"za veću podršku samohranim roditeljima"

Raščanin Radičević: SD će se zalagati za stvaranje Alimentacionog fonda i Detoks centra

"Takođe, fokus našeg zalaganja biće i otvaranje Centra za pomoć maloljetnim korisnicima psihoaktivnih supstanci, u kojem će dobiti adekvatnu psiho-socijalnu podršku, istakla je Raščanin Radičević

2271 pregleda 314 reakcija 19 komentar(a)
Raščanin Radičević za govornicom, Foto: Socijaldemokrate
Raščanin Radičević za govornicom, Foto: Socijaldemokrate

Socijaldemokrate (SD) će se zalagati za veću podršku samohranim roditeljima, uključujući i stvaranje Alimentacionog fonda za prevazilaženje poteškoća sa kojim se roditelji suočavaju zarad ostvarivanja alimentacije za dijete, saopštila je danas Ivana Raščanin Radičević, kandidatkinje na listi "Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJENO".

"Takođe, fokus našeg zalaganja biće i otvaranje Centra za pomoć maloljetnim korisnicima psihoaktivnih supstanci, u kojem će dobiti adekvatnu psiho-socijalnu podršku, istakla je Raščanin Radičević, koja je i pomoćnica direktora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

Ona je dodala da su kao značajan segment izbornog programa izdvojili i pružanje pomoći zavisnicima nakon tretmana u ustanovi za liječenje i rehabilitaciju, što, kako tvrdi Raščanin Radičević, ima za cilj omogućavanje njihove bolje konkurentnosti na tržištu rada i to u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za stručno obrazovanje, a sve to kroz adekvatne programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, te stručnog osposobljavanja.

Socijaldemokrate su i za unapređivanje mogućnosti liječenja zavisnika kroz otvaranje Detoks centra, kojim bi se omogućilo prevazilaženje apstinencijalne krize i započinjanje tretmana rehabilitacije i resocijalizacije", kazala je Raščanin Radičević.

Ona je rekla da su se Socijaldemokrate u izbornom programu posebno bavile kreiranjem novih i unapređivanjem postojećih socijalnih programa.

Kako je navela Raščanin Radičević, ti programi imaju za cilj pružanje podrške starijim i nemoćnim, licima sa invaliditetom i njihovim porodicama, žrtvama nasilja, nezaposlenima i licima bez odgovarajućih kvalifikacija, beskućnicima, samohranim roditeljima, djeci i porodicama u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja, kao i svim drugim socijalno ranjivim kategorijama.

"U tom smislu, Socijaldemokrate ističu da je potrebno raditi na obezbjeđivanju osnovnog paketa socijalnih usluga žrtvama nasilja (ženama i djeci), dok ne steknu ekonomsku samostalnost i psihološku stabilnost. Socijaldemokrate će se u cilju boljeg praćenja pojedinih socijalnih kategorija i bržeg i adekvatnijeg reagovanja u konkretnim slučajevima, zalagati i za kompletnu realizaciju projekta Socijalni karton, kao i aktivno podsticanje razvoja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, navodeći da lokalne zajednice najbolje znaju potrebe svog društvenog okruženja", zaključila je Raščanin Radičević.