bez dogovora oko izmjena Odluke

Opozicija: Da se Vlada ne miješa u posao poslanika

Formirana četiri pododbora za reformu izornih zakona

2329 pregleda 1 komentar(a)
Raspisaće javni poziv za pridružene članove: Sa prve sjednice ODbora, Foto: Luka Zekovic
Raspisaće javni poziv za pridružene članove: Sa prve sjednice ODbora, Foto: Luka Zekovic

Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu izabrao je članove četiri radne grupe koje će se baviti definisanjem nekoliko izbornih zakona i primjenom preporuka iz izvještaja Evropske komisije o napretku i OEBS/ODIHR misija.

Za predsjednika prve radne grupe je izabran Danilo Šaranović (Demokrate), a za članove Predrag Bulatović (DF), Dragan Vukić (SNP), Boris Mugoša (SD), Genci Nimanbegu (Albanska lista) i Kenana Strujić Harbić (BS).

Nadležnost te radne grupe biće definisanje predloga Zakona o izboru odbornika i poslanika, definisanje rješavanja načina održavanja lokalnih izbora u svim jedinicama lokalne samouprave u jednom danu, jačanje sveukupnih kapaciteta i profesionalizma Državne izborne komisije.

Za predsjednicu druge radne grupe izabrana je Branka Bošnjak (DF), a za članove Momo Koprivica (Demokrate), Miloš Konatar (URA), Jovanka Laličić (DPS), Kenana Strujić Harbić (BS) i Draginja Vuksanović Stanković (SDP).

Nadležnost te radne grupe biće definisanje predloga Zakona o biračkom spisku i predloga Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Radnom grupom tri rukovodiće poslanica DPS-a Daliborka Pejović, a članovi će biti Branka Bošnjak, Momo Koprivica, Miloš Konatar, Genci Nimanbegu i Jovanka Laličić.

U opisu nadležnosti te radne grupe biće definisanje predloga Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i jačanje sveukupnih kapaciteta, profesionalizma i transparentnosti Agencije za sprečavanje korupcije.

Četvrtom radnom grupom predsjedavaće Draginja Vuksanović Stanković, a članovi će biti Predrag Bulatović, Danilo Šaranović, Dragan Vukić, Daliborka Pejović i Boris Mugoša.

Nadležnost četvrte radne grupe biće analiza primjene Zakona o ličnoj karti i Zakona o crnogorskom državljanstvu i definisanje predloga kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama.

Odbor je uputio i javni poziv za izbor tri pridružena člana iz nevladinog sektora i dva iz akademske zajednice – univerziteta, koji u tom radnom tijelu neće imati pravo odlučivanja.

Članovi Odbora juče nisu glasali o zaključku čije je donošenje tražio Boris Mugoša. Dogovoreno je da predsjednik i zamjenik predsjednika tog tijela u što skorijem roku pronađu kompromis o njegovoj formulaciji. Mugoša je podsjetio na nadležnost Odbora i aktuelni društveno-politički trenutak. Predložio je da se pozove Vlada da ne preduzima dalje aktivnosti u cilju eventualnog donošenja izmjena Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom i utvrđivanja predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta. Zaključkom je predviđeno i da je o navedenoj legislativi iz oblasti državljanstva neophodno na odboru sprovesti široke konsultacije uz učešće svih relevantnih donosilaca odluka.

Momo Koprivica predložio je da ne upućuju poziv Vladi, nego da dostave odluku o formiranju Odbora, zaduženjima radnih grupa i da izraze spremnost za koordinirano djelovanje i da na taj način stave do znanja da će predlagač zakona biti Skupština, ali da su spremni da sagledaju i radne verzije Vlade.

Predrag Bulatović (DF) je kazao da Odbor treba povodom zaključka da ima jedinstven stav - da ima određene nadležnosti i da ne bi bilo dobro da ih bilo ko derogira kao poslanike, pa bila to i Vlada.

Bulatović je ocijenio da predsjednika Vlade treba obavijestiti da je Odbor konstituisan, o njegovom djelokrugu rada, i da izraze spremnost za saradnju u vezi sa reformama.

Draginja Vuksanović Stanković je kazala da Vlada očigledno ne zna gdje joj je mjesto i koje su njene nadležnosti, niti se interesuje za ono što radi Skupština i sugerisala je da joj se pošalje “obavezujuća pravna norma gdje se jasno utvrđuje koje su nadležnosti Vlade, koje Skupštine i da se Vlada ne miješa tamo gdje joj nije mjesto”.

Preporučujemo za Vas