"ne treba pridavati veći značaj upustvu nego zakonu”

Vujičić: Ministar Mitrović postupa po stručnom uputstvu Gvozdenovića iz 2014.

Budvanska NVO Građanska akcija saopštila je da aktuelni ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović postupa po stručnom uputstvu prethodnog ministra Branimira Gvozdenovića

6153 pregleda 3 komentar(a)
Božidar Vujičić, Foto: Građanska akcija
Božidar Vujičić, Foto: Građanska akcija

“Ministar Gvozdenović, odnosno sekretar ministarstva uputio je svim lokalnim samoupravama, stručno uputstvo za primjenu čl.162b st.1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Upustvom se obesmišljava smisao čl.162b st.1 zakona i produžava primjena planova do donošenja novih planskih dokumenata, izostavljajući iz čl.162b dio koji određuje rok do kada se planovi mogu primjenjivati", navodi se u saopštenju koje potpisuje Božidar Vujičić.

"Čl.162b st. 1 zakona glasi: Planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do odnošenja planskih dokumenata u skladu sa odredbama i na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona”, navodi se u ovom saopštenju.

Podsjeća da Gvozdenović, lokalnim samoupravama, šalje stručno uputstvo za primjenu člana 162b st. 1 zakona, kojim ukazuje da će se planovi, koji su važili na dan usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, primjenjivati do usvajanja novih planskih dokumenata.

“ Stručnim uputstvom se, kao što se vidi, izostavlja iz člana 162b st.1 zakona, rok kojim se određuje do kada će se tačno primjenjivati planovi, odnosno da će se planovi primjenjivati do odnošenja planskih dokumenata u skladu sa odredbama i na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. Kako su navedeni Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i član 162b prestali da važe, krajem 2017. godine, a nisu donijeta planska dokumenta u skladu sa odredbama i na osnovu ovlašćenja iz istog zakona, jasno je da je rok o primjeni planskih dokumenata iz čl.162b st.1 prestao da važi i da se planovi ne mogu dalje primjenjivati", kazao je Vujičić.

Kako navodi, "Mogao je ministar Gvozdenović da uputi stručno uputstvo, uposlenim u lokalnoj samoupravi, kako se iz zgrade lokalnih samouprava izlazi skakanjem na glavu sa krova zgrade, to ne bi trebalo da znači da uposleni moraju da postupe po stručnom upustvu ministra".

"Stručno upustvo ministra Gvozdenovića nije obavezujuće kao što je to zakonska odredba, lokalna samouprava u Budvi ne bi trebala da pridaje veći značaj upustvu nego zakonu”, ističe Vujičić.

Dodaje da je posebno teško razumjeti zašto ministar u novoj Vladi Ratko Mitrović i dalje postupa po uputstvu bivšeg ministra Gvozdenovića.

“ Pri čemu omogućava nanošenje nepovratne štete prostoru i životnoj sredini primjenom nevažećih planovima . Napominjemo da su svi planovi u Budvi nevažeći, Budva je jedina opština koja nije usvojila prostorno-urbanistički plan opštine. Prostorni plan opštine i generalni planovi, prestali su da važe 31.decembra 2015.”, zaključio je Vujičić.

Preporučujemo za Vas