traže poništenje rješenje DIK-a

Socijalisti predali žalbu Ustavnom sudu: DIK brutalno prekršio Ustav i izborne zakone

U žalbi se ukazuje i na "dvostruke aršine DIK-a", kome u startu nije bila sporna manjinska lista Socijalista

2277 pregleda 78 reakcija 9 komentar(a)
Jonica, Foto: Socijalisti Crne Gore
Jonica, Foto: Socijalisti Crne Gore

Socijalisti su podnijeli žalbu Ustavnom sudu, kojom se traži poništenje rješenje Državne izborne komisije o odbijanju potvrđivanja izborne liste „Snežana Jonica – Socijalisti Crne Gore – Da živimo kao Jugosloveni“, jer je, kako su kazali iz ove partije, u pitanju "brutalno kršenje Ustava i Zakona o izboru odbornika i poslanika".

U žalbi se ističe da DIK nije imao nijedan pravni razlog da odbije izbornu listu Socijalista, koji tvrde da lista ispunjava sve zakonske uslove da bude potvrđena, te da je time došlo do povrede prava Socijalista u toku izbornog procesa.

Iz ove partije ističu i da je DIK netačno citirao i svoj zaključak br.379/4 koji je donio 6. avgusta.

„Neshvatljivo je kako DIK može pogrešno citirati svoj sopstveni zaključak donesen samo dva dana ranije i to ne u jednoj riječi već u čitavom jednom pasusu, koji u zaključku uopšte ne postoji, a od bitnog je uticaja na rješenje kojim se odbija potvrđivanje izborne liste“, navodi se u žalbi.

U žalbi se ukazuje i na "dvostruke aršine DIK-a", kome u startu nije bila sporna manjinska lista Socijalista.

„Ukoliko je DIK-u prilikom razmatranje naše izborne prijave bilo sporno pravo Jugoslovena da koriste prava iz člana 39. i 94. stav 2 zakona, DIK je bio dužan da nam u skladu sa članom 47. stav 3 navede to kao nepravilnost i zatraži da podnesemo izbornu prijavu ne pozivajući se na korišćenje prava manjinskih naroda ili manjinske nacionalne zajednice Jugoslovena, te da nam zatraži da uklonimo nepravilnosti tako što ćemo promijeniti izbornu prijavu i predati dokumentaciju koja se traži kada se ne koristi pravo iz člana 94. stav 2, sa odgovarajućim brojem kandidata i potpisa koji su propisani u tom slučaju“, navodi se u žalbi Socijalista.

Međutim, dodaje se u žalbi, "DIK očigledno u toj fazi nije uopšte osporavao pravo Jugoslovena na korišćenje člana 94. stav 2, vjerovatno u nadi da će utvrditi da nam Statut i Program nisu vjerodostojni, jer je provjera ovih akata vršena i kod Ministarstva javne uprave što se i navodu u obrazloženju, ali se izbjegava navesti da su navedeni dokumenti dostavljeni od strane tog resora u istovjetnom tekstu u kojem su dostavljeni i od podnosioca izborne liste dana 07.08.2020. u cilju otklanjanja nedostataka".

U žalbi se ukazuje da DIK, u zaključku od 06.08.2020. godine, ne navodi da su original Statuta i Programa Socijalista traženi iz razloga koje navode u obrazloženju zaključka o odbijanju izborne liste, jer u prethodnom zaključku nisu osporili pravo Jugoslovena na autentično zastupanje, već samo tražili da im se dostave originali stranačkih dokumenata.

"Zbog ovoga, kako smo i istakli u žalbi, imamo jake indicije da je postojala namjera DIK-a da se Socijalisti dovedu u zabludu i da se elimišu iz izbornog postupka. DIK je, u drugoj fazi postupka, kada je nadležan samo da cijeni da li je podnosilac otklonio tražene nedostatke iz zaključka, ušao u smišljanje novih nedostataka, u namjeri da Socijaliste onemogući da učestvuju u izbornom postupku, jer u toj fazi postupka ne postoji pravo na otklanjanje nedostataka", objašnjavaju iz ove partije

Socijalisti su u žalbi podsjetili da je DIK 29.07. 2020. godine, dajući na osnovu člana 43 mišljenje podnosicu zahtjeva Draganu Sošiću, ukazao da je Jugoslovenima za predaju izborne prijave potrebno 300 potpisa, utvrđujući im na taj način nespornim da koriste prava manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice i po tom osnovu povlašćen uslov - manji broj potpisa.

„Na ovaj način, DIK potvrđuje i svojim aktom pravo Jugoslovena da koriste prava iz člana 94. stav 2, jer potvrđuju da mogu podnijeti izbornu listiu sa brojem potpisa koji se dozvoljava samo izbornim listama koje koriste pravo iz člana 94. stav 2", ističe se u žalbi.

Socijalisti u žalbi ističu da je u pitanju "brutalno kršenje člana 47. Zakona o izboru odbornika i poslanika", na način što se od Socijalista u zaključku za otklanjanje nepravilnosti traži jedno, "a kad se ne može naći nepravilnost u tome što je traženo, tek onda izmišlja drugo, što je moralo biti prethodno pitanje, jer prilikom pregleda izborne prijave i pratećih dokumenata, pozivanje na član 94. stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, je polazna tačka koju je DIK prvo trebao da analizira i utvrdi osnovanost, pa da zatim u skladu sa činjenicom da se razlikuje i broj kandidata i broj potpisa zavisno od toga koristi li se pravo iz člana 94. stav 2".

„Očigledno je u prvom pregledanju DIK prihvatio osnovanost pozivanja na pravo Jugoslovena da koriste član 94. stav 2, pa se tek kasnije u fazi donošenja konačnog rješenja to osporio“, navodi se u žalbi.

Ukazujući da je golim okom vidljiva povreda prava Socijalista u toku izbornog procesa, u žalbi se traži poništenje rješenje DIK-a i potvrđivanje izborne liste „Snežana Jonica – Socijalisti Crne Gore – da živimo kao Jugosloveni“. 

Povezani članci

08. Avgust 2020.

Jonica nije prošla kao Jugoslovenka

Preporučujemo za Vas