u istom istaknuto nekoliko konkretnih preporuka koje bi trebalo da budu realizovane.

Iz ovih komentara koje smo uputili može se izuzeti samo prva mjera, koja se tiče izgradnje Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnica od droga, koja takođe nije bila usvojena, a koja će zahvaljujući JU Kakaricka Gora, Glavnom gradu, Opštini Nikšić, Opštini Tivat, Zajednici opština CG i našoj nvo uskoro biti ispunjena", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas