SUKOB DF I DEMOKRATA U BUDVI

Nova sječa, pa prijava protiv Carevića

Nastavljen rat Demokrata i DF-a: gradonačelnik Budve smijenio stari, pa imenovao novi upravni odbor Vodovoda. Od Specijalnog državnog tužilaštva zatraženo da procesuira Marka Carevića

42019 pregleda 43 reakcija 36 komentar(a)
Smijenjen stari i imenovao novi upravni odbor Vodovoda, Foto: Vuk Lajović
Smijenjen stari i imenovao novi upravni odbor Vodovoda, Foto: Vuk Lajović

Rat Demokrata i Demokratskog fronta razbuktao se nakon što je gradonačelnik Budve Marko Carević razriješio dosadašnji Odbor direktora opštinskog preduzeća Vodovod i kanalizacija, a potom i imenovao novi, petočlani odbor, uglavnom od ljudi bliskih DF-u.

Bura u najvećem opštinskom preduzeću je kulminirala nakon što je predsjednik odbora direktora Đorđije Pribilović (član DF-a) podnio ostavku, što je Carević, pozivajući se na zakonske odredbe, iskoristio da razriješi kompletan odbor, u kome je bilo članova Demokrata i SNP-a. Na čelu Vodovoda, u fotelji izvršne direktorke je Jasna Dokić, takođe kadar DF-a, a dosadašnji odbor direktora bio je pod kontrolom Demokrata.

”Razrješavaju se članovi Odbora direktora Đorđije Pribilović, Marija Vujović, Milo Duletić, Ognjen Mušikić i Tijana Stanković. Đorđije Pribilović je dostavio ostavku na funkciju predsjednika Odbora direktora. Pravni osnov za donošenje ovog rješenja sadržan je u članu 59 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je predviđeno da predsjednik Opštine privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine, ako ona nije u mogućnosti da se sastane. Članom 171 stav 1, tačke 3 Zakona o privrednim društvima je propisano da mandat Odbora direktora prestaje podnošenjem ostavke”, napisao je Carević u obrazloženju rješenje u koje su “Vijesti” imale uvid.

On se pozvao i na Odluku o osnivanju Vodovoda i kanalizacije, kojom je propisano da Opština imenuje i razrješava članove Odbora direktora.

Carević je prekjuče donio i rješenje o imenovanju novog Odbora direktora, koga čine Nikola Đurašković, Aleksandar Božović, Novak Vukčević, Milan Perović i Petar Dobrljanin. Pozivajući se ponovo na član 59 zakona o lokalnoj samoupravi, Carević u rješenju navodi da mandat članovima novog Odbora direktora traje četiri godine.

Nakon ovakvog raspleta događaja, uslijedila je krivična prijava Specijalnom državnom tužilaštvu protiv Carevića, koju potpisuje smijenjeni član odbora Ognjen Mušikić.

”Na osnovu člana 256 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, podnosim krivičnu prijavu protiv predsjednika Opštine Budva Marka Carevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili neko drugo djelo koje se goni po službenoj dužnosti”, navodi se u krivičnoj prijavi u koju su “Vijesti” imale uvid.

Kako je obrazložio predsjednik Odbora direktora Đorđije Pribilović, ostavku je morao da dostavi Sekretarijatu za investicije Opštine Budva kao nadležnoj službi, koja bi dalje to morala da proslijedi na konstatovanje Skupštini opštine Budva, s obzirom na to da je na funkciju izabran od tog organa, a ne predsjedniku opštine koji je nenadležan za taj posao.

U krivičnoj prijavi tvrdi se da je Carević prekršio zakonske propise na koje se upravo pozvao prilikom donošenja rješenja o razrješenju odbora direktora, a potom i imenovanju novog.

”Iz svega navedenog jasno proizilazi da je Marko Carević predsjednik DF Budva, umišljajno i u eventualnom dogovoru sa Pribilovićem takođe visokim funkcionerom DF Budva, zloupotrijebio svoju funkciju predsjednika Opštine Budva, tako što je preuzimao nadležnosti Skupštine opštine Budva po svom nahođenju i svojim potrebama, a ne u skladu sa zakonskim propisima, čime je svoj lični interes stavio ispred javnog, što je suština korupcije. Navedena zloupotreba je vršena zbog toga što će novi Odbor direktora koji će on lično imenovati, usvojiti novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciju radnih mjesta, isti koji je nelegalno razriješeni Odbor u dosadašnjem radu odbijao da usvoji na prijedlog izvršnog direktora čiji mandat ističe 16. marta 2022, a istoj je cilj zloupotreba državnih (opštinskih) sredstava u političke svrhe, neposredno uoči uvođenja prinudne uprave u opštini i novih izbora”, ističe se u krivičnoj prijavi.

Sukob Demokrata i DF-a bio je i oko Sportsko-rekreativnog centra, gdje je Carević takođe imenovao novi odbor direktora, koji je smijenio dotadašnjeg direktora, člana Demokrata. Nešto slično se odigralo i u Turističkoj organizaciji Budve, gdje je imenovan novi Izvršni odbor i postavljen novi v.d., kadar DF-a, a do tada su ovom organizacijom rukovodili ljudi bliski Demokratama.