reagovali saopštenje savjetnice predsjednika crne gore

MVP: Stiče se utisak da Đukanović svjesno otežava odabir kandidata za predstavnike Crne Gore

"Pitamo se kako je predsjednikova savjetnica mogla informisati nadležne organe tih zemalja o imenovanjima koje nisu ni razmatrana na Vladi, dakle nisu u formalno-pravnoj proceduri?"

14222 pregleda 14 komentar(a)
MVP, Foto: Twitter/gov.me
MVP, Foto: Twitter/gov.me

Posmatrajući cijelu sliku, stiče se utisak da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović svjesno otežava odabir kandidata za predstavnike Crne Gore koji zapravo ne predstavljaju politička imenovanja i koji su veoma uspješni u svojim profesijama, saopšteno je danas iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Oni su reagovali na saopštenje Đukanovićeve savjetnice za vanjsku politiku Tamare Brajović, u kome se tvrdi da je "Kabinet Mila Đukanovića obavijestio nadležne u određenim zemljama, kao i njihove ambasade i predstavništva da ne postoji saglasnost o predlogu kandidata koji bi Crnu Goru u njima predstavljali, odnosno da oni nemaju njegovu saglasnost".

"Najvažnija je da su tokom ovog postupanja apsolutno ispoštovane procedure, a potom i da je javnost putem spomenutog saopštenja pogrešno informisana u dijelu koji podrazumijeva nabrajanje kandidatura koje nisu ni razmatrane na sjednici Vlade. U dijelu koji se tiče procedure, Ustavom, odnosno Zakonom o vanjskim poslovima, propisano je da Vlada predlaže ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava naše zemlje u inostranstvu. U članu 40 navedenog Zakona, na predlog ministra vanjskih poslova, Vlada utvrđuje predlog za postavljenje ambasadora. Sljedstveno tome, po dobijanju agremana države prijema i mišljenja Odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose, Predsjednik Ukazom postavlja ambasadora i daje ambasadoru akreditivno pismo", navodi se u saopštenju MVP na čijem čelu je Đorđe Radulović.

Iz tog resora su dodali da je Vladi Crne Gore dato ustavno i zakonsko ovlašćenje, da u cilju autentičnijeg zastupanja i sprovođenja svojih politika u inostranstvu, predlaže diplomatske predstavnike, dok je kako dodaju, predsjednikovo ustavno ovlašćenje, u ovom dijelu, donošenje ukaza o postavljenju ambasadora, kao i davanje akreditivnog pisma, koje dolazi tek na kraju cjelokupnog procesa, čime se formalno finalizuje proces imenovanja.

"Imajući u vidu značaj tematike, postavljenje ambasadora do sada je usaglašavano na tzv. vanjskopolitičkim konsultacijama predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine, predsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova. lako ovaj format nema formalno zakonsko utemeljenje, smatramo da se radi o dobroj i korisnoj praksi i vjerujemo da ga u uslovima kohabitacije vladajućih struktura u Crnoj Gori treba nastaviti, uz korektna postupanja svih strana. Upravo u cilju zaštite međunarodnog ugleda Crne Gore, kao i u interesu građana, potpredsjednik Vlade za vanjsku politiku Abazović i ministar vanjskih poslova Radulović, do sada su uvijek inicirali ove konsultacije, dok sa druge strane nije iskazana želja sa saradnjom. Ipak, u situaciji kada su, u dosadašnjem toku sve procedure propisane relevantnim zakonima u potpunosti ispoštovane, navodi da Ministarstvo “svjesno izigrava procedure na nacionalnom nivou, krši dobru praksu, narušava kohabitaciju i srozava međunarodni ugled zemlje”, nisu u skladu sa praksom dobre međuinstitucionalne komunikacije. Iznesene tvrdnje nisu na mjestu jer nisu utemeljene na činjenicama", piše u saopštenju.

Iz MVP su poručili i da je Brajović, kako se navodi u njenom saopštenju, informisala nadležne organe u pojedinim zemljama "da ne postoji saglasnost vlasti koje učestvuju u kohabitaciji u Crnoj Gori o predlogu kandidata koji bi Crnu Goru predstavljali u njima i da svaki kandidat o kom su informisani bilo putem medija ili formalno ne uživa saglasnost predsjednika Crne Gore".

"Pitamo se kako je predsjednikova savjetnica mogla informisati nadležne organe tih zemalja o imenovanjima koje nisu ni razmatrana na Vladi, dakle nisu u formalno-pravnoj proceduri? Da li se može zaključiti da je ovo pokušaj opstruiranja rada Vlade, u okviru onih nadležnosti koja joj, po ustavnom i zakonodavnom uređenju, isključivo i pripadaju? Posmatrajući cijelu sliku, stiče se utisak da predsjednik svjesno otežava odabir kandidata koji zapravo ne predstavljaju politička imenovanja i koji su veoma uspješni u svojim profesijama. Cijenimo da je informisanje nadležnih organa zemalja o internim stvarima u državi pokazatelj političke nezrelosti koja ponajviše može dovesti u pitanje naš međunarodni ugled, naročito u dijelu komuniciranja putem medija pri čemu se pogrešno informiše javnost", navodi se u saopštenju.

Iz MVP su rekli i da će "ubuduće nastaviti da sprovode politiku Vlade na najbolji mogući način, trudeći se da nijedna osoba ne bude diskriminisana na osnovu političkih uvjerenja, nacionalne ili vjerske pripadnosti, a podrazumijeva se da diplomatski predstavnik mora predstavljati svoju zemlju u skladu sa utvrđenim spoljnopolitickim prioritetima i zastupati njene interese na najbolji način".

"Konačno, tvrdimo da Vlada preduzima sve napore da u skladu sa tekućom političkom situacijom, u uslovima kohabitacije, doprinese mehanizmima koji uključuju politički dijalog, posebno o osjetljivim pitanjima poput odabira najviših predstavnika naše zemlje u inostranstvu. Ministarstvo vanjskih poslova ostaje dostupno za svaki vid korektne i profesionalne komunikacije, što je dokazalo puno puta do sada, uvažavajući svaku kritiku koja je konstruktivna i koja doprinosi unapređenju dijaloga u uslovima kohabitacije, vjerujući da je ona dokaz demokratskih kapaciteta svih uključenih strana", zaključuje se u saopštenju MVP.