PODNIJELI INICIJATIVU

"Romska nacionalna zajednica da dobije šansu za političko predstavljanje u Skupštini"

Inicijativu su potpisali Samir Jaha iz nevladine organizacije (NVO) Mladi Romi, Milan Radović iz Građanske alijanse, Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju, Elvis Beriša iz NVO Phiren Amenca i Fana Delija iz Centra za romske inicijative
99 pregleda 2 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Zoran Đurić
Skupština Crne Gore, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 03.04.2018. 16:06h

Članice Koalicije Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori podnijele su Skupštini Inicijativu za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika, čiji je cilj otvaranje mogućnosti da Romska nacionalna zajednica dobije šansu za političko predstavljanje u parlamentu.

Inicijativu su potpisali Samir Jaha iz nevladine organizacije (NVO) Mladi Romi, Milan Radović iz Građanske alijanse, Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju, Elvis Beriša iz NVO Phiren Amenca i Fana Delija iz Centra za romske inicijative.

„Podnosimo inicijativu da pokrenete izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju otvaranja mogućnosti da Romska nacionalna zajednica, po ugledu na predstavnike hrvatskog naroda u Crnoj Gori, dobije šansu za političko predstavljanje u Skupštini“, navodi se u inicijativi.

Kako je saopšteno iz Koalicije, politička participacija i reprezentacija Roma, javlja se u preporukama Vlade i međunarodnih organizacija - Evropske unije, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Savjeta Evrope, ali u praksi u velikoj mjeri ostaje neispunjena.

U inicijativi se navodi da aktuelni izborni zakon za romsku manjinu nije propisao odgovarajući povlašteni izborni cenzus.

Iz Koalicije su kazali da u Crnoj Gori, osim simboličnog zapošljavanja u državnoj upravi i to na pozicijama koje su bez uticaja, romska zajednica ne učestvuje u tijelima političkog odlučivanja.

"U resorima bitnim za poboljšanje položaja romske populacije, kao što su unutrašnji poslovi, obrazovanje, rad i socijalno staranje, nema zaposlenih Roma“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nepostojanje romske političke partije čini da Romi nemaju svoje autentične političke predstavnike u zakonodavnim tijelima države i lokalnih samouprava.

Iz Koalicije podsjećaju da aktuelni izborni zakon za romsku manjinu nije propisao odgovarajući povlašteni izborni cenzus, kakav je inače propisao za neke druge manjinske etničke grupe slične demografske veličine.

Zato su, smatraju potpisnici inicijative, i šanse prelaska izbornog cenzusa na državnom nivou za neku romsku partiju koja bi se osnovala u budućnosti, pri sadašnjim zakonskim rješenjima, i teorijski nemoguće.

Inicijativa će, kako su najavili, osim Skupštini, biti dostavljena i na adrese Odbora za ljudska prava i slobode, Vlade, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Misije OEBSa i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas