Tvrdi da su prekršeni članovi 82 i 147 Ustava

Šehović: DRI da provjeri Vladino nezakonito privremeno finansiranje

"Umjesto putem odluke o privremenom finansiranju, raspodjela sredstava je izvršena direktno – retroaktivnim rješenjem, kojim su dodijeljena sredstva i onim potrošačkim jedinicama koje nijesu bile prepoznate prošlogodišnjim budžetom“, naveo je Šehović u dopisu

7329 pregleda 41 reakcija 41 komentar(a)
Šehović, Foto: SD
Šehović, Foto: SD

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović, uputio je dopis Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u vezi sa činjenicom da je Vlada prešla na, kako je ocijenio, nezakonito i neustavno privremeno finansiranje do donošenja novog budžeta.

„Zbog toga je važno da DRI u skladu sa nadležnostima reaguje i spriječi negativne posljedice koje, zbog nezakonitog raspolaganja sredstvima, mogu da nastanu. Naime, umjesto putem odluke o privremenom finansiranju, raspodjela sredstava je izvršena direktno – retroaktivnim rješenjem, kojim su dodijeljena sredstva i onim potrošačkim jedinicama koje nijesu bile prepoznate prošlogodišnjim budžetom“, naveo je Šehović u dopisu.

On je saopštio da se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja do donošenja novog zakona o budžetu opredijelilo za korišćenje instituta privremenog finansiranja, a da prethodno nije donijelo posebnu odluku o privremenom finansiranju za period od januara do mart.

„Umjesto toga je raspodjelu izvršilo direktno, donošenjem rješenja za januar. Na ovaj način prekršen je član 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji kaže da u slučaju neusvajanja budžeta države do 31. decembra, Ministarstvo finansija definisanim, dakle već postojećim, potrošačkim jedinicama, mjesečno odobrava jednu dvanaestinu stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini“, rekao je Šehović.

Međutim, kako čak sedam novih od ukupno 12 ministarstava uopšte ne postoje kao potrošačke jedinice, jer nijesu prepoznate prošlogodišnjim Zakonom o budžetu, na njih se privremeno finansiranje na zakonit način ne može primijeniti.

On je kazao da se te nove potrošačke jedinice sad nezakonito finansiraju i to tako što je rješenjem izvršena direktna detaljna raspodjela sredstava po stavkama unutar tih nepostojećih potrošačkih jedinica.

"Time je ministar finansija i socijalnog staranja praktično sam donio “budžet“ za januar, što svakako nema pravo", saopštio je Šehović.

On je naveo da su tim privremenim finansiranjem prekršeni članovi 82 i 147 Ustava Crne Gore.

Rješenje je, kako smatra, neustavno zbog očiglednog povratnog, odnosno retroaktivnog dejstva za koje ne postoje razlozi, niti je ukazano na javni interes zbog koga je utvrđeno povratno dejstvo.

On je dodao da će se Ustavni sud izjasniti povodom inicijative koja je, prema informacijama kojima raspolaže, već u proceduri.

Šehović je zaključio da su sve to razlozi zbog kojih očekuje reakciju DRI-a, na koju ima pravo po Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji, čime bi pružila konkretan doprinos promovisanju principa odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija, o čemu i govori Protokol o saradnji, koji je nedavno potpisan sa Skupštinom.

Preporučujemo za Vas