"NEDOSTUPAN JAVNOSTI"

Institut alternativa: Poslanici da traže Dinamički plan rada

“Budući da sadržina Plana nije poznata, nije jasno kakva je veza između ovog dokumenta i Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 i drugih važećih dokumenata, niti da li su predviđene nove mjere koje bi podstakle realizaciju mjerila”, rekli su iz IA
94 pregleda 0 komentar(a)
Crna Gora, EU, Foto: Shutterstock
Crna Gora, EU, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 30.01.2019. 06:50h

Institut alternativa (IA) sugerisao je poslanicima da na Konsultativnom saslušanju predstavnika nadležnih organa na temu ispunjavanja obaveza iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, sa fokusom na poglavlja 23 i 24, traže Dinamički plan rada, koji je nedostupan javnosti.

 Iz te nevladine organizacije (NVO) saopšteno je da Dinamički plan rada na privremenim i završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja Crne Gore s EU najažuriranije može informisati poslanike o stanju realizacije mjerila u navedena dva poglavlja i od ključne je važnosti za raspravu koja je predmet sjutrašnjeg konsultativnog saslušanja.

“Uprkos tome što se Vlada uporno hvali učešćem civilnog društva u crnogorskim pregovorima, ona uporno nastavlja da kreira paralelnu pregovaračku strukturu i paralelne dokumente u odnosu na važeće, iz čije pripreme i praćenja su isključene NVO”, navodi se u saopštenju IA.

Iz te NVO su kazali da je Vlada, nakon što je osnovala Savjet za vladavinu prava, kao paralelnu strukturu Radnim grupama za poglavlja 23 i 24, sa potpuno istom svrhom postojanja, u februaru usvojila Dinamički plan rada na privremenim i završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja Crne Gore s EU.

“Budući da sadržina Plana nije poznata, nije jasno kakva je veza između ovog dokumenta i Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 i drugih važećih dokumenata, niti da li su predviđene nove mjere koje bi podstakle realizaciju mjerila”, rekli su iz IA.

U saopštenju se navodi da iako je Crna Gora prva zemlja koja je uključila predstavnike NVO u zvaničnu pregovaračku strukturu, preciznije Radne grupe za pregovaračka poglavlja, NVO nijesu (javno) pozvane da učestvuju u pripremi, čak ni ona poglavlja čiji su formalno članovi. Ovo se odnosi i na oblasti vladavine prava, odnosno poglavlja 23 i 24.

“Premda se nijedan razlog za nedostupnost ovog dokumenta ne može pronaći, Ministarstvo evropskih poslova u aprilu nije dostavilo Institutu alternativa ovaj Plan. Minstarstvo pravde kao nosilac reformi u poglavlju 23 takođe nije dostavilo IA Plan već je proslijedilo zahtjev MEP-u, iako je u faktičkom posjedu ovog dokumenta”, navodi se u saopštenju.

U IA su kazali da osim što nema nikakvog osnova da taj dokument bude nedostupan za građane, paradoksalno je da je nedostupan i za punopravne članove radnih grupa, pa čak i one članove koji su potpisali Izjavu o tajnosti kojom su se obavezali na čuvanje podataka u skladu sa zakonom, kao što je slučaj sa predstavnicom IA. Time se članovi radnih grupa iz redova NVO po ko zna koji put dovedeni u neravnopravan položaj.

“Ipak se nadamo da će Dinamički plan biti dostupan Skupštini koja bi morala biti pravovremeno uključena u sva pregovaračka pitanja, a naročito dinamiku izvršavanja obaveza i ispunjavanja mjerila”, smatraju u IA.

IA je na sastanku predstavnika NVO sa novim glavnim pregovaračem, održanom 12. juna, ukazao na sve te probleme sa transparentnošću i uporno nastojanje Vlade da se NVO marginalizuju i onemoguće da prate i daju doprinos pregovorima. Međutim, do danas nije preduzeto ništa s tim u vezi.

“Zanimljivo je i da je Vlada predvidjela da Ministarstvo evropskih poslova na mjesečnom nivou obavještava Vladu o sprovođenju Dinamičkog plana. Od februara do kraja juna na dnevnom redu Vlade nije bilo izvještaja i informacija o sprovođenju Dinamičkog plana, a Ministarstvo evropskih poslova je u međuvremenu ukinuto”, zaključuje se u saopštenju