Zeković: Nedopustivo je da diskriminišemo djecu zato što imaju veći broj braće ili sestara ili navršetkom šeste godine

"Država ne treba da bračnim parovima planira porodicu i određuje broj djece, ali ni da diskrimiše brojnije porodice samo po osnovu činjenice da imaju veći broj djece, već ovo pravo mora biti omogućeno svoj djeci iz porodice koja ispunjavaju uslove"

7210 pregleda 14 komentar(a)
Zeković, Foto: SDP
Zeković, Foto: SDP

Socijalemokratska partija (SDP) je amandmanski djelovala na predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kako bi uvođenje dječjeg dodatka učinila pravednijom, usklađenom sa zakonima koji regulišu ovu oblast i eliminisala diskriminaciju koja postoji u predloženom tekstu, saopštio je danas Bojan Zeković, potpredsjednik SDP.

Zakonodavni Odbor Skupštine Crne Gore ocijenio je danas da su izmjene Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno uvođenje dječijeg dodatka od 30 eura za djecu do šest godina u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Crne Gore.

Dopunama je predviđeno da sva djeca do šest godina primaju 30 eura dječijeg dodatka, a protiv toga je bila poslanica SDP Draginja Vuksanović Stanković, koja smatra da se time diskriminišu ostala djeca, odnosno da je suprotno Porodičnom zakoniku.

"Nedopustivo je da diskriminišemo djecu samo zato što imaju veći broj braće ili sestara ili navršetkom šeste godine. Podsjećamo da je i ombudsman ukazao na diskriminatorske odredbe ocjenjujući "da ih treba izmijeniti, odnosno uskladiti sa važećim propisima na način da se otkloni suštinska nejednakost prema različitim uzrasnim dobima djece, odnosno broju djece u porodici". Amandmanima SDP predlaže se promjena odredbe koja uskraćuje djeci pravo na dječji dodatak nakon navršene šeste godine, jer je dječiji dodatak realno potrebniji tokom trajanja obrazovanja djeteta, jer su u tom periodu i obaveze veće", istakao je Zeković.

On je dodao da "kako bi se obezbijedilo duže trajanje dječijeg dodatka djeci kojima je ova pomoć potrebna, predlažu da one porodice sa, za naše uslove naročito visokim primanjima, ne ostvaruju tu vrstu socijalne podrške, jer za njom realno nemaju potrebu".

"Takođe, za nas je neprihvatljivo da pravo na dječiji dodatak ostvaruje samo troje djece u porodici. Država ne treba da bračnim parovima planira porodicu i određuje broj djece, ali ni da diskrimiše brojnije porodice samo po osnovu činjenice da imaju veći broj djece, već ovo pravo mora biti omogućeno svoj djeci iz porodice koja ispunjavaju uslove. Javno nije prezentovan niti jedan argument koji bi opravdao ukidanja dječijeg dodatka navršetkom šeste godine, odnosno ukidao dječiji dodatak onoj djeci koja imaju troje braće i sestara. Nijesmo predlagali uvećanje iznosa dječjeg dodatka, cijeneći stanje javnih finansija, ali smatramo da je raspodjela kakvu predlažemo mnogo bolja,pravednija i socijalno odgovornija", poručio je Zeković.