KAPITALNE INVESTICIJE U NIKŠIĆU

Projekti koje Crna Gora čeka 30 godina?

Da li su ove projekte Nikšić i Crna Gora morali da čekaju 30 godina? Kolika je vrijednost ovih investicija? Koliko novih radnih mjesta će se otvoriti? Da li se realizacijom ovih projekata trajno rješava problem deponije Mislov do? Da li je Crna Gora na pragu rješavanja problema sa otpadom automobilskih guma? Odgovore na ova i druga ekološka pitanja saznajte u video prezentacijama projekata.

46659 pregleda 82 reakcija 0 komentar(a)
Foto: Crno na bijelo – Može Nikšić
Foto: Crno na bijelo – Može Nikšić

Lista "Crno na bijelo – Može Nikšić" predstavila je dva kapitalna projekta u sklopu kampanje za predstojeće lokalne izbore zakazane za 14. mart. Prvi projekat jeste izgradnja centra za termičku obradu i uništavanje otpada kojim će se trajno riješiti crna ekološka tačka Nikšića – deponija Mislov do. Drugi projekat je fabrika za reciklažu automobilskih guma, otpadnih ulja, plastike i medicinskog otpada kojim će se trajno riješiti problem ovih vrsta otpada ne samo u Nikšiću već i u čitavoj Crnoj Gori. Realizacijom ova dva projekta otvorilo bi se 270 novih radnih mjesta u Nikšiću.

Deponija Mislov do je najveći ekološki problem Nikšića. Na njoj se svakodnevno odloži preko 50 tona otpada. Površine je oko 2 hektara i predstavlja dobrodošlicu svim gradjanima koji dolaze u nas grad. Pored zagađenja vazduha i zemljišta, zbog ove deponije dolazi i do zagađenja vode jer se u blizini nalazi brana i kanal u koji se slivaju otpadne vode koje nastaju cijeđenjem otpada sa deponije.

Plan koalicije Crno na bijelo je da posredstvom javno-privatnog partnerstva angažuju kompaniju koja bi izgradila centar za termičku obradu i uništavanje otpada sa pomenute deponije, a u isto vrijeme takođe na isti način tretirala i novi komunalni otpad koji bi kamioni JKP Nikšić dovozili na ovu lokaciju. Taj plan bi podrazumijevao preradu 100 tona komunalnog otpada na dnevnoj bazi u samom startu i tako narednih 4-6 godina dok bi deponija u potpunosti nestala, a novi otpad bio takođe prerađivan tokom tog perioda.

Crno na bijelo
foto: Crno na bijelo – Može Nikšić

Reciklažni centar na prostoru deponje Mislov do

Termička prerada otpada podrazumijeva više kontrolisanih katalitičkih procesa obrade mješovitog komunalnog otpada bez prethodne segregacije odnosno odvajanja. Proces pokreću, kao sirovina, sve vrste komunalnog otpada (organski, plastika, papir, guma, biomasa, laki industrijski i poljoprivredni otpad). Preradom dobijamo finalne proizvode: ulje, gas, vodu i ugljenik. Rezultat je 0% emisija štetnih gasova u atmosferu (gasovi se vraćaju u sistem i koriste kao napajanje za isti taj sistem) i 100% prerada komunalnog otpada. Ostaci kod prerade su u vidu ugljenik-pudera i mogu se pakovati u brikete i koristiti kao čvrsto gorivo za grijanje ili industrijska postrojenja. Voda koja se izdvaja je kondezaciona i koristi se za hlađenje sistema i za navodnjavanje. Gas se koristi za proizvodnju električne energije za napajanje sistema (5% ukupno proizvedenog gasa) i za dalju prodaju.

Kada govorimo o konkretnim ciframa cijena investicije za ovaj projekat bi bila od 20-22 miliona eura u zavisnosti od tačno određenog kapaciteta postrojenja. Ovaj projekat bi se realizovao u saradnji Opštine, Vlade i zainteresovanih investitora. Postrojenja se prave na 25-50t dnevne obrade i mogu se lako premjestiti po završenom poslu na određenoj lokaciji.

Crno na bijelo
foto: Crno na bijelo – Može Nikšić

Fabrika za reciklažu automobilskih guma, otpadnih ulja, plastike i medicinskog otpada

Ubrzan društveni razvoj i nemaran odnos prema životnoj sredini, uticali su da nastajanje velikih količina otpada postane jedan od najvećih problema našeg vremena. Suočeni sa nedostatkom prostora za skladištenje otpada s jedne, i ograničenošću prirodnih resursa s druge strane, rješenje je neophodno tražiti u reciklaži.

U Crnoj Gori trenutno je u opticaju oko 210.000 automobila, a prema predviđanjima na godišnjem nivou se stvara oko 4500t/g zamijenjenih guma, i nekoliko hiljada starih zaliha deponovanih na divljim deponijama.

Reciklaža navedenih vrsta otpada spada u djelatnost održivog razvoja, jer se stvaraju proizvodi koji imaju novu vrijednost i kojom prilikom se vrši povrat materijala i energije iz iskorištenih proizvoda u privredni sistem primjenom novog tehnološkog postupka.

Projekat reciklaže bazira se na pirolitičkom postrojenju pod nazivom Pyro XY-8. Hala za ovu fabriku je površine cca 4500 m2 i nalaziće se na zemljištu površine 10000 m2, koje pripada industrijskoj zoni (biznis zona Nikšić).

Glavni proizvod procesa reciklaže je bio gorivo, te je cijeli proces označen kao "100% obnovljiva "zelena" energija.

Iz glavne sirovine za reciklažu (otpadne gume), proizvodni izlaz je kako slijedi:

Lako ulje: 40-45%,

Teška ulja: 2-5%, ova količina se vraća u sljedeći proces proizvodnje

Grafit za pelet: 28-35%,

Čelik: 9-11%,

Otpadni gas za sagorijevanje: 8-12%.

Ekonomsko finansijska analiza projekta

Vrijednost investicije je cca 1300 000 €

Godišnja dobit uključujući i preradu otpadnog ulja je cca 630 000 €

Vrijednost vraćanja investicije je 2 godine

Minimalno prihvatljiv obim proizvodnje je na 11,9% iskorišćenosti kapaciteta, odnosno prerada od 350 t otpadne gume godišnje. Godišnji kapacitet: 12 mjeseca x 22 dana x 10 t 2640 t, dovoljan za prihvat i reciklažu kompletne količine otpadnih guma u Crnoj Gori.

Crno na bijelo
foto: Crno na bijelo – Može Nikšić

Fabrika za preradu automobilskih guma, plastike i medicinskog otpada

Preporučujemo za Vas