„Ne želim da budem prvi, ali ne želim ni da budem taster poslanik“

Odbor za politički sistem i pravosuđe nije prihvatio amandmane Branka Radulovića

Amandmani Radulovića odnosili su se na sastav komisija za etički kodeks i ocjenjivanje i disciplinskog vijeća – da se odnos promijeni i smanji dominacija tužilaca, zatim na rokove za odluke o pokretanju disciplinskog postupka protiv tužilaca i da se produži rok za zastarjelost krivičnih djela.

26794 pregleda 186 reakcija 21 komentar(a)
Branko Radulović, Foto: Screenshot
Branko Radulović, Foto: Screenshot
Ažurirano: 12.05.2021. 13:54h

Odbor za politički sistem i pravosuđe nije prihvatio amandmane poslanika Branka Radulovića (PzP) na Predlog izmjena Zakona o državnom tužilaštvu, nakon čega je on napustio sjednicu.

Radulović, koji je i šef Poslaničkog kluva PzP-a, rekao je da će od danas početi da preispituje odnose, ali da je posljednji koji će rušiti vlast.

„Ne želim da budem prvi, ali ne želim ni da budem taster poslanik“, kazao je Radulović uoči glasanja o njegovih seadm amandmanima kad je postalo jasno da neće biti prihvaćeni.

Amandmani Radulovića odnosili su se na sastav komisija za etički kodeks i ocjenjivanje i disciplinskog vijeća – da se odnos promijeni i smanji dominacija tužilaca, zatim na rokove za odluke o pokretanju disciplinskog postupka protiv tužilaca i da se produži rok za zastarjelost krivičnih djela.

Predrag Bulatović (DF) kazao je da su amandmani Radulovića vrlo smisleni jer je, na primjer prethodna vlast napravila da tužilac protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.

Slaven Radunović (DF) kao predstavnik predlagača rekao je da nije protiv amandmana, ali oni nemaju podršku svih potpisnika Predloga.

„Predlog je usgalašen u poslaničkim klubovima većine i dobio je pozitivno mišljenje Vlade i relativno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije. Ali za neke je neprihvatljivo da se sad poslanici većine javljaju sa amandmanima u posljednji momenat i da se vrše korekcije“, objasnio je Radunović.

Amandmani bi, kako je, kazao morali biti provjereni da ne bi izazvali neki pravno-tehnički haos, za za šta nema vremena.

Radulović je rekao da je amandmane dostavio još krajem januara.

Miloš Konatar (Crno na bijelo) odustao je od dva amandmana koji nijesu u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

Prihvaćeno je pet amandmana Konatara, koji, kako je objasnio, regulišu neke formalno-tehničke stvari o kojima je već razgovarano na odboru i bile su konsultacije unutar parlamentarne većine.

Radunović je kazao da su amandmani usaglašeni sa potpisnicima predloga tako da mogu da postanu dio zakona, uz tehničke korekcije.

Amandmani Socijaldemokratske partije (SDP) nijesu razmatrani jer njihovi predstavnici nijesu prisustvovali sjednici.

Milun Zogović (DF) predložio je amandman koji se, kako je kazao, bavi dodatnom razradom nečega što je već propisano Ustavom, kada se govori o nadležnosti Tužilačkog svajeta da bira i razrješava rukovodioce državnih tužilaštava i tužioce, a što nije jasno stavljeno u Predlogu.

Radunović je kazao da nemaju konsenzus oko prihvatanja ovog amandmana, pa ga je Zogović povukao.

Sjednici nijesu prisustvovali predstavnici opozicije.

Preporučujemo za Vas