UTVRĐENE IZMJENE

Produžen rok za prijem u crnogorsko državljanstvo

Za Crnu Goru je posebno značajno to, što su na insistiranje njenih zvaničnika projektom obuhvaćena i interno raseljena lica sa Kosova“, kaže se u saopštenju.
0 komentar(a)
Ažurirano: 26.02.2019. 14:31h

Vlada je danas utvrdila predlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu, kojim je predviđeno produženje roka za podnošenje zahtjeva za prijem po olakšanim okolnostima do 31. jula naredne godine, za državljane republika bivše SFRJ.Te odredbe odnose se na državljane bivše SFRJ koji imaju prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine, jer određen broj njih nije iskoristio tu mogućnost u ranije propisanom roku, saopšteno je iz Vladinog Biroa za odnose sa javnošću.Vlada je utvrdila i predlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o ličnoj karti, kojim je predloženo produženje roka važenja lične karte izdate na starom obrascu do 31. jula naredne godine, čime se građanima omogućava da do tada obave zamjenu ličnih karata. Na sjednici je usvojena Informaciju o izradi Regionalnog projekta za rješavanje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica, i pripremi donatorske konferencije u okviru procesa Beogradske inicijative. „Za Crnu Goru je posebno značajno to, što su na insistiranje njenih zvaničnika projektom obuhvaćena i interno raseljena lica sa Kosova“, kaže se u saopštenju. Navodi se da su u skladu sa tim, kao korisnici regionalnog projekta u Crnoj Gori obuhvaćeni raseljenici u kolektivnim oblicima smještaja, kao i najugroženije osobe i interno raseljena lica u okolini kampova Konik I i II. Vlada je utvrdila i Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između crnogorske i kosovske vlade o dobrovoljnom povratku interno raseljenih sa Kosova, koji borave u Crnoj Gori.Navodi se da je Vlada odredila ministra rada i socijalnog staranja Suada Numanovića za glavnog pregovarača, i ovlastila ga za zaključivanje sporazuma.Na današnjoj sjednici utvrđen je i Nacrt detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja, i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora, sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Programom javne rasprave koja će trajati 30 dana. „Izradom relevantne studijske, analitičke i planske dokumentacije, kojom će se integralno sagledati svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, definisaće se neophodni uslovi za realizaciju ovog strateškog projekta“, kaže se u saopštenju. Navodi se da je, pored toga, cilj izrade plana da se, na osnovu urađenih analiza i varijantnih rješenja, dođe do najboljeg modela zaštite prostora.