OEBS: Skoro 32 odsto građana CG smatra da izbori nijesu fer i slobodni

U saopštenju OEBS se navodi da je od 8. do 17. oktobra 2021. godine, na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 1.200 ispitanika, sprovedeno istraživanje javnog mnjenja sa ciljem ispitivanja stavova građana o povjerenju u organe izborne administracije u Crnoj Gori, sa fokusom na Državnu izbornu komisiju (DIK)

11073 pregleda 14 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Zoran Đurić
Ilustracija, Foto: Zoran Đurić

Nešto više od polovine građana (51,8%) uglavnom smatra da su izbori u Crnoj Gori fer i slobodni, dok nešto manje od trećine njih (31,9%) smatra da izbori nijesu fer i slobodni. Izrazito visok procenat građana (80,2%) smatra da izborne prevare predstavljaju problem u sprovođenju izbornih procesa u Crnoj Gori. Kada je riječ o izbornoj reformi, gotovo polovina građana (49,7%) smatra da je izborna reforma potrebna, a većina njih (58%) smatra da je izbornu reformu potrebno sprovesti urgentno.

Ovo su neki od ključnih nalaza Istraživanja o percepciji i povjerenju javnosti u izborne komisije u Crnoj Gori, koju je naručila Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori, a sprovela agencija Damar.

"S tim u vezi, Misija smatra da je imenovanje novog predsjednika DIK-a hitno", navodi se u saopštenju OEBS-a.

U saopštenju OEBS se navodi da je od 8. do 17. oktobra 2021. godine, na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 1.200 ispitanika, sprovedeno istraživanje javnog mnjenja sa ciljem ispitivanja stavova građana o povjerenju u organe izborne administracije u Crnoj Gori, sa fokusom na Državnu izbornu komisiju (DIK).

Iz OEBS su naveli da su istraživanjem obuhvaćene i teme vezane za opšte ocjene građana o izborima, kao i o procesu izborne reforme koji je u toku.

Navode i da istraživanja javnog mnjenja ovog tipa imaju za cilj da odgovore kako građani percipiraju ukupan institucionalni i pravno-politički ambijent u kome se izbori održavaju.

"Nalazi ukazuju na to da postoji potreba za daljim jačanjem transparentnosti i profesionalizma organa za sprovođenje izbora. Rezultati istraživanja ukazuju da čak 89,9% ispitanika smatra da funkcionisanje DIK utiče na demokratičnost izbornih procesa i povjerenje koje građani imaju u izbore u Crnoj Gori. Većina ispitanika smatra da sprovođenje izbornih radnji treba da bude u nadležnosti profesionalizovane, nezavisne i politički neutralne izborne administracije, koja će štititi zakonitost sprovođenja izborne procedure. Istraživanje zaključuje da Skupština Crne Gore treba da obezbijedi nastavak procesa sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva kroz uspostavljanje istinskog i održivog dijaloga između političkih partija i uz aktivno sudjelovanje predstavnika akademske zajednice i nevladinih organizacija koje posjeduju ekspertizu u ovoj oblasti", piše u saopštenju OEBS.

Oni su poručili i da je ovo istraživanje sprovedeno kao dio rada Misije sa DIK-om na jačanju njenih kapaciteta za administriranje izbora u skladu sa obavezama OEBS-a i najboljim međunarodnim praksama.

"Jedna od prioritetnih preporuka OSCE/ODIHR za Crnu Goru odnosi se na preduzimanje sveobuhvatne reforme izbornog pravnog okvira, a DIK treba da se pozabavi izazovima i aspektima procesa koji nisu dovoljno regulisani", zaključuje se u saopštenju OEBS.