Odlazeća Vlada ovlastila Sekulić da potpiše ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju mHe "Kuludra 2"

" Vlada je dala saglasnost da se izvrši prenos udjela u koncesionom društvu „C&S Energy” na način da se udio fizičkog lica Stefana Savića u koncesionom društvu prenese na fizičko lice Fuštić Milicu, kao i da zbog povećanja kapitala društva, dodje do promjene visine vlasničkih udjela u koncesionom preduzeću „C&S Energy” na način da se poveća udio „Čelebić” sa 54 odstona 54,59, a udio “Synergy” smanji sa jedan odsto na 0,41 odsto" saopšteno je iz Vlade

25481 pregleda 310 reakcija 27 komentar(a)
Sekulić, Foto: Boris Pejović
Sekulić, Foto: Boris Pejović

Odlazeća Vlada premijera Duška Markovića ovlastila je ministarku ekonomije Dragicu Sekulić da potpiše ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Kuludra 2" na vodotoku Kaludarska sa koncesionarom "Hidroenergija Montenegro" u beranskoj opštini.

Vlasnici Hidroenergije Montenegro su biznismen Ranko Radović (60%) i podgorička firma Hemera Capital (40%). Ona u svom vlasništvu ima elektrane Jezerštica, Bistrica, Spaljevići, Orah, Rmuš i Šekular. Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) ovlašćeni zastupnik "Hidroenergije Montenegro" je biznismen Oleg Obradović.

Ovim Ugovorom koncesionaru je dato pravo projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja male hidroelektrane instalisane snage 1,800 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 6,00 GWh. Period koncesije je 30 godina. Odlazeća Vlada je dala saglasnost da se promijeni vlasništvo u konzorcijumu "Hydro Bjelovićka" sa kojim je 2017. godine zaključen ugovor o izgradnji dvije male hidroelektrane na vodotoku Bjelovićka. Ovaj konzorcijum čine kompanija Čelebić u vlasništvu biznismena Tomislava Čelebića sa učešćem od 54 odsto, fudbalski reprezentativac Crne Gore Stefan Savić sa učešćem od 45 odsto i firma “Synergy”sa učešćem od jedan odsto. Osnivači "Sinergy" prema podacima CRPS-a su fizička lica Dragana Bošković, Tomaš Hajek, Uroš Karadžić,Radoje Vujadinović i firma "Kia Montenegro" čiji je izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik biznismen Vuk Rajković, kum predsjednika države Mila Đukanovića.

Koncesionar je osnovao koncesiono društvo ”C&S Energy” u čijoj vlasničkoj strukturi se nalaze svi članovi konzorcijuma u identičnom iznosu udjela koji su imali u konzorcijumu.

" Vlada je dala saglasnost da se izvrši prenos udjela u koncesionom društvu „C&S Energy” na način da se udio fizičkog lica Stefana Savića u koncesionom društvu prenese na fizičko lice Fuštić Milicu, kao i da zbog povećanja kapitala društva, dodje do promjene visine vlasničkih udjela u koncesionom preduzeću „C&S Energy” na način da se poveća udio „Čelebić” sa 54 odstona 54,59, a udio “Synergy” smanji sa jedan odsto na 0,41 odsto" saopšteno je iz Vlade.

Nakon sprovedenog prenosaudjela, kako piše u Vladinoj informaciji, vlasničku strukturu u koncesionom društvu ”C&S Energy” će činiti fizičko lice Fuštić Milica sa upisanih 45 odsto vlasničkih udjela, “Synergy” sa upisanih 0,41 odsto vlasničkih udjela i “Čelebić” sa upisanih 54,59% vlasničkih udjela.