DIK nezakonito povjerio obradu ličnih podataka fizičkim licima

"Utvrđuje se da je DIK suprotno Zakonu o zaštiti podatka o ličnosti povjerila poslove obrade ličnih podataka u vezi birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu za parlamentarne izbore održane 30. avgusta povjerila fizičkim licima zaposlenim u Skupštini Crne Gore", piše u rješenju AZLP

31979 pregleda 21 reakcija 15 komentar(a)
Državna izborna komisija (DIK), Foto: Boris Pejović
Državna izborna komisija (DIK), Foto: Boris Pejović

Državna izborna komisija prekršila je zakon kad je posao obrade ličnih podataka u vezi birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu za parlamentarne izbore povjerila fizičkim licima.

To se navodi u rješenju koje je danas objavila Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP).

"Utvrđuje se da je DIK suprotno Zakonu o zaštiti podatka o ličnosti povjerila poslove obrade ličnih podataka u vezi birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu za parlamentarne izbore održane 30. avgusta povjerila fizičkim licima zaposlenim u Skupštini Crne Gore", piše u rješenju AZLP.

Dodaje se i da se zabranjuje dalje povjeravanje poslova obrade podataka obrađivaču koji neispunjava uslove u pogledu zaštite ličnih podataka.

"Vijesti" su ranije pisale u vezi sa odlukom DIK da umjesto da za provjeru potpisa podrške listama koje učestvuju na izborima 30. avgusta koriste softver koji su kao donaciju dobili od Misije OEBS-a, koriste softver čiji je autor bivši odbornik DPS-a na Cetinju i rukovodioc Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije Skupštine Vuko Perišić.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je tada i inicijativu za pokretanje postupka nadzora AZLP, zbog sumnje da Perišić ima neovlašćen pristup i da neovlašćeno obrađuje lične podatke crnogorskih građana.

Ta NVO uputila je potom DIK-u i zahtjev za slobodan pristup informacijama i iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je DIK pred izbore angažovala deset službenika Skupštine i da je njima za tri dana rada na provjeri potpisa podrške isplatila 17.900 eura.

Iz CGO tada su kazali i da su službenici, prema ugovorima, bili angažovani u dijelu unosa, kontrole i uparivanja podataka koji se odnose na predate potpise podrške, dok se dio ugovora odnosi i na poslove numerisanja predatih lista, administraciju, zatim izradu i održavanje web sajta, a u konačnom i na poslove koordinisanja, rada na aplikativnom rješenju i izvještavanja.

"Uvidom u dostavljene ugovore, ali i u Sporazum o stručno tehničkoj saradnji na koji se DIK poziva u tim ugovorima, očito je da se ni u jednom dijelu ne predviđaju bilo kakve obaveze za službenike Skupštine koje bi se odnosile na način obrade ličnih podataka građana i građanki", rekli su ranije iz CGO i dodali da suprema propisima i praksi u oblasti zaštite ličnih podataka, službenici Skupštine u ugovorima morali imati precizno definisane obaveze u vezi sa čuvanjem, obradom i uništavanjem ličnih podataka, kako bi se moglo reći da je provjera potpisa vršena na zakonit način.

Tada su kazali i da je tako nešto, promaklo kontrolorima AZLP i najavili da će, tužilaštvu dostaviti dopunu ranije predate krivične prijave u vezi sa takozvanom softverskom podrškom DIK-u.

Član Savjeta AZLP Muhamed Đokaj ranije je rekao "Vijestima" da se poslovi obrade ličnih podataka mogu povjeriti obrađivaču, ali da to mora biti uređeno ugovorom - u pisanoj formi.

Pritom, kako je kazao, ugovor mora propisati sve faze obrade podataka, koje rukovalac zbirke povjerava obrađivaču - od načina dostavljanja, unosa podataka u aplikaciju, vrste podataka, svrha i namjena obrade podataka koje rukovalac povjerava obrađivaču, njihovo dalje korišćenje, čuvanje, vrijeme trajanja obrade, do njihovog uništavanja ili vraćanja rukovaocu zbirke.

Kazao je i da obrađivač ne smije da odstupi od propisanih radnji i da je dužan da obezbijedi i da u log fajlu aplikacije ostanu tragovi, kao dokaz da obrada nije izvršena suprotno svrsi ili obavezama koje su propisane ugovorom.

Obrađivač, dodaje Đokaj, mora i da ispuni uslove za sprovođenje tehničkih, kadrovskih i organizacionih mjera za zaštitu ličnih podataka. Đokaj je tada rekao i da se nada da će Savjet AZLP "pažljivo razmotriti sve detalje ugovora između DIK-a i službe Skupštine" i da će "donijeti na zakonu zasnovanu odluku.

"A ne kao što je bio slučaj kod sporne odluke o vršenju nadzora kod Codipixela, ili sporno mišljenje AZLP o objavljivanju imena lica u samoizolaciji, protiv kojih sam bio i ukazao na posljedice kršenja prava na zaštiti podataka o ličnosti zbog lošeg tumačenja i primjene Zakona", rekao je tada Đokaj.

Sjednica Savjeta na kojoj je donijeto rješenje po inicijativi CGO i utvrđeno da je DIK postupao suprotno zakonu, održana je danas.