Skupština Prijestonice Cetinje donijela zaključke:

"Vlada da povuče akte i radnje kojima želi da zabrani raspolaganje Prijestonici imovinom koja je u njenom vlasništvu"

Skupština Prijestonice Cetinje poziva nadležne državne institucije da u skladu sa zakonom sprovedu radnje i aktivnosti u cilju zaštite kulturne baštine u svojini Prijestonice od kontinuirane devastacije koju vrši Mitropolija Crnogorsko primorska – crkve Srbije"

19267 pregleda 65 reakcija 65 komentar(a)
Skupština Prijestonice Cetinje, Foto: Prijestonica Cetinje
Skupština Prijestonice Cetinje, Foto: Prijestonica Cetinje

Skupština Prijestonice Cetinje saopštila je danas da "snažno osuđuje i potestuje zbog djelovanja Vlade Crne Gore i poziva je da se uzdrži od daljeg protivpravnog postupanja, i da povuče donijete akte i sprovedene radnje kojima se bez zakonskog utemeljenja želi zabraniti raspolaganje Prijestonici imovinom koja se nalazi u njenom nespornom vlasništvu".

To je jedan od zaključaka Skupštine Prijestonice Cetinje.

Povezani članci

14. Septembar 2021.

Odluka Vlade: Cetinjski manastir u rukama države

Iz Prijestonice Cetinje je saopšteno da "cijeneći građansku inicijativu, broj 02/081/21 od 5. jula 202. godine, uzimajući u obzir kompleksnost društveno – političke situacije u državi, uvažavajući Ustavom i međunarodnim dokumentima garantovana prava i slobode svih građana, svakog čovjeka, Skupština Prijestonice Cetinje, u skladu sa članom 76 Statuta Prijestonice („Sl. list CG – opštinski propisi“, broj 49/18, 9/19, 17/21) i članom 118 Poslovnika o radu Skupštine Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – opštinski propisi“, broj 17/19) donosi zaključke".

Zaključke prenosimo integralno:

  1. Skupština Prijestonice Cetinje, u cilju očuvanja opredjeljenja građana Crne Gore da žive u državi u kojoj su osnovne vrijednosti sloboda, mir, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda, multikultularnost, demokratija, vladavina prava i jednakost u ostvarivanju prava i sloboda zajemčenih ustavnim odredbama, podržava Inicijativu radi omogućavanja ravnopravnosti u korišćenju Cetinjskog manastira svim pravoslavnim vjernicima i ravnopravnog i slobodnog vršenja vjerskih obreda i vjerskih poslova svim pravoslavnim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori.
  1. Skupština Prijestonice Cetinje ukazuje da očuvanje ljudskog dostojanstva mora biti osnovno opredjeljenje države. Ljudska prava i slobode kao sadržaj ljudskog dostojanstva trebaju biti neprikosnoveni. Obaveza svih državnih organa, svih grana vlasti, jeste da ih poštuju i štite. Aktuelna izvršna i zakonodavna vlast u kontinuitetu, suprotno međunarodnim dokumentima i Ustavu Crne Gore, sprovode aktivnosti kojima se onemogućava ostvarenje prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti vjernicima i svještenstvu Crnogorske pravoslavne crkve.

U cilju zaštite ljudskih prava i sloboda Skupština Prijestonice Cetinje poziva predstavnike međunarodnih organizacija, međunarodne institucije i organizacije civilnog društva da doprinesu ostvarivanju i zaštiti ugroženih prava i sloboda građana Crne Gore, kao i utvrđivanju odgovornosti za postupanje državnih institucija suprotno međunarodnim dokumentima i standardima.

  1. Skupština Prijestonice Cetinje snažno osuđuje i potestvuje zbog djelovanja Vlade Crne Gore i poziva je da se uzdrži od daljeg protivpravnog postupanja, i da povuče donijete akte i sprovedene radnje kojima se bez zakonskog utemeljenja želi zabraniti raspolaganje Prijestonici imovinom koja se nalazi u njenom nespornom vlasništvu.

Skupština Prijestonice Cetinje poziva nadležne državne institucije da u skladu sa zakonom sprovedu radnje i aktivnosti u cilju zaštite kulturne baštine u svojini Prijestonice od kontinuirane devastacije koju vrši Mitropolija Crnogorsko primorska – crkve Srbije.

  1. Skupština Prijestonice zabranjuje bilo kakvo adaptiranje, rekonstrukciju ili građenje u zoni zaštićenog kulturnog dobra Cetinjski manastir, bez prethodno dobijene saglasnosti Prijestonice.
  2. Ovlašćuje se gradonačelnik Prijestonice, da u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave i Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Prijestonice, uz angažovanje advokatskog tima, u cilju zaštite prava i interesa Prijestonice pred nadležnim državnim organima, preduzme odgovarajuće pravne radnje kako bi se onemogućilo da se Cetinjski manastir kao ishodište istorijskog, državnog i duhovnog identiteta Crne Gore i kulturno dobro od najvećeg značaja za državu, zaštiti od uzurpacije i devastacije, i obezbijedi stvaranje preduslova da se odluči o pravu korišćenja i upravljanja Cetinjskim manastirom.

Obavezuje se gradonačelnik Prijestonice da Skupštinu Prijestonice Cetinje redovno obavještava o preduzetim mjerama i radnjama, u skladu sa navedenim zaključcima.

  1. Ovi Zaključci objaviće se u Službenom listu Crne Gore.
Preporučujemo za Vas