boravila u posjeti kotoru

Kordić: Lokalne samouprave nezaobilazan partner Vladi u procesu pristupanja EU

Kordić je rekla da su posebno značajni infrastrukturni projekti koji se tiču upravljanja otpadom, prečišćavanja otpadnih voda ili izgradnje i rekonstrukcije drumske i željezničke mreže

10207 pregleda 0 komentar(a)
Kordić i Jokić, Foto: Generalni sekretarijat Vlade
Kordić i Jokić, Foto: Generalni sekretarijat Vlade

Lokalne samouprave su nezaobilazan partner Vladi u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), kazala je glavna pregovaračica Zorka Kordić tokom posjete Kotoru.

Ona je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, navela da se na lokalnom nivou sprovode važne državne politike, kao što je politika zaštite životne sredine i očuvanja prirode, ili saobraćajna politika.

Kordić je rekla da su posebno značajni infrastrukturni projekti koji se tiču upravljanja otpadom, prečišćavanja otpadnih voda ili izgradnje i rekonstrukcije drumske i željezničke mreže.

“Tim projektima se ne poboljšava samo kvalitet života građana u datim opštinama, već se doprinosi ispunjenju obaveza koje smo preuzeli prema EU, a koje se često pominju u žargonu evropskih integracija kao mjerila u pregovaračkim poglavljima“, dodala je Kordić.

Ona je, na javnoj debati o značaju procesa evropske integracije za lokalne samouprave, kazala da su lokalne samouprave nezaobilazan i važan partner Vladi u procesu pristupanja i pregovora s EU.

“Posredstvom zajednice opština, daju značajan doprinos radu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Uniji, kao i dijalogu s EU kroz Zajednički savjetodavni odbor između Komiteta regiona EU i Crne Gore”, navela je Kordić.

Ona je kazala da je cilj posjete Kotoru utemeljenje kontinuirane saradnje.

"Tu smo da razgovaramo o zajedničkim važnim temama, a opština Kotor je primjer kako se mogu iskoristiti evropski fondovi za velike projekte", rekla je Kordić.

Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić, kazao je da ta opština kontinuirano ulaže napore da iskoristi raspoloživa sredstva EU koja stoje na raspolaganju Crnoj Gori, kao zemlji kandidatu u procesu evropske integracije, i da su na tom polju imali zapažene rezultate.

"Činjenica je da ne smijemo samo pristupanje EU postaviti kao glavni cilj ovog procesa, već cilj treba da bude prihvatanje pravila i procedura koje EU ima i postavljanje naše države na bolje osnove. Potpuno smo posvećeni da postanemo prva naredna članica Unije", poručio je Jokić.

On je iskazao apsolutnu privrženost procesu EU integracije i spremnost da opština Kotor proaktivno učestvuje u svemu i da usvaja znanja, i na taj način unapređuje rad lokalne samouprave, a samim tim i kvalitet života građana Kotora.

Savjetnik glavne pregovaračice, Bojan Vujović, predstavio je mogućnosti za lokalne samouprave u okviru nacionalne i prekogranične pretpristupne podrške EU.

On je podsjetio da su lokalnim samoupravama na raspolaganju sredstva iz Nacionalnih programa Ipe, Zapadnobalkanskog investicijskog okvira (ZIO) i programa regionalne i teritorijalne saradnje.

Kako je kazao, Crnoj Gori je u okviru ZIO, uključujući i projekte u okviru Berlinskog procesa, dodijeljeno više od 170 miliona eura.

Vujović je istakao da mogućnosti za lokalni nivo leže i u korišćenju bilateralnih programa čiji su prioriteti zaštita životne sredine, prevencija i upravljanje rizicima, promocija turizma, kulturnog i prirodnog nasljeđa, podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne inkluzije.

On je ukazao na mogućnosti koje pružaju Trilateralni programi saradnje čiji su prioriteti podrška upravljanju makroregionalnim strategijama, inovacije, promocija održive energije i energetske efikasnosti i poboljšanje kapaciteta za razvoj integrisanog saobraćaja.

Navodi se da je, tokom posjete Institutu za biologiju mora, razgovarano o projektima koje je ta institucija realizovala zahvaljujući sredstvima EU.

Direktor Instituta, Aleksandar Joksimović, kazao je da je Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore jedan od lidera projektne aktivnosti u Crnoj Gori sa stanovišta korišćenja fondova za nauku i razvoj EU.

"S obzirom na djelatnost u domenu naučno-istraživačkog rada, Institut je kroz projekte obezbijedio infrastrukturna ulaganja u samu zgradu i laboratorije, nabavljena je savremena naučno-istraživačka oprema, obučen je i edukovan mladi naučno-istraživački kadar”, naveo je Joksimović.

Prema njegovim riječima, kroz projekte su uspostavljene i potpuno nove laboratorije, ali i potpuno novi, naučni, obrazovni i turistički sadržaji.

Joksimović je rekao da su, na osnovu iskustava učešćem u projektima, Institut i njegov kadar osposobljeni da brzo i adekvatno odgovore na sve zahtjeve, proučavanja i zaštitu morskog ekosistema crnogorskog primorja i južnog Jadrana.

“Tako opremljeni, uključeni su u sprovođenje svih direktiva EU, a vezano za monitoring i izvještavanje o stanju našeg mora i njegovog živog svijeta, stanju ribarstva, kao i uključivanje u sva relevantna tijela EU koja, kroz pregovarački proces, zahtijevaju precizne i tačne nizove višegodišnjih podataka”, naveo je Joksimović.