izvještaj antikorupcijskog tijela Savjeta Evrope

GRECO: Crna Gora najmanje usvojila preporuka koje se odnose na sudije

GRECO je u Drugom izveštaju o usaglašenosti četvrtog kruga evaluacije Crne Gore, objavljenom u februaru 2020, ocijenio da je alarmantna činjenica da ne postoji napredak kada su u pitanju sastav i nezavisnost Sudskog savjeta, kao ni u pogledu revidiranja disciplinskog okvira za sudije

7370 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Crna Gora je jedna od zemalja sa najmanjim brojem usvojenih preporuka Grupe države za borbu protiv korupcije (GRECO) koje se odnose na sudije u 2020. godini, pokazuje izvještaj tog antikorupcijskog tijela Savjeta Evrope.

"Zemlje sa najvećim udjelom nesprovedenih preporuka u pogledu sudija bile su Turska (83 odsto), Irska (80 odsto), Švajcarska (75 odsto), Austrija (67 odsto), Francuska (67 odsto) i Crna Gora (67 odsto)", navodi se u danas objavljenom godišnjem izvještaju GRECO.

Izveštaj, kako je saopšteno, razmatra mjere za sprečavanje korupcije preduzete u zemljama članicama GRECO-a 2020. godine u 4. krugu ocjenjivanja, a koje se tiče parlamentaraca, sudija i tužilaca, i petom krugu ocjenjivanja, koji se fokusira na centralne vlade.

GRECO je u Drugom izveštaju o usaglašenosti četvrtog kruga evaluacije Crne Gore, objavljenom u februaru 2020, ocijenio da je alarmantna činjenica da ne postoji napredak kada su u pitanju sastav i nezavisnost Sudskog savjeta, kao ni u pogledu revidiranja disciplinskog okvira za sudije.

“U tom kontekstu, GRECO je naročito zabrinut zbog odluke koju je donio Sudski savjet da ponovo imenuje pet predsjednika sudova za najmanje treći mandat, što nije u skladu sa njegovim preporukama”, navedeno je u Drugom izvještaju ovog antikorupcijskog tijela Savjeta Evropa.

Drugi Izvještaj o usaglašenosti procjenjuje mjere koje su nadležni organi u Crnoj Gori preduzeli u cilju sprovođenja preporuka datih u Izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije Crne Gore. Četvrta runda evaluacije GRECO-a bavi se "Sprječavanjem korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima".

U godišnjem izvještaju, podsjeća se da je Crna Gora do kraja 2020. godine u potpunosti implementirala osam od 11 preporuka GRECO. Jedna preporuka je djelimično sprovedena, a dvije preporuke još nijesu sprovedene.

"Finska i Norveška su jedine dvije države koje su u potpunosti primijenile sve preporuke u pogledu poslanika, sudija i tužilaca. Albanija je u potpunosti primijenila 90 odsto preporuka, zatim Velika Britanija (88 odsto), Bugarska (84 odsto), Švedska (75 odsto), Estonija (74 odsto), Crna Gora (73 odsto), Letonija (69 odsto) i Slovenija (67 odsto)", piše u Izvještaju.

Kada su u pitanju tužioci 14 zemalja - Albanija, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Irska, Malta, Crna Gora, Holandija, Norveška, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija - u potpunosti su sprovele sve preporuke.

"Ostale zemlje sa visokim nivoom poštovanja preporuka koje se tiču tužilaca bile su Slovenija (89 odsto), Kipar (75 odsto), Island (75 odsto), Litvanija (75 odsto) i Azerbejdžan (70 odsto).

GRECO u izvještaju ocjenjuje da bi vlade njihovih članica trebalo rigorozno da upravljaju rizicima od korupcije koji su se pojavili zbog potrebe za preduzimanjem vanrednih mjera za borbu protiv pandemije COVID-19, uključujući ulivanje velike količine novca u ekonomiju radi ublažavanja njenog ekonomskog i socijalnog uticaja.

"U izazovnim vremenima s kojima se suočavamo, vlade treba da pojačaju napore kako bi obezbijedile da sve politike i akcije usmjerene na rješavanje problema javnog zdravstva i ekonomske krize ispunjavaju antikorupcijske standarde. Adekvatni zakonski i institucionalni okviri za borbu protiv korupcije nijesu dovoljni. Moramo da vidimo da se ovi standardi efikasno primjenjuju u praksi, a vlade moraju da djeluju transparentno i sa odgovornošću", rekla je generalna sekretarka GRECO Marija Pejčinović Burić.

U izvještaju predsjednik GRECO-a Marin Mrčela poziva države da slijede smjernice koje je GRECO izdao 2020. godine kako bi spriječili rizike od korupcije u kontekstu pandemije.

"Od ključne je važnosti da se u vanrednim situacijama sve odluke i postupci kreiraju transparentno, integritetom i odgovornošću“, rekao je Mrčela.

On je kazao da žali što u nekim državama članicama postoje "upadljivi pokušaji" izvršne i/ili zakonodavne vlasti da napadne, zastraši ili potčini pravosuđe.

"Kada razmatramo mjere za sprečavanje korupcije, moramo imati na umu da borbu protiv korupcije ne bismo smjeli smatrati odvojenom ili čak suprotnom od nezavisnosti sudstva", rekao je Mrčela.