Vlada priprema Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije: Građani da daju sugestije

Strategijom će se, kako je objašnjeno, jasno definisati ciljevi, pravci razvoja i unapređenja primjene normativnih rješenja i rada institucija u borbi protiv korupcije

6408 pregleda 7 komentar(a)
Strategijom će unaprijediti primjenu normativnih rješenja u borbi protiv korupcije: Miljanić, Foto: Luka Zekovic
Strategijom će unaprijediti primjenu normativnih rješenja u borbi protiv korupcije: Miljanić, Foto: Luka Zekovic

Vlada je juče objavila poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi u pripremi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2023-2026.

”Pozivaju se organi, organizacije, udruženja i pojedinci koji su zainteresovani za pitanja koja se tiču borbe protiv korupcije, da daju inicijatíve, predloge, sugestije i komentare u početnoj fazi pripreme Strategije. Sugestijama i komentarima zainteresovani mogu ukazati na nedostatke u zakonskoj regulativi, primjeni regulative, radu organa vlasti na državnom i lokalnom nivou i drugim pitanjima koja smatraju važnim za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori”, navodi se u pozivu ministra bez portfelja Zorana Miljanića zaduženog za sprovođenje politike protiv korupcije.

Strategijom će se, kako je objašnjeno, jasno definisati ciljevi, pravci razvoja i unapređenja primjene normativnih rješenja i rada institucija u borbi protiv korupcije.

”Molimo sve zainteresovane subjekte da se u pripremi svojih sugestija vode sljedećim pitanjima: Šta su ključni problemi u vezi s korupcijom? Koji su ključni uzroci za postojanje problema u vezi s korupcijom? Šta predlažu da treba biti izmijenjeno/urađeno da bi se eliminisali/umanjili ključni uzroci za postojanje problema u vezi s korupcijom?”, navodi se u pozivu.

Predlozi se dostavljaju u roku od 15 dana od objavljivanja poziva.

”Kabinet ministra će sve pristigle inicijative, predloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, i objaviti na portalu e-uprave i dostaviti ga učesnicima konsultovanja”, navodi se u pozivu.

U izradi tog dokumenta, kako je ranije objavljeno, biće uključeni i strani eksperti i da je cilj Vlade je da se nađe adekvatan odgovor za sve vidove korupcije, na svim nivoima, te da se napredak u borbi protiv nje prepozna već u predstojećem izvještaju Evropske komisije.

U prethodnim izvještajima korupcija je prepoznata kao jedan od gorućih problema crnogorskog društva.

U posljednjem izvještaju nevladine organizacije Transparensi internešnal (Tl), Crna Gora se nalazi na 64. mjestu prema indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu.

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 180 država.

Prema metodologiji TI nula poena predstavlja najviši nivo percipirane korupcije, dok 100 predstavlja najniži nivo.

Bonus video: