"ISKORISTITI POZITIVNO ISKUSTVO HRVATSKE"

Koprivica: Omogućiti da MUP posjeti sve građane Crne Gore i utvrdi pebivalište i boravište

„Sugerišemo Radnoj grupi da proširi djelokrug rada da bi se sve preporuke ispoštovale kako treba“, rekao je Koprivica
176 pregleda 1 komentar(a)
Dragan Koprivica, Foto: Savo Prelević
Dragan Koprivica, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 02.02.2019. 16:01h

Skupštinska Radna grupa treba da proširi djelokurg rada, kako da bi ispoštovala sve preporuke OEBS-a, ocijenio je izvršni director Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Dragan Koprivica.

On je na današnjoj sjednici Radne grupe kazao da je ostalo nejasno zašto to tijelo u djelokrugu rada ne tretirara preporuke sa predsjedničkih izbora 2013. godine.

„Sugerišemo Radnoj grupi da proširi djelokrug rada da bi se sve preporuke ispoštovale kako treba“, rekao je Koprivica.

On je kazao da se nada se će Radna grupa slijediti dobru praksu prehodnih skupštinih tijela da se predstavnici nevladinih organizacija (NVO) aktivnije uključujuju u rad, i da će se što šire i detaljnije pozabaviti preporukama.

Poslanik demokratske parije socijalista (DPS) Predrag Sekulić kazao je da je neprimjereno tražiti od Radne grupe da mijenja metodologiju rada.

Koprivica je podsjetio da je prva preporuka sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora da se preduzme sveobuhvatna izborna reforma sa ciljem usklađivanja izbornog zakonodavstva interno i sa drugim relevantnim zakonima.

On je kazao da u Zakonu o izboru odbornika i poslanika ima mnogo kontradiktornosti korišćenja različitih termina za iste stvari.

Sljedeća preporuka se odnosi na smanjivanju ili ukidanje rezidencijalnog uslova, a Koprivica je obajsnio da bi to zahtijevalo izmjenu Ustava.

On je kazao da bi trebalo iskorisiti pozitivno iskustvo Hrvatske i donijeti intervencije koje će omogućiti da Ministarstvo unutrašnjih poslova posjeti sve građane Crne Gore i utvrdi njihovo pebivalište i boravište.

“Prvi problem sa ovim jeste što se time omogućava da neki koji nijesu u biračkom spisku imaju biračko pravo, a u suštini ga nemaju”, rekao je Koprivica.

CDT je predložio Radnoj grupi da razmotri preporuku da značajno smanji dužinu prebivališta kao uslova za mogućnost kandidovanja na predsjedničkim izborima.

Koprivica je kazao da je, kao “ogradu”, moguće propisati i to da kandidat za predsjednika ne može imati drugo državljanstvo osim crnogorskog.

Sekulović je rekao da ne vidi za sporno da kandidat za predsjednika države ima deset godina prebivalište u Crnoj Gori.

„Nemam problem sa novim rješenjima, ali nema potrebe za promjenom Ustava da bi napravili nešto što postoji u Francuskoj ili Njemačkoj. Nerealno je da mijenjamo Ustav zbog preporuka OEBS-a“, naglasio je Sekulić.

Preporuka OEBS-a je da bi trebalo sprovesti mjere za obezbjeđivanje nepristrasnosti i profesionalnosti organa za sprovođenje izbora, a posebno za rješavanje mogućih sukoba interesa i izbjegavanje političke tenzije.

Koprivica je kazao da je za CDT to najveći problem izbornog procesa, i da ne može biti riješen usvajanjem etičkog koda.

On je podsjetio da se CDT protivio rješenju da NVO budu dio DIK-a, zbog mogućeg sukoba interesa.

“Ovo je loš partijski kompromis koji je doveo do problema u izbornom procesu. Nama treba izborna vlast i autoritet koji će da vodi izborni proces na profesionalnim osnovama i u skladu sa zakonom”, rekao je Koprivica dodajući da DIK ne zadovoljava ni elementrane preduslove.

Govoreći o preporuci OEBS-a u cilju povećanja transparantnosti organa za sprovođenje izbora, Koprivica je kazao da je transparentnost DIK-a na “očajnom nivou” i da se samo zakonom i sankcijom može promijeniti.

U CDT-u smatraju da treba napraviti centralni portal izborne administarcije umjesto 24 neažurna sajta opštinskih izbornih komisija.

CDT je predložio Radnoj grupi da predloži izmjene Zakona o Ustavnom sudu, u pravcu propisivanja obaveze za Ustavni sud da sjednice na kojima odlučuje o izbornim žalbama blagovremeno najavi i otvori za javnost, predstavnike medija i podnosioce žalbe.

U CDT-u smatraju da bi trebalo omogućiti građanima da se kandiduju na izborima, jer je sada, kako je objasnio Koprivica, moguće samo kao dio partijske liste ili grupe građana.

Rješenje za to je, prema njegovim riječima, da se kandidature nezavisnih kandidata smatraju izbornim listama sa jednim kandidatom.

“Građanin mora da ima pravo da se kandiduje na izborima jer je građanin osnov suverenitete svake države”, poručio je Koprivica.

U CDT-u smatraju da treba razmotriti uvođenje drugog načina za potvrđivanje kandidature.

Iz te NVO predlažu drugi model, a to je, kako je objasnio Koprivica, da kandidati polože novčani depozit, i ako osvoje određeni broj glasova mogu da povuku taj depozit, ako ne - onda on ostaje državi.

Govoreći o biračkom spisku, odnosno transparentnosti i zaštiti ličnih podataka, Koprivica je kazao da nije istina da je matični broj kompromitovan novim zakonom “nego decenijama unazad od masovne vaučerske privatizacije”.

“Naša sugestija je da se poveća kontrola, ali neka se čuva ostvareni nivo transparentnosti”, naglasio je Koprivica.

On je rekao da je netačno i to da su članovi Radne grupe koja se bavila biračkim spiskom dobili 500 hiljada imena, matičnih brojeva i fotografija.

“Rješenje ovoga su tehničke mogućnosti za kontrolu. Da se u minut, sekund zna ko je čemu pristupio, gledao podatke i manipulisao njima, a ne smanjenje pristupa NVO i političkim partijama”, rekao je Koprivica.

CDT je predložio i da Radna grupa obuhvati Zakon o zdravstvenoj zaštiti i da uvede sankcije protiv onih koji ne prijave činjenicu smrti.

Ta organizacija je predložila da se uvede obaveza da na svaka tri kandidata na listi jedan kandidat mora biti žena, i da se pristupi detaljnijem uređivanju procedure popune upražnjenih i poslaničkih mjesta.

Koprivica je ukazao na situaciju da, kada dođe da toga da žene odustaju od funkcije poslanika, ne bivaju zamijenjene sljedećom ženom na listi, već ta mjesta opet popunjavaju muškarci.

CDT je predložio Radnoj grupi da predloži precizno definisanje toga šta podrazumijeva izborna kampanja i njenog trajanja u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, i da se za kršenje ovih odredbi propišu odgovarajuće sankcije.

Predloženo je i propisivanje obaveze za učesnike izbora da dostavljaju izvještaje o troškovima izborne kampanje u određenim intervalima prije izbornog dana, da bi na taj način i nadležne institucije i zainteresovana javnost mogle imati bolji pristup informacijama o finansiranju kampanje.

Predsjednica Radne grupe, Marta Šćepanović, kazala je da nije sporno da jedna osoba potpiše više lista, pa će do izbora odlučiti za koga će da glasa.

Prema njenim riječima, to je sporno za DIK, i treba regulisati transparentnost tog tijela.

Ona je kazala da je materijal CDT-a koristan i da su neke preporuke već razmatrane sa državnim organima.

Preporučujemo za Vas