NA SJEDNICI VLADE

Nastavak unaprjeđenja norme u oblasti maloljetničkog pravosuđa

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbol, a donijeta je i Odluka o osnivanju Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Vlada Crne Gore, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Ažurirano: 02.11.2017. 18:42h

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčanih kazni i mjera bezbjednosti, u pogledu odredaba o uslovnom otpustu. Kako je saopšteno nakon sjednice, u diskusiji je konstatovano da se predloženim izmjenama nastavlja unapređenje normativnog okvira u oblasti maloljetničkog pravosuđa. Vlada se, kako se navodi, upoznala sa Programom razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu koji je usvojio Senat Prijestonice. "Program sublimira sve aktivnosti koje traba da doprinesu dinamičnijem ekonomskom i sveukupnom razvoju Prijestonice u 2018. godini, a posebna pažnja je posvećena projektima koji omogućavaju otvaranje novih radnih mjesta, kao i infrastrukturnim projektima“, kaže se u saopštenju. Navodi se da je za realizaciju prepoznatih prioritetnih aktivnosti obezbijeđeno oko šest miliona eura u Fondu za razvoj Prijestonice, čime će se obezbijediti sveukupan razvoj i kvalitetniji život građana Prijestonice. Vlada je donijela je Odluku i o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. "Prioritetne oblasti koje će se finansirati iz Budžeta Crne Gore definisane su na predlog resornih ministarstava, što je osnovna konceptualna promjena u odnosu na prethodni model finansiranja“, kaže se u saopštenju. Navodi se da su kao prioritetne oblasti u narednoj godini određene socijalna i zdravstvena zaštita i zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evropske i evroatlantske integracije. Među prioritetima su i institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, umjetnost, poljoprivreda i ruralni razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije, zaštita zdravlja bilja, zaštita dobrobiti životinja i odbrana. Vlada je dala saglasnost na Advokatsku tarifu Advokatske komore Crne Gore. Kako je pojašnjeno, najvažnije izmjene se odnose na potraživanje iz radnih odnosa, u procijenjenim predmetima male vrijednosti do 100 eura, za koje je nagrada ograničena na maksimalni iznos do 250 eura za cjelokupan postupak. "Izmijenjena je i tarifa koja se odnosi na odbranu i zastupanje više lica, tako što je iznos nagrade koja pripada advokatu, sa uvećanjem za 50 odsto za svako drugo i naredno lice, ograničena na petostruki iznos određen tarifnim brojevima za svaku odnosnu radnju“, precizira se u saopštenju. Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji GRETA preporuka u okviru drugog kruga evaluacija implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima. Prilikom predstavljanja izvještaja navedeno je da je unaprijeđen normativni okvir u borbi protiv trgovine ljudima, kroz Izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore, intezivirane su obuke u cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija za proaktivnu identifikaciju, upućivanje, zaštitu i reintegraciju potencijalnih i žrtava trgovine ljudima, kao i efikasno procesuiranje izvršilaca. Kako je saopšteno, ojačana je multisektorska saradnja na lokalnom nivou i izrađene smjernice o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima. "Takođe, potpisana je i Deklaracija o primjeni standarnih operativnih procedura u cilju identifikacije, upućivanja, dobrovoljnog povratka i zaštite žrtava trgovine ljudima“, kaže se u saopštenju. Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbol, a donijeta je i Odluka o osnivanju Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Preporučujemo za Vas