"FANTOMSKI PARAORGAN"

Leković: Savjeta za ekonomski razvoj formiran bez saglasnosti SO Bar

"Ostaje nejasno, po kojem je osnovu Opština Bar formirala Savjet za ekonomski razvoj opštine i istovremeno izvršila izbor članova"

3594 pregleda 6 komentar(a)
Leković, Foto: Demokratska Crna Gora
Leković, Foto: Demokratska Crna Gora

Formiranjem "Savjeta za ekonomski razvoj" predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević nastavio je sa praksom autokratskog vladanja uz potpuno ignorisanje zakonodavne vlasti odnosno Skupštine opštine Bar, saopštio je odbornik Demokrata u SO Bar, Momčilo Leković.

"Ovaj "parasavjet", kako je istaknuto na sajtu Opštine Bar ima za cilj kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investitora, saradnju sa lokalnom privredom i identifikovanje izazova i potencijala barske ekonomije, formiran je samoinicijativno od strane predsjednika Opštine i bez znanja i saglasnosti najvišeg barskog predstavničkog doma, Skupštine opštine Bar ali i protivno Zakonu o lokalnoj samoupravi", naveo je Leković.

Dodaje da Zakon o lokalnoj samoupravi u svojim odredbama ne poznaje "Savjet za ekonomski razvoj" već članom 198 propisuje da se radi unapređenja rada lokalne samouprave u opštini može osnovati tzv. "Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave".

"Pri čemu članove savjeta bira Skupština opštine iz reda istaknutih i uglednih građana opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu. Takođe, članom 43 istog Zakona propisano je da radi efikasnog i racionalnog vršenja poslova iz nadležnosti skupštine, obrazuju se odbori i savjeti, kao stalna radna tijela, a mogu se obrazovati i komisije kao povremena radna tijela. Dakle, član 43 kao i član 198 nedvosmisleno propisuje da savjete koji se formiraju radi unapređenja rada opštine, jedino i isključivo može formirati skupština opštine koja vrši izbor članova savjeta".

Leković dodaje da je nejasno, po kojem je osnovu Opština Bar formirala Savjet za ekonomski razvoj opštine i istovremeno izvršila izbor članova, s obzirom da je formiranje i izbor, kao što se vidi u isključivoj ingerenciji Skupštine opštine Bar.

"Na osnovu medijskih izvještaja saznajemo da će novoformirani savjet već danas u Baru održati prvi sastanak sa predsjednikom države Milom Đukanovićem, pa se samim tim može zaključiti da je Opština Bar pred lokalne izbore zvanično započela sa formiranjem fantomskih paraorgana, koje formira bez saglasnosti Skupštine opštine Bar, odnosno potpuno nezakonito", zaključio je Leković.

Preporučujemo za Vas